SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Inspectie leefomgeving en transport

De Kustwacht handhaaft in samenwerking met een aantal samenwerkende handhavende overheidsorganisaties diverse wetgeving op de Noordzee. Een van deze organisaties is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarmee we regelmatig bemanningscontroles uitvoeren op visserijschepen en aan wie we meldingen doorgeven van incidenten en calamiteiten die aan boord van zeeschepen plaatsvinden.

Bemanningscontroles vissersschepen
Op het Kustwachtcentrum wordt toezicht gehouden op de scheepvaart op de Noordzee. Ieder vissersschip moet bepaalde documenten aan boord hebben, de bemanning moet beschikken over de juiste diploma’s en het schip moet het juiste aantal bemanningsleden hebben zodat het veilig kan varen. Eventuele aandachtspunten worden doorgegeven aan de eenheden en op basis daarvan kan er een controle worden uitgevoerd. 

Deze controles worden vaak in een samengesteld team van bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de ILT en Politie uitgevoerd. Wanneer er een controle plaatsvindt aan boord van een vissersvaartuig is er specialistische kennis van de verschillende controlerende ambtenaren aanwezig om de kwaliteit van de controle naar een hoger niveau te brengen.

Meldingen
De ILT houdt ook toezicht op andere zeeschepen dan vissersvaartuigen. Dit toezicht vindt plaats in de Nederlandse havens aan boord van zowel buitenlandse als Nederlandse schepen. De Kustwacht geeft meldingen van gebeurtenissen die op de Noordzee aan boord van deze schepen plaatsvinden door aan de ILT. Heeft er bijvoorbeeld een aanvaring of ongeval aan boord plaatsgevonden of heeft het Kustwachtvliegtuig een schip olie of chemicaliën zien lozen, dan wordt dit door de Kustwacht doorgegeven aan de ILT die vervolgens voor onderzoek aan boord gaat als het schip een Nederlandse haven aandoet. Als het schip geen Nederlandse haven aandoet, geeft de ILT de gegevens van het schip door aan de autoriteiten van de haven waar het wel naar toe vaart met het verzoek daar een onderzoek in te stellen.

Thema acties
De ILT houdt indien nodig thema acties in samenwerking met de Kustwacht. Een voorbeeld daarvan is de controle van zeeschepen die door de coronacrisis langdurig werkeloos ten anker lagen in de Nederlandse ankervakken op de Noordzee. De werk en leefomstandigheden aan boord  stonden toen centraal.