SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Verkeerscentrales

De verschillende (zee)verkeerscentrales zorgen voor een veilige afwikkeling van de vele scheepvaartbewegingen van en naar havens of in een bepaald gebied. Daardoor bewaken ze de bereikbaarheid en veiligheid van de havens. Vanuit het Kustwachtcentrum wordt vooral op het gebied van informatie-uitwisseling samengewerkt. Vanuit de verkeerscentrales luisteren ze ook de verschillende marifoonkanalen uit en soms vangen ze daar iets op wat niet in Den Helder gehoord wordt. Ook kan de verkeerscentrale het Kustwachtcentrum informeren als een schip in de problemen is.

Vessel Traffic Services (VTS)
Vessel Traffic Services (VTS) co├Ârdineert en begeleidt scheepvaart van en naar havens of in drukke vaarwateren.

 Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement
 VTS Scheldegebied
 Vessel traffic service (WikiPedia)