SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Radio Medische Dienst

Voor medisch advies als gevolg van een ongeluk of ziekte aan boord is via het Kustwachtcentrum 24 uur per dag de Radio Medische Dienst (RMD) beschikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Artsen werkzaam bij de RMD spreken in ieder geval Nederlands en Engels, kennen de maritieme wereld en zijn in staat om op afstand een diagnose te stellen. Dit staat ook bekend als Radio Medisch Advies (RMA). Vanuit het Kustwachtcentrum wordt dus de verbinding gelegd tussen de hulpvrager en de arts.

Medische evacuatie (medevac)
De RMD-arts bepaalt of iemand van boord geëvacueerd moet worden. De Kustwacht bepaalt op basis van de medische aandoening, de weersconditie en de grootte van het schip op welke manier de evacuatie zal plaatsvinden: per reddingboot of per helikopter. Op het moment dat een schip zich niet binnen ons verantwoordelijkheidsgebied bevindt, vragen wij de verantwoordelijke instantie in dat gebied de medische evacuatie te coördineren.

Medische evacuatie m.b.v. SAR-helikopterSoms landt de SAR-helikopter op een schip om een patiënt op te halen.

Achtergrond (deel via ILT)
Sinds 1931 kunnen zeevarenden medisch advies krijgen van Nederlandse artsen. Aanvankelijk werd dit gedaan, na tussenkomst van Scheveningen Radio, door artsen van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag. In 1967 werd, nog steeds onder auspiciën van het Rode Kruis, de advisering overgenomen door praktiserende huisartsen met kennis van en affiniteit met de scheepvaart. Ontwikkelingen in de techniek maakten het mogelijk om eind jaren negentig Scheveningen Radio op te heffen. De RMD werd daarop met ingang van 1 januari 1999 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de afwikkeling van de adviesaanvragen vindt nu plaats via het Kustwachtcentrum.

Op grond van internationale regelgeving en verdragen is Nederland gehouden een Radio Medische Dienst te onderhouden t.b.v. zeevarenden voor het verlenen van medisch advies in geval van ziekte of ongevallen aan boord van schepen.

Werkwijze en contact RMD
Alle INMARSAT-telex en email 38@rmd.knrm.nl (Spoed MEDEVAC), 32@rmd.knrm.nl (Regulier MEDICAL) en 00@rmd.knrm.nl (Niet Urgent) RMA-verzoeken worden automatisch, via een computernetwerk en het Kustwachtcentrum, door het satellietgrondstation te Burum doorgezonden naar de dienstdoende arts.

In het geval van RMA-verzoeken die niet via INMARSAT-telex binnenkomen, maar via de radio (VHF/MF), INMARSAT B/F/M of telefoon (0900-0111 of 0223-542500) zorgt het Kustwachtcentrum voor het in contact brengen met de dienstdoende arts.

Meer informatie
 Coronavirus- en preventie aan boord van zeeschepen
 Oude versie RMA-pagina
 Radio Medische Dienst (KNRM)
 Medische zaken zeevaart (Inspectie Leefomgeving en Transport)