SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Grensbewaking

 Dit doen we samen met de Koninklijke Marechaussee en Douane

De Kustwacht bewaakt in samenwerking met de Douane en de Koninklijke Marechaussee de Nederlandse grenzen op de Noordzee. De marechaussee heeft vooral aandacht voor in- en uitreizende personen (passagiers en bemanningsleden). Zij let onder andere op illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude. Controle en handhaving vinden plaats door middel van fysieke boardings, eventueel ondersteund met kustwachtvliegtuigen of -helikopters. Verder leveren we een bijdrage aan grootschalige, landelijke, Europese of wereldwijde acties om grenzen te bewaken.

GrenstoezichtVanuit onder andere het Kustwachtvliegtuig wordt toezicht gehouden op de grenzen van Nederland. (Foto: Defensie)

Meer informatie
 Een dagje KMarren met opperwachtmeester Michel, boarding officer Kustwacht (Kmar magazine)