SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Maritiem Operatie Centrum (MOC)

De Kustwacht krijgt een nieuw Maritiem Operatiecentrum (MOC). In de toekomst is het nieuwe MOC Kustwacht hèt operationele centrum voor alles wat er in, op en boven de Noordzee gebeurt. Vanuit twee nieuwe gebouwen op de Marinebasis in Den Helder werken verschillende overheidsdiensten met elkaar samen. Moderne ICT voorzieningen maken het mogelijk om informatie snel te analyseren en met elkaar te delen. Een beter beeld van de situatie maakt meer informatie gestuurd optreden mogelijk. Risico’s kunnen efficiënter beoordeeld worden en de Kustwacht kan doelgericht optreden bij incidenten, rampen en crises.

Integratie
Het huidige Coördinatie- en Communicatie Centrum (CCC) en Maritiem Informatieknooppunt MIK worden geïntegreerd tot een Maritiem Operatie Centrum (MOC). Er is een ambitieus ontwerp voor het nieuwe MOC vastgesteld, waarin huisvesting en ICT nauw met elkaar verweven zijn. Hier wordt de informatie van alle Kustwachtpartners bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Nieuwe ICT voorzieningen worden ingericht om de communicatie tussen het Kustwachtcentrum en het varend en vliegend materieel efficiënter te laten verlopen.

Twee nieuwe gebouwen
Het MOC Kustwacht wordt gevestigd in twee nieuwe gebouwen op Marineterrein ‘Nieuwe Haven’ in Den Helder: een hoofdgebouw en een locatie voor uitwijk van het operationeel centrum, verbeterde opleidingsfaciliteiten èn voorzieningen voor continue doorontwikkeling van de ICT middelen. Het hart van het nieuwe operationele centrum krijgt een cirkelvormige inrichting. Hiermee wordt samenwerking en het uitwisselen van informatie gemakkelijker en kunnen de medewerkers sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten af te handelen.

Nieuwe werkprocessen
De combinatie van nieuwbouw met geïntegreerde ICT middelen in het nieuwe MOC maakt digitale data- en informatie-uitwisseling mogelijk. Het doel is: interdepartementaal samenwerken vanuit gedeeld begrip. Zo kan de Kustwacht doorontwikkelen op het gebied van netcentrisch werken en informatiegestuurd optreden (IGO). De nieuwe voorzieningen leveren de Kustwachtmedewerkers 24/7 een beter beeld van de situatie op. Hierdoor neemt de snelheid en kwaliteit van het beoordelings- en besluitvormingsproces toe. Ook bieden de informatiesystemen meer mogelijkheden voor operationele, tactische en strategische analyse.

Realisatie
Voor de realisatie van het nieuwe MOC werken Defensie en de Kustwacht nauw samen met elkaar en met andere partijen. Het project wordt uitgevoerd door het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) van Defensie. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en een klankbordgroep. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de ministeries. De klankbordgroep adviseert de stuurgroep en de projectmanager. Ook is er een werkgroep financiën, met financieel deskundigen van de departementen. Besluitvorming vindt plaats door de Raad voor de Kustwacht.

Planning
Na een periode van politieke besluitvorming en voorbereidingen is najaar 2018 gestart met de uitvoering. De eerste stap was het ombouwen van het oude Coördinatie- en Communicatie Centrum naar de nieuwe cirkelopstelling. De volgende grote mijlpaal is de stapsgewijze migratie naar de nieuwe ICT-software. In 2024 is het nieuwe Maritiem Operatiecentrum Kustwacht gereed en is de Kustwacht klaar voor de toekomst.

Animatie project MOC

Meer informatie
 Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)
 Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)
 Kustwacht op de schop (artikel Alle Hens)