SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Aanvaring voor oefening op Westerschelde

Twee schepen die in aanvaring komen op de Westerschelde en daarbij komt een hoop olie vrij. Dat was het scenario van de oliebestrijdingsoefening op de Westerschelde. Werkt de planvorming in de praktijk? Dat werd met deze oefening getest. Daarbij waren Rijkswaterstaat, meerdere schepen en het Kustwachtvliegtuig betrokken. De oefening vindt plaats onder de naam 'SCHELDEX'.

Overzichtsfoto van de oefening

Op het water
Het Kustwachtvliegtuig heeft de gehele (fictieve) olieverontreiniging vanuit de lucht in kaart gebracht. Dat zorgde voor een completer overzicht voor de bemanning aan boord van de Frans Naerebout. Dat schip coördineerde op het water de opruiming van de gesimuleerde olie. Bij de oefening waren ook het oliebestrijdingsvaartuig Arca, de Multratug-22, de Belgische sleper Zeeschelde, een politieboot, een Rijkswaterstaat-patrouillevaartuig en de DC Brugge betrokken.

 

Enquête bekendheid regels doorvaart windparken

Sinds 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. 

Het Noordzeeloket onderzoekt de bekendheid met de regels voor doorvaart windparken op zee. Deze enquête is onderdeel van een evaluatie over doorvaart in de windparken op de Noordzee en kan bijdragen aan het beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld voor de toekomstige windparken op zee.

Het invullen van de enquête duurt c.a. 8 minuten en kan via bit.ly/2kDz0Lh

Medische evacuatie van cruiseschip

Ook op vakantie kan je ziek worden of een ongeluk krijgen. Op het land bel je 112 of neem je contact op met een huisarts. Maar wat als je vakantie viert aan boord van een cruiseschip op zee en je wordt ziek?

Radio Medische Dienst
Aan boord van cruiseschepen is vaak een dokter aanwezig. Indien zij constateren dat de patiënt van boord moet, nemen ze via het Kustwachtcentrum contact op met de Radio Medische Dienst (RMD). Een RMD-arts neemt uiteindelijk de beslissing dat een patiënt van boord moet, een zogeheten ‘medische evacuatie’. Dit kan afhankelijk van de afstand en het type schip met een reddingboot van de KNRM of de SAR-helikopter.

UMC Groningen
Een gast aan boord van de AIDAperla had specialistische zorg op de wal nodig en werd van boord gehaald met de SAR-helikopter. De patiënt is naar het UMC Groningen gebracht. Bij een medische evacuatie wordt intensief samengewerkt tussen verschillende partijen om een patiënt van boord te halen en naar een ziekenhuis te brengen.

72 uur lang inspectievluchten

Afgelopen dagen nam het Kustwachtvliegtuig deel aan de ‘Coordinated Extended Pollution Control Operation (CEPCO)’. Tijdens de CEPCO werd 72 uur lang gevlogen binnen een zelfde gebied boven de Noordzee. Deze inspectievluchten werden uitgevoerd in internationaal verband door meerdere vliegtuigen. Vanuit de lucht werd gecontroleerd op met name verontreinigingen veroorzaakt door de scheepvaart.

Het Kustwachtvliegtuig

Verdrag
De CEPCO vloeit voort uit de Bonn Overeenkomst. De Bonn Overeenkomst is een internationaal verdrag en regelt de samenwerking van de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen. Deze CEPCO was ook gericht op het intensiveren en vergroten van de samenwerking tussen de deelnemende landen.

Samenwerking
De deelnemende landen aan deze CEPCO waren Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Ierland en Nederland. De coördinatie van de operatie lag in handen van de Duitsers. De inspectievluchten werden gevlogen vanaf de luchthaven Nordholz in Duitsland. De Nederlandse crew was een mix van verschillende diensten. De vliegers waren afkomstig van de marine en de luchtmacht, de waarnemers van Rijkswaterstaat en de marechaussee. Ook ging een vliegtuigtechnicus mee van het onderhoudsbedrijf Jet Support.

 

Rotterdam sleept dode walvis naar kust

Betonningsvaartuig ms Rotterdam had vanmiddag een bijzondere sleep. Een schip had namelijk ruim 10 kilometer voor de kust van Hoek van Holland een dode walvisachtige gemeld. Dit bericht belandde bij het Kustwachtcentrum in Den Helder. Gezien het dier een gevaar opleverde voor de kleinere scheepvaart werd besloten om het dier daar weg te halen. De Rotterdam werd die kant op gestuurd. De bemanning maakte het dier vast aan de staart.


Het betonningsvaartuig Rotterdam met het gesleepte dode dier

Aanspoelen strand
Het dier werd richting de kust van Hoek van Holland gesleept, zodat het kon aanspoelen. Dat gebeurde later op de dag op het strand van Ter Heijde. Naturalis gaat woensdag de walvis op het strand bergen. Een tot twee keer per jaar spoelt er een walvis aan in Nederland.

ms Rotterdam op de Wereldhavendagen 2019

Wereldhavendagen
De bemanning van betonningsvaartuig ms Rotterdam was afgelopen weekend met hun schip op de Wereldhavendagen. Daar vertelden ze over hun werk, maar het slepen van walvisachtigen werd niet genoemd. Hierover kunnen ze volgend jaar weer vertellen...

 

Zes personen gered

Een zinkende boot en meerdere personen in het water. Dat bericht ontving het Kustwachtcentrum in Den Helder via de telefoon. De locatie was lastig te achterhalen in het gesprek met de Duitse opvarenden. Uiteindelijk werd bekend dat ze zich op de Noordzee bevonden, net buiten de Oosterscheldekering. Vier personen lagen in het water en twee personen zaten op de romp. Vervolgens werden de Kustwachthelikopter en reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd.

Door de reserveboot Koos van Messel van KNRM-station Neeltje Jans werd de omgeslagen boot snel gevonden en KNRM’ers haalden de zes opvarenden uit het water. Vervolgens werden ze met de reddingboot naar Neeltje Jans gebracht. Daar stonden ambulances klaar om de personen na te kijken.

Het zeegaande betonningsvaartuig Frans Naerebout was ook in de buurt en ging richting de locatie om te assisteren. Uiteindelijk heeft de Frans Naerebout de omgeslagen boot geborgen. Dit in samenwerking met de reddingboot Uly van KNRM-station Westkapelle. De boot is naar de haven van Neeltje Jans gebracht.

Kust&Zee Gids 2019-2020

Vereniging Kust & Zee werkt al bijna 30 jaar belangeloos aan de rijke kust en een gezonde zee. Jaarlijks brengen ze een gids uit met onderwerpen gerelateerd aan de Nederlandse kust en zee om deze een veilige, natuurlijke duurzame en leefbare plek te laten zijn. De Kustwacht heeft een bijdrage geleverd aan de editie 2019-2020. Op pagina 34 en 35 is een artikel te lezen over de aanstaande ontwikkelingen op de Noordzee.

Kust&Zee Gids 2019

Kust&Zee gids
De Kust&Zee gids verschijnt in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. Van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. Je kunt ‘m onder meer tegenkomen op de veerboten naar de Waddeneilanden, VVV-kantoren, bezoekerscentra en op campings. Ook is deze natuurlijk digitaal  te lezen. 

Zeiljacht maakt water

Afgelopen vrijdag werd een noodoproep opgevangen voor de kust van Hoek van Holland. De exacte locatie was onbekend. Door omliggende scheepvaart werd meegeholpen met het lokaliseren van het schip. Ook het Kustwachtvliegtuig vloog richting de mogelijke locatie. Een passerend schip maakte uiteindelijk contact met het zeiljacht dat water maakte. De KNRM-boten van Hoek van Holland en Ter Heijde werden gealarmeerd om het zeiljacht te helpen.

Pomp
Twee KNRM’ers stapten bij aankomst direct aan boord en namen een pomp mee om het water uit de kuip te pompen. Er bleek een scheur in het scheepsvlak te zitten. Het jacht werd daarna naar Scheveningen gesleept, omdat het door de scheur uit het water gehaald moest worden.

Voorbereiding
De exacte locatie was onbekend door een slechte verbinding en doordat de oproep in gebrekkig Engels werd gedaan. Aan boord was enkel een handheld VHF. Deze werd door de VHF zend- en ontvangstlocatie in Scheveningen opgevangen, waardoor de positie van het zeiljacht in nood globaal bekend was. Reisvoorbereiding is van levensbelang.

 

Preventieve acties voor mogelijke tsunami kust

Het Kustwachtvliegtuig was bezig met een patrouillevlucht boven de Noordzee en kreeg plotseling te maken met stevige horizontale wind (‘windschering’). Het vliegtuig beschikt over een speciale radar om verontreinigingen op het water op te sporen. Dat gebeurt door onder andere verstoringen op het wateroppervlak waar te nemen. Tijdens de windvlaag zagen ze tegelijkertijd ook een verstoring op het wateroppervlak.

KNMI
De bemanning van het vliegtuig weet door nauwe contacten met het KNMI dat ze daar geïnteresseerd zijn in dergelijke weerfenomenen. Een foto werd daarom naar het weerinstituut gestuurd. Een meteoloog analyseerde de foto en de kenmerken (windsnelheid, windtoename en dergelijke) waren aanwezig voor het ontstaan van een ‘meteotsunami’. Het KNMI nam contact op met het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat. Het HMC verzorgt actuele hydrologische informatie over de Noordzee. Het HMC houdt bijvoorbeeld de golven op de Noordzee in de gaten.

Korte reactietijd
Gezien het relatief korte tijdsbestek dat de tsunami mogelijk aan land zou komen, werd de Kustwacht rond half 3 gewaarschuwd door het Hydro Meteo Centrum (HMC). De Kustwacht nam hier vervolgens actie op. Diverse reddingsbrigades langs de kust werden gewaarschuwd en een Kustwachthelikopter werd preventief de lucht in gestuurd. Het HMC hield de golven op de Noordzee in de gaten en uiteindelijk bleken die niet te komen. Er kwam dus geen tsunami.


Voorzorgsmaatregelen
Echter werd besloten om wel preventief te reageren door de betrokken partijen. Zo werden de strandposten van Katwijk aan Zee, Wijk aan Zee en IJmuiden geïnformeerd. Mede omdat de ‘meteotsunami’ binnen 30 minuten aan land zou komen indien deze daadwerkelijk zou zijn ontstaan.

KNMI stopt weersverwachtingen Vikingbank, Fladengronden en Vissersbank

De Kustwacht verstuurt namens het KNMI weersverwachtingen en waarschuwingen voor de Noordzee aan de scheepvaart. De KNMI heeft mede in overleg met de Kustwacht besloten om per 1 september 2019 te stoppen met het uitgeven van de weersverwachtingen en waarschuwingen voor de Noordzeedistricten Vikingbank, Fladengronden en Vissersbank. Het KNMI blijft waarschuwingen en verwachtingen geven voor de overige Noordzee districten. Deze worden verstuurd door de Kustwacht.

Veranderende behoeften
Er wordt gestopt met de berichtgeving over deze drie districten vanwege veranderende behoeften van de scheepvaart voor meteorologische informatie.  De drie genoemde districten liggen buiten de Nederlandse wateren en er is een alternatief beschikbaar voor de KNMI-verwachtingen.

Alternatief
De UK MetOffice is officieel verantwoordelijk voor de verwachtingen en waarschuwingen van deze districten. Deze zijn te vinden op: https://www.metoffice.gov.uk/weather/specialist-forecasts/coast-and-sea/...

Wanneer en hoe worden de KNMI weersverwachtingen door de Kustwacht verstuurd?
-NAVTEX: Dit weerbericht wordt via de NAVTEX verzonden om 02:30 en 14:30 UTC.
-MF: Dit weerbericht wordt op de MF-frequenties 1890 / 3673kHz uitgezonden om 09:40 en 21:40 UTC.
-VHF: Via de marifoon wordt een weersverwachting voor de kustwateren rond Nederland en de grote binnenwateren afgegeven. Dit wordt 4 keer per dag uitgezonden op de VHF-kanalen 23 / 83 om 08:05 / 13:05 / 19:05 / 23:05 LT.

Links
-UK MetOffice
-Uitleg KNMI Scheepsweerbericht
-Uitleg KNMI Marifoonverwachting

 

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten