SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Scheepvaartmaatregelen

Op de Noordzee wordt de komende jaren hard gewerkt aan de uitbreiding van windenergieparken. Om tegemoet te komen aan de windenergievraag wordt er op grote schaal gebouwd. Deze bouw heeft echter gevolgen voor de scheepvaart en voor de scheepvaartveiligheid. Door windparken op zee neemt de kans op een aanvaring tussen schepen onderling enigszins toe. De kans op een aanvaring met turbines neemt aanzienlijk toe. Het Nederlandse beleid is om het huidige veiligheidsniveau te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Er zijn daarom maatregelen ingezet ten behoeve van de scheepvaartveiligheid. De Noordzee is de drukst bevaren zee ter wereld. Nederlandse zeehavens zijn knooppunten in internationale transportketens. De zeescheepvaart is van vitaal belang voor ons land en moet vlot en veilig verlopen. De bouw van windenergieparken heeft impact op iedereen die gebruik maakt van de Noordzee.