SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Toezicht scheepvaartverkeer

 Dit doen we samen met: SodM, NVWA, RWS, ILT, Defensie en Politie

We controleren onder andere op de naleving van verkeers- en gedragsregels voor de scheepvaart, regelgeving in het kader van doorvaart en medegebruik van windparken en natuurgebieden, en diverse andere wettelijke bepalingen. Zo letten we bijvoorbeeld op schending van veiligheidszones (verbodengebied rondom installaties en windmolenparken), verplichte tankerroutering (vaarroute voor olie- en chemicaliƫntankers), verplichte verkeersscheidingsstelsels (inkomend en uitgaand scheepvaartverkeer heeft zijn eigen vaarroute) en onbevoegd gebruik van de zone voor kustverkeer (grote schepen mogen hier niet komen).

ScheepvaartOp het Kustwachtcentrum wordt toezicht gehouden op het scheepvaartverkeer.

Meer informatie
 Scheepvaartverkeerswet
 Regeling routeringssysteem Noord Hinder - Duitse Bocht