SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Samenwerking

De Kustwacht werkt samen met verschillende (maritieme) organisaties en diensten.

Daarnaast zijn er nog andere organisaties waar de Kustwacht mee samenwerkt, zoals:

  • (Zee)havens
  • Satelliet grondstation in Burum;
  • Samenwerkende Operators van de Nederlandse olie- en gasindustrie;
  • Bergings- en sleepvaartbedrijf BST;
  • Vliegverkeercentra Schiphol (burgerluchtvaart) en Nieuw-Milligen (militaire luchtvaart);
  • Redding Co√∂rdinatie Centra in de omringende Noordzeelanden, maar ook wereldwijd.