SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Toezicht milieu

 Dit doen we samen met: SodM, NVWA, RWS, ILT, en Politie

We controleren onder andere op overtredingen ten aanzien van milieu, afval en gevaarlijke stoffen. Dit doen we op het Nederlandse deel van de Noordzee, maar ook in internationaal verband op de hele Noordzee. Zo letten we bijvoorbeeld op strafbare lozingen van bijvoorbeeld vervuild afvalwater of olie, naleving van lozingsnormen, wettelijke bepalingen voor arbeidsomstandigheden en naleving van regelgeving rondom natuurgebieden.

Meer informatie
 Verontreiniging op de Noordzee vraagt om internationale samenwerking