SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Veiligheidsregio's

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s, die overeenkomen en samenvallen met de voormalige politieregio’s. Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband op het gebied van brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing. Veiligheidsregio's voeren taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarbij vervullen ze een coördinerende rol bij zowelafstemming tussen partners binnen de regio als daarbuiten te organiseren en te faciliteren. De Kustwacht heeft een overeenkomst met 16 van de 25 veiligheidsregio's. Deze 16 grenzen namelijk aan een water waar de Kustwacht de search and rescue-acties coördineert.

Noodopvanglocatie VeiligheidsregioTijdens de LIVEX 2019 werd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een noodopvanglocatie ingericht.

Medische evacuatie
Bij een medische evacuatie van een opvarenden vanaf zee kan dit via een helikopter of reddingboot gebeuren. Als de patiënt vervoerd moet worden met een ambulance, stemt het Kustwachtcentrum dat af met de meldkamer. Ze spreken dan af waar de reddingboot naar toe vaart of de helikopter landt en waar de ambulance gereed staat voor de overdracht van de patiënt. Ook kan het zijn dat de SAR-helikopter rechtstreeks op een ziekenhuis landt.

Massaevacuatie
Indien bijvoorbeeld de opvarenden van een cruiseschip geëvacueerd moeten worden, zorgt de Veiligheidsregio voor opvang op de wal. Een noodopvanglocatie kan ingericht worden voor de opvang van slachtoffers, maar ook van de evacués.

 Medische evacuatie (medevac)
 LIVEX 2019
 Veiligheidsregio’s (Rijksoverheid)
 Veiligheidsberaad