SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Search and rescue

De Kustwacht is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties op het water in het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Wij zetten 24/7 varende en vliegende eenheden in van onder andere de Kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Reddingsbrigade Nederland om mens en dier in nood te helpen. 

KRNM-reddingbotenTijdens zoek- en reddingsacties co├Ârdineert de Kustwacht de inzet van reddingboten van de KNRM.

Search and rescue (SAR)
Search and rescue (SAR) is de internationale benaming voor het zoeken en redden van personen in nood op/in het water. Het is een internationale verplichting voor landen om dit geregeld te hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor beleidsverantwoordelijk. De operationele uitvoering is in handen van het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Brand
Mocht er brand uitbreken op een varend schip op de Noordzee, dan kan de kapitein om assistentie vragen van een mobiel brandweerteam: het Maritime Incident Respons Group (MIRG.nl). Dit team levert advies en assistentie bij de bestrijding van brand, met als doel het voorkomen van een (grootschalige) evacuatie van de opvarenden. Ook streeft het team naar het voorkomen van milieuschade.

MIRG.NL team ingevlogenHet MIRG.NL-team wordt per helikopter ingevlogen.