SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Doorvaart windmolenparken

Niet alleen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar al onze buurlanden hebben en bouwen nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Op deze pagina is informatie verzameld met betrekking tot deze parken over bijvoorbeeld of je erdoorheen mag varen. De pagina is niet volledig! 

Nederland

Sinds 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. Voor het windenergiegebied Borssele geldt dat deze is gesloten voor vrije doorvaart door de windparken en dat doorvaart alleen mogelijk is in de corridor. Door de corridor kunnen schepen tot 45 meter lengte varen. Zie daarvoor ook de aparte gedragscode.

Achtergrondinformatie

Belgiƫ

In Belgische windmolenparken in de Noordzee is doorvaart niet toegestaan.

Achtergrondinformatie