SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Vrouw vermist op IJsselmeer nabij Makkum

Aan het einde van de middag kwam op het Kustwachtcentrum een melding binnen van een vermist persoon op het IJsselmeer bij Makkum. Twee vrouwen zaten op een opblaasbare zwaan. Omstanders op het water hoorden een schreeuw en schoten te hulp. Een speedboot in de buurt bracht een van de vrouwen naar het strand en ging terug om de andere vrouw op te halen. Ze zagen de vrouw toen niet meer en de Kustwacht werd vervolgens gealarmeerd.

Zoekactie
Daarna is een zoekactie opgestart. De twee KNRM-reddingboten van Hindeloopen, de Kustwachthelikopter en de politieboot P-117 waren bij de zoekactie betrokken. Helaas werd de vrouw niet gevonden en is de zoekactie door de Kustwacht gestaakt. De politie vond een dag later het lichaam van de vrouw in het IJsselmeer bij Makkum.


Directeur Kustwacht overhandigt desk aan Reddingmuseum

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers vertelt het verhaal over maritieme reddingen in Nederland. Tot nu toe ontbrak de start van al deze reddingen: de Kustwacht. Met de komst van een desk uit het Kustwachtcentrum in Den Helder is deze ontbrekende schakel aan de collectie van het museum toegevoegd. 

De desk die aan het museum is geschonken heeft tot 2019 dienst gedaan. Het Kustwachtcentrum is recent verbouwd, waardoor de oude desk beschikbaar kwam. Vanaf deze ‘meldkamertafel’ zijn honderden noodoproepen in behandeling genomen, geregistreerd en afgehandeld. En uiteindelijk dus mensen gered. In het museum wordt bij de desk een korte film getoond met de uitleg over de Kustwacht. Wat gebeurt er als een noodmelding binnenkomt tot de samenwerking met de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Ook wordt meer uitgelegd over de Kustwacht zelf.

Met het starten van het filmpje bij de desk door directeur Kustwacht Jan van Zanten wordt de desk officieel overgedragen aan Jan de Ruiter (directeur Reddingmuseum​).

Kustwachtmuseum
“Er bestaat geen ‘Kustwachtmuseum’, dus voor ons is het een unieke kans om deze desk in het museum te laten zien. Het is een logische plek om de Kustwacht in het Reddingmuseum te presenteren aan de bezoekers en uitleg te geven over onze search and rescue-taak.” aldus de directeur Kustwacht Jan van Zanten.

“Gelukkig bestaat er wel een Nationaal Reddingmuseum. We zijn blij dat de Kustwacht aan ons denkt om een operationele desk in het museum neer te willen zetten. Het is een teken van verbondenheid tussen de Kustwacht en de KNRM. De operationele desk geeft een goed beeld van de samenwerking tussen beide organisaties. Het zal voor menig bezoeker duidelijkheid over het redden van mens en dier verschaffen. Wij zijn blij met deze nieuwe aanwinst!” vertelt de directeur Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers Jan de Ruiter.

Interactief
Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers is hét museum in Nederland van het Nederlandse reddingwezen op zee. In het museum is van alles te ontdekken wat met water en ‘overleven’ te maken heeft. Een bezoek aan het museum is een leuke en leerzame interactieve belevenis.

Olie opruimen in een windmolenpark

Een jaarlijks terugkerende oefening is ‘DenGerNeth’. Het is een oefening waarbij schepen en vliegtuigen de oliebestrijding op het water trainen. De Kustwacht en Rijkswaterstaat werken hierbij nauw samen. Binnen het DenGerNeth-verband hebben de landen Denemarken, Duitsland en Nederland afspraken met elkaar gemaakt om elkaar te helpen bij maritieme olie-gerelateerde incidenten of met andere milieugevaarlijke stoffen boven de Waddeneilanden. 

Dit jaar stond het bestrijden van een incident binnen een windmolenpark centraal. De locatie van de oefening was nabij het eiland Helgoland en het windmolenpark Meerwind (Duitsland).

Eenheden
In de lucht nam het Kustwachtvliegtuig deel aan de oefening en maakte de luchtfoto’s. Op het water voeren namens Rijkswaterstaat het oliebestrijdingsvaartuig Arca en het betonningsvaartuig Rotterdam. Daarnaast deden verschillende schepen en vliegtuigen van andere landen mee aan de oefening.

Kennismaking directeuren Kustwacht en KNRM

Zowel de Kustwacht als de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben sinds kort een nieuwe directeur. Jan van Zanten is sinds eind mei de Directeur Kustwacht en Jacob Tas is sinds juni de directeur van de KNRM. Tijdens een periodiek overleg hebben ze vandaag in IJmuiden kennis met elkaar gemaakt. De KNRM is voor de Kustwacht één van de belangrijkste samenwerkingspartners. De KNRM heeft langs de hele kust reddingboten klaar liggen die uitvaren in opdracht van de Kustwacht. Dit met name voor zoek- en reddingsacties op het water.

Beide directeuren kijken uit naar een intensieve samenwerking waarbij de krachten verder worden gebundeld naar een optimale dienstverlening bij noodsituaties.

Jacob Tas (l.) en Jan van Zanten

 

 

 

Het Kustwachtvliegtuig

Het Kustwachtvliegtuig patrouilleert dagelijks boven de Noordzee. Benieuwd naar haar taken, van welke organisaties de bemanning afkomstig is en de middelen van het vliegtuig? Bekijk de video!

 

Binationale sleepoefening

Drie noodhulpslepers konden vandaag de procedures en het slepen beoefenen met het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt. Voor oefening had het schip geen voortstuwing meer. Als eerste was het de beurt aan de Emergency Towing Vessel (ETV) Guardian van de Kustwacht. Daarna volgden de Duitse noodhulpslepers Nordic en Neuwerk. Voor alle schepen was het een nuttige oefening om de procedures te doorlopen en daadwerkelijk het marineschip te slepen.

 

Reddingsbrigade lanceert 06-polsbandjescampagne

Tijdens de Landelijke Veiligheidsdag is door de Reddingsbrigade in het centrum van Almere de nationale 06-polsbandjescampagne gelanceerd. Jaarlijks worden in de zomermaanden, op het strand en bij recreatieplassen, gemiddeld 775 vermiste kinderen herenigd met hun ouders of begeleiders. Dit aantal daalt sinds 2015, mede dankzij de campagne met 06-polsbandjes. Reddingsbrigade Nederland stelt dit jaar 250.000 exemplaren gratis ter beschikking.

06-polsbandje
Het 06-polsbandje is verkrijgbaar bij de reddingsbrigadeposten en een aantal politieposten, strandexploitaties, kusthotels en andere verblijfsaccommodaties. Het doel is recreanten bewustmaken van hoe zij kunnen voorkomen dat een kind zoekraakt en leren wat ze moeten doen als dat wel het geval is. In het kader van vermissing bestaat er een nauwe samenwerking met de Nationale Politie, verwoord in een protocol. Ook de politie ondersteunt van harte de jaarlijkse 06-polsbandjescampagne.

Jan van Zanten nieuwe directeur Kustwacht Nederland

Jan van Zanten is per 28 mei de nieuwe directeur Kustwacht Nederland. Hij volgt Ronald Blok op die de Kustwacht sinds november 2015 leidde. “Na vele jaren de zeeën te hebben bevaren, ligt de Kustwacht als veilig baken mij aan het hart. Het is mijn voornemen om de ingeslagen weg naar een moderne, informatiegestuurde en optimaal dienstverlenende Kustwacht voort te zetten.” aldus Van Zanten bij zijn aantreden.

Van Zanten richt zich de komende jaren op het personeel: “Bij alle nieuwe plannen en de komende uitbreiding ga ik mij focussen op de mens binnen de organisatie. Moderne middelen en automatisering zijn de weg voorwaarts, de mens als drijvende kracht is de sleutel tot succes.”.

Ronald Blok (links) geeft het directeurschap van de Kustwacht over aan Jan van Zanten

Modernisering Kustwacht
“De modernisatie van de Kustwacht sinds 2015 sluit aan op nieuwe maritieme ontwikkelingen die in toenemende mate de economische veiligheid van Nederland raken. Dat was geen eenvoudige opgave in een samenwerkingsverband van zes ministeries en acht operationele diensten.” geeft terugtredend directeur Kustwacht Blok aan.

Investeringen Kustwacht
Blok realiseerde met en in het netwerk veel nieuwe projecten en investeringen in de Kustwacht. Een geheel nieuw Maritiem Operatie Centrum (MOC) staat gepland voor 2023. En naast een forse personele uitbreiding lopen er inmiddels vervanging- en vernieuwingstrajecten voor Kustwachtpatrouilleschepen, -vliegtuigen en –helikopters. Aan Van Zanten de taak om deze ontwikkelingen verder te brengen.

Bewogen jaren
“Ik kijk terug op bewogen jaren waarin veel projecten in gang zijn gezet, maar ook jaren waarin veel van het personeel is gevraagd. Het was en is niet eenvoudig om met een kleine groep zoveel interne grote projecten vorm te geven en te ondersteunen. Ik ben trots hoe men dit oppakte en mee ging op de ingeslagen weg.” Blok vertrekt naar het NAVO hoofdkwartier waar hij voor twee jaar de functie van ‘Section Head Maritime Plans’ gaat vervullen.


De overdracht van het directeurschap vond plaats in Den Helder in het bijzijn van collega’s, familie en genodigden uit het brede Kustwachtnetwerk. 

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en levert in die hoedanigheid de Directeur Kustwacht Nederland.

Kijk voor het cv van Van Zanten op www.kustwacht.nl/dkw

Ondertekening regeling Kustwacht

Aan boord van Zr.Ms. Luymes ondertekenden de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ank Bijleveld (Defensie) de nieuwe ‘Regeling Organisatie Kustwacht Nederland (ROKN)’. Hiermee is de organisatie Kustwacht Nederland weer geborgd voor de toekomst. In de regeling staat de inrichting van het samenwerkingsverband Kustwacht beschreven met daarbij duidelijk de verantwoordelijkheden van betrokken departementen en diensten.

De ondertekening werd gedaan in de kajuit van het marineschip. Daarbij aanwezig waren ook de Directeur Kustwacht Ronald Blok, de voorzitter van de Raad van de Kustwacht Jan Hendrik Dronkers en commandant Raymon van de Veen. “Als Directeur Kustwacht ben ik verheugd dat de ondertekening van het ROKN vandaag kon plaatsvinden. Bijzonder dat dit onder operationele omstandigheden tijdens de LIVEX getekend kon worden door beide ministers. Hiermee kan Kustwacht Nederland met vertrouwen het volgend decennium in. Het decennium waarin veel ontwikkelingen in het voor ons zo belangrijke maritieme domein op ons afkomen.”


De ondertekening van het ROKN 
in de kajuit van het marineschip.

Gedateerd
De voorganger van deze regeling is het ‘Besluit instelling Kustwacht’ uit 2006. Sindsdien is er het nodige veranderd ten aanzien van de Kustwacht, waardoor een actualisatie nodig was. De ROKN geeft duidelijk aan hoe de Kustwacht als samenwerkingsverband georganiseerd is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken departementen en diensten. 


De zes opdrachtgevende ministeries.

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht voert, namens de zes opdrachtgevende departementen overheidstaken uit op de Noordzee en aangrenzende gebieden op basis van het jaarlijkse Activiteitenplan en begroting (APB). De ROKN werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat als de coördinerende en beleidsverantwoordelijke minister voor de Kustwacht en de minister van Defensie als de beheerder van de Kustwacht.

De opdrachtgevende ministeries zijn (1) Infrastructuur en Waterstaat, (2) Defensie, (3) Justitie en Veiligheid, (4) Financiën, (5) Economische Zaken en Klimaat, (6) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Drie personen uit water gehaald

Iets voor zessen komt via de 112-meldkamer een melding binnen op het Kustwachtcentrum dat een jacht water maakt. De locatie is nabij de vuurtoren van Urk en meer informatie is er niet. Direct worden twee boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd. Die zijn snel ter plaatse en zien drie personen in het water drijven. Het jacht was al gezonken...

De personen zijn uit het water gehaald en naar het botenhuis van het KNRM-station Urk gebracht. Via de meldkamer werden ook ambulances daarheen gestuurd. Twee personen werden ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken en een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten