SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Zeeverkeersonderzoek

De Kustwacht heeft verschillende systemen waarmee de Noordzee wordt gemonitord. Daardoor heeft de Kustwacht ook een beeld welke toekomstige ontwikkelingen impact zullen hebben op het gebruik van de Noordzee. Daarom voeren wij voor en in samenwerking met verschillende instanties onderzoek uit. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het toenemende aantal scheepvaartbewegingen in combinatie met de aanleg van windmolenparken. Ook het onderzoek naar de impact van autonome scheepvaart is een voorbeeld. Richting de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat, heeft Kustwacht Nederland een adviesfunctie als het gaat om de ruimtelijke ordening op zee. Zo geven wij advies over de aanleg van (boor)installaties of windmolenparken. 

ScheepvaartDe Kustwacht voert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek uit naar het toenemende aantal scheepvaartbewegingen.