SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Algemene politietaak

 Dit doen we samen met: Politie

Net als op het land gelden er op water ook regels. Samen met de politie controleren we daarop. Zo letten we bijvoorbeeld op correct gebruik van communicatiesystemen en onderbemand varen (zo zijn er bijvoorbeeld eisen aan omvang, samenstelling en opleiding van de bemanning). 

PolitieVanuit het Kustwachtcentrum houdt een agent toezicht op de Noordzee.

Ook controleren we onder andere op criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen, andere bedreigingen en onveilige en ongewenste goederen die Nederland worden binnengebracht. Zo letten we bijvoorbeeld op het aanlanden en overboord zetten van drugs, controleren we de bemanning en houden we toezicht op de arbeidsomstandigheden. Het Team Maritieme Politie treedt handhavend op, onder andere bij verkeersovertredingen.

Meer informatie
 Politie op het water
 Team Maritieme Politie (Facebook)