SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Douanetoezicht

 Dit doen we samen met: Douane

De Kustwacht bewaakt in samenwerking met de Douane en de Koninklijke Marechaussee de Nederlandse grenzen op de Noordzee. De Douane kijkt specifiek naar in- en uitgaande goederenstromen. Daarbij wordt de pleziervaart ook regelmatig gecontroleerd. De marechaussee richt zich op de grensbewaking van personen.

De pleziervaart wordt ook gecontroleerdDe pleziervaart wordt ook gecontroleerd op smokkelwaar.

Meer informatie
 Artikel douane bij de Kustwacht (Douane inZicht)