SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Overige tips en weetjes

Op deze pagina staan overige tips en weetjes. Bijvoorbeeld over het alarmeren op het strand.

Polsbandjes kinderen

Polsbandje Reddingsbrigade 
Polsbandje Reddingsbrigade

Voorkom dat uw kind zoek raakt! Voorzie daarom kinderen van een polsbandje met naam en een 06-nummer van de begeleider. Dit voor als ze verdwalen op het strand, de begeleider eenvoudig opgespoord kan worden. Dit kan een zoekactie op het strand voorkomen. Verschillende aanbieders verkopen deze (bijvoorbeeld de Reddingsbrigade of zoek via Google voor ander verkooppunt). Soms worden ze op het strand uitgedeeld door de Reddingsbrigade.

Strand Katwijk en Noordwijk

Rijksstrandpalen Katwijk en NoordwijkRijksstrandpaal op het strand

Als je 112 belt, vragen decentralisten op de meldkamer als eerste naar de locatie van het noodgeval. Maar wat vertel je als je ergens op het strand bent? Op het strand van Katwijk en Noordwijk staan om de 250 meter deze Rijksstrandpalen. Geef het nummer aan de zeezijde door aan de meldkamer en dan weten ze waar ze je kunnen vinden.
 Tip via RAVHM

Dienst der Hydrografie

Als zeevarende in de beroepsvaart of recreatievaart heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. Zoals elektronische en papieren zeekaarten en boekwerken. De Dienst der Hydrografie levert deze officiële zeekaarten, boeken en nautische computerprogramma’s. Ook levert de dienst Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Dat zijn correcties die u nodig heeft om de producten tijdens het gebruik actueel te houden.
 Nautische producten

Ship Security Alert System (SSAS)

Schepen hebben een 'Ship Security Alert System (SSAS)' om de Kustwacht te alarmeren bij een aanval door piraten. Het is een zogeheten stil alarm dat bij de Kustwacht binnenkomt (mits het een Nederlands gevlagd schip is). Als een dergelijke melding binnenkomt op het Kustwachtcentrum, worden de nodige vervolgstappen en processen opgestart.
 SSAS WikiPedia

Papieren zeekaarten

Papieren zeekaarten zijn nog steeds een goed en veilig idee. Maar dan moet je ze wel regelmatig bijwerken, want je kaarten actueel houden hoort bij goed zeemanschap. De redactie van Zeilen vertelt hoe je dat doet.
 Papieren zeekaarten bijwerken, hoe doe je dat?

Juridisch Handboek Kapitein 

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) is het 'Juridisch Handboek Kapitein' gratis te downloaden. Dit handboek is bestemd voor alle belangstellenden, zoals zeevarenden, rederijen en overheid.
 Download Juridisch Handboek Kapitein (via website NVKK)