SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Over wind op zee

‘Wind op zee’ staat voor het opwekken van energie uit wind op de Noordzee door middel van windmolenparken. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid. In 2030 moet minimaal 70 procent van alle gebruikte elektriciteit in Nederland uit duurzame en schone energiebronnen komen, en in 2050 bijna 100 procent. Windparken op zee dragen sterk bij aan het behalen van deze doelen. De windenergiegebieden zijn door de Rijksoverheid bepaalt.

Maritieme veiligheid
De windparken op zee liggen tussen scheepvaartroutes. Door de komst van windparken is er minder open zee waarvan het scheepvaartverkeer gebruik kan maken. De druk op de scheepvaartroutes neemt daardoor toe. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest, is er minder ruimte om al drijvend reparaties uit te voeren. Het risico op aanvaring neemt daarom toe. Ter voorkoming van calamiteiten is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen. 

Extra capaciteit
Om de kans op aanvaring te verminderen wordt de capaciteit van de Kustwacht uitgebreid, zoals extra toezicht en handhaving en de inzet van een noodhulpsleper.

Betrokken overheidsorganisaties
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Voor de uitvoering werkt het ministerie binnen de Rijksoverheid nauw samen met alle andere betrokken ministeries en overheidsorganisaties zoals de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Defensie e.a.

Links