Wind op zee

De overheid verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Windenergie op zee speelt daarin een grote rol. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Voor de uitvoering werkt het ministerie binnen de Rijksoverheid nauw samen met alle andere betrokken overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Defensie e.a.

De website www.windopzee.nl geeft informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.

 

Deel deze pagina
De overheid verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Windenergie op zee speelt daarin een grote rol. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Voor de uitvoering werkt het ministerie binnen de Rijksoverheid nauw samen met alle andere betrokken overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Defensie e." data-share-imageurl="">