SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Schip reageert niet

Op het Kustwachtcentrum viel een schip op de Noordzee op. Na controle in de systemen bleek het schip al uren dezelfde koers te varen. Vanuit het Kustwachtcentrum werd contact gezocht met het schip, zonder resultaat. Omliggende scheepvaart werd gevraagd om de aandacht te trekken van het schip door middel van licht- en geluidsseinen. Ook hier volgde geen reactie op.

Alarm
Met een scenario als bijvoorbeeld een onwelwording op de brug werden de SAR-helikopter en twee reddingboten van de KNRM gealarmeerd. Op oproepen van de SAR-helikopter werd ook niet gereageerd. Uiteindelijk werd de zwemmer door de helikopter op het schip afgezet, was er contact en toen verlegde het schip haar koers. De Team Maritieme Politie is over het voorval geïnformeerd en zal het nader onderzoeken.

Wat zou je nieuwe collega’s vertellen over de LIVEX 2019?

De LIVEX vond vandaag een half jaar geleden plaats. Het beoefenen van een massa-evacuatie stond die dag centraal. Honderden passagiers werden vanaf de ferry Pride of Hull naar de wal gebracht door middel van reddingboten en helikopters. Vele organisaties als de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, MIRG.nl en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) namen deel aan deze oefening.

Edwin (Kustwacht), Rick (KNRM Hoek van Holland) en Wim (Brandweer Rotterdam-Rijnmond) waren nauw betrokken bij de LIVEX en ze geven antwoord op de vraag: wat zou je nieuwe collega’s vertellen over de LIVEX 2019?

'Als je elkaar kent, kun je nóg beter samenwerken'

Eerste Handhavingsdag Kustwacht
Hoe stel je een goed proces-verbaal op? Wat heeft de bemanning van het Kustwachtvliegtuig nodig om collega’s goed van dienst te zijn? En hé, jou ken ik nog niet! Op 14 november vond de eerste jaarlijkse Handhavingsdag van de Kustwacht plaats. Een dag die in het teken stond van ontmoeten, verbinden en leren.

De douane, marechaussee, politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) én de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Allemaal werken zij op zee onder de vlag van de Kustwacht. ‘Samen voeren we een aantal belangrijke taken uit. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht op visserij, milieu, de uitrusting van schepen en mijnbouwactiviteiten op de Noordzee. Daarnaast voeren we op zee de politietaak en de grensbewaking uit’, vertelt Edwin van der Pol, Plaatsvervangend Directeur en Hoofd Operaties van Kustwacht Nederland. ‘Zo zorgen we voor de veiligheid op zee.’

Edwin van der Pol, Plaatsvervangend Directeur en Hoofd Operaties van Kustwacht Nederland

Verder kijken
‘Die samenwerking geeft ons veel slagkracht. Op één Kustwachtschip kunnen mensen zitten van bijvoorbeeld de douane, politie en marechaussee. Een combinatie met iemand van de NVWA of ILT kan natuurlijk ook. Als we een verdacht schip willen controleren, hebben we vrijwel altijd iemand aan boord die bevoegd is om bepaalde controles uit te voeren.’ Bovendien, zegt Edwin, zorgt de samenwerking ervoor dat collega’s van elkaar leren. ‘Een douaneman doet tijdens het werk ook kennis op van de marechaussee- of politietaken. Die kruisbestuiving vindt continu plaats. Die brede blik verwachten we trouwens ook van onze collega’s. Welk uniform je ook draagt, op zee werk je onder de vlag van de Kustwacht. En dat betekent dat je áltijd verder kijkt.’


Op één Kustwachtschip kunnen mensen zitten van bijvoorbeeld de douane en politie

Handhavingsdag
Op 14 november stond de handhavingstaak van de Kustwacht voor één dag in de spotlights. ‘We wilden graag een dag organiseren waarop collega’s elkaar konden ontmoeten en leren kennen. Want als je elkaar kent, kun je nog beter samenwerken. Daarnaast wilden we de dag gebruiken om kennis uit te wisselen.’ En zo ontstond de eerste jaarlijkse Handhavingsdag. Voor Kustwachtmedewerkers uit alle lagen van de organisatie. Van kantoormedewerker tot Kustwachtcentrum, actief op het water of in de lucht.


Bemanningsleden van het Kustwachtvliegtuig gaven een workshop

Verhelderend
‘Ik was ontzettend onder de indruk van de organisatie en het programma’, laat Edwin weten. ‘Er was een presentatie over forensisch onderzoek, waarin onder meer werd uitgelegd hoe je op een plaats delict sporen veilig kunt stellen. Collega’s gaven in workshops een kijkje in hun werkzaamheden en vertelden wat zij nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo legde iemand van het Kustwachtvliegtuig uit dat het door de hoge snelheid van het vliegtuig niet altijd mogelijk is om lang over een beslissing na te denken. Zij moeten snel handelen: anders zijn ze alweer te ver weg. Ik merkte dat het voor veel aanwezigen heel verhelderend was om meer te weten te komen over het werk van hun collega’s. Bij veel dingen sta je immers niet stil.’

‘Een goed proces-verbaal helpt bij de juiste afdoening van een zaak’

Noordzee-officier
Ook Noordzee-officier Sylvia Kubicz gaf een presentatie op de Handhavingsdag. ‘Als Noordzee-officier houd ik me bezig met zaken op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en visserij die zich op zee afspelen. Ook incidenten of rampen op de Noordzee horen bij mijn takenpakket’, legt Sylvia uit. ‘Dat betekent dat ik veel samenwerk met de partijen die samen de Kustwacht vormen. Als een opsporingsambtenaar van de Kustwacht een proces-verbaal opstelt, bijvoorbeeld omdat een schip in verboden gebied vist of buiten een vaarroute vaart, komt dat bij mij en mijn collega’s terecht. Wij bepalen dan wat er met die zaak moet gebeuren. Soms krijgt iemand een werkstraf of geldboete van het Openbaar Ministerie opgelegd. In andere gevallen wordt de zaak aan de strafrechter voorgelegd.’

Sylvia Kubicz, Noordzee-officier bij het Functioneel Parket

Goed proces-verbaal
In haar presentatie op de Handhavingsdag besteedde Sylvia onder meer aandacht aan de kwaliteit van processen-verbaal die haar team van de Kustwacht ontvangt. ‘Een goed proces-verbaal is voor ons heel belangrijk: het vormt de basis van een zaak. Een goed proces-verbaal helpt dus bij de juiste afdoening van een zaak.’ Sylvia had gelukkig goed nieuws voor de aanwezigen: het Openbaar Ministerie is tevreden over de kwaliteit van de processen-verbaal die de Kustwacht aanlevert. ‘Natuurlijk kan het altijd beter. Daarom heb ik tien tips gegeven voor een nog beter proces-verbaal. Zo heb ik de aanwezigen meegegeven om zoveel mogelijk foto’s, tekeningen of beschrijvingen mee te geven, maar heb ik ook aangegeven welke vragen je wel, en welke juist niet moet stellen aan een verdachte.’

Sylvia gaf tips voor een nog beter proces-verbaal

Toon gezet
De tien tips werden door de aanwezigen erg gewaardeerd, weet Edwin van der Pol. ‘Collega’s gaven aan dat ze het heel fijn vonden om zulke praktische handvatten aangereikt te krijgen. Daar hebben ze in hun dagelijks werk veel aan.’ Ook over de rest van de dag ontving Edwin positieve reacties. ‘De mix van ontmoeten en kennisuitwisseling bleek heel goed te werken.’ Hij kijkt dan ook tevreden terug op de Handhavingsdag. ‘We hebben hiermee de toon gezet voor een prachtig, jaarlijks terugkerend evenement. Door ieder jaar de aandacht te vestigen op de interne samenwerking en kennis uit te wisselen, verbeteren we uiteindelijk de kwaliteit van ons werk. En dat is, als je het mij vraagt, de mooiste uitkomst die je kunt hebben.’

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Peter van Aalst, Vincent van Dordrecht en Roel Ovinge

KNRM bestaat 195 jaar

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vandaag 195 jaar! De vrijwilligers van de KNRM staan 24/7 klaar om anderen te helpen. De KNRM is voor de Kustwacht de belangrijkste partner voor het uitvoeren van zoek- en reddingsacties. De Kustwacht coördineert vervolgens deze acties.

En bij een jubileum hoort natuurlijk taart! Gezien het Kustwachtcentrum in Den Helder is gevestigd, hebben we een taart gebracht bij het KNRM-station in Den Helder. 

 

Drie personen in het water

Het Kustwachtcentrum ontving aan het einde van de ochtend een noodmelding dat een zeiljacht water maakte. In de buurt van Marken had een jacht last van veel overkomend water. De twee reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) van station Marken werden direct gealarmeerd.

Verbinding verbroken
De melder bleef aan de lijn hangen, maar de verbinding verbrak op een gegeven moment. Een schip in de buurt werd ook gevraagd uit te kijken naar het zeiljacht, maar zag niets. Al snel waren de reddingboten op de doorgegeven locatie en zagen drie personen in het water. De opvarenden hadden reddingvesten om. 

Controle ambulance
Door de redders zijn ze uit het water gehaald en daarna voer de reddingboot richting Uitdam. Daar stond een ambulance klaar om de personen na te kijken. Ze hadden het koud, maar verder waren ze naar omstandigheden in orde.

Het jacht zal geborgen worden door Rijkswaterstaat.

 

Kustwachtvliegtuig detecteert immigranten

Een Kustwachtvliegtuig vloog voor de tweede keer dit jaar patrouillevluchten boven de Middellandse Zee. Nederland leverde het toestel voor Operatie Themis 2019 van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Tijdens deze vluchten is een boot met twee mensensmokkelaars en 50 immigranten aangetroffen.

 

Het Kustwachtvliegtuig

 

Het doel van de operatie was het in kaart brengen van illegale immigratiestromen, de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en de verbetering van de Europese samenwerking. De vluchten werden gecoördineerd door het Internationaal Coördinatie Centrum (ICC) in Rome. Het vliegtuig opereerde vanaf een vliegbasis in Italië.

 

Uitrusting en gemixte crew
Het Kustwachtvliegtuig is een Dornier 228-212 en is voor haar taken uitgerust met diverse apparatuur voor navigatie, communicatie, opsporing en het maken van foto- en videobeelden. De bemanning bestond tijdens deze operatie uit drie vliegers van de luchtmacht en van de marine, drie waarnemers van de Koninklijke Marechaussee en van Rijkswaterstaat. Voor het onderhoud waren er twee civiele monteurs mee. Gedurende deze operatie was een liaisonofficier van de Koninklijke Marechaussee aanwezig op het ICC in Rome.

 

Frontex

Frontex is het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en heeft als belangrijkste taak het versterken van Europese grenscontroles. Het coördineert operaties aan de Europese buitengrens en regelt en ontwikkelt met lidstaten de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten. De Koninklijke Marechaussee is de vertegenwoordiger van Frontex in Nederland.

 

 

Tussentijdse waarschuwing Onderzoeksraad

De Kustwacht is vandaag geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gegeven waarschuwing voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we nu een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. In dat bericht staat dat bij slecht weer grote schepen kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Een alternatieve route wordt aanbevolen. De komende tijd krijgen we meer detailinformatie over onder welke weersomstandigheden dit geld, maar ook specifieker de afmetingen van deze schepen. Dit om de waarschuwing concreter te maken.

Vervolg
Verder kijken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke noodzakelijke stappen we op korte en lange termijn kunnen nemen.

Navigatiebericht (01-11-2019)

-QUOTE-

 ZCZC PA60

Netherlands Coastguard

Navigational warning Nr. 60 011839 UTC NOV

TSS Terschelling - German Bight

ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 

navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 

heavy weather conditions are at risk of grounding.

Alternative routing via TSS East Friesland

strongly recommended

NNNN

-UNQUOTE-

 

Meer informatie

Visuele update

 

Controle olielozingen platformen Noordzee

Het Kustwachtvliegtuig heeft recent de ‘Tour de Horizon’ uitgevoerd. Tijdens deze vierdaagse operatie werd het Nederlandse, Engelse, Noorse, Deense en Duitse gedeelte van de Noordzee gecontroleerd. Het doel was het opsporen van illegale olielozingen door de olie- en gasinstallaties op de Noordzee.

Het Kustwachtvliegtuig

Samenwerking
De Noordzeelanden en de Europese Unie werken in het zogeheten Bonn Agreement samen om vervuiling van de Noordzee tegen te gaan. Elk deelnemend land voert jaarlijks een tour d’ horizon uit. De te vliegen routes worden van te voren vastgesteld om een zo groot mogelijk deel van de Noordzee te controleren.

Platformen werden gecontroleerde op illegale olielozingen

Verschillende diensten
De bemanning van het Kustwachtvliegtuig bestond voor deze missie uit een vlieger van de Koninklijke Luchtmacht, een vlieger van de Koninklijke Marine, een luchtwaarnemer van Rijkswaterstaat, een luchtwaarnemer van de Douane en een vliegtuigtechnicus van Jet Support.

De bemanning is afkomstig van verschillende organisaties

Oefening Noordwijk aan Zee

In Noordwijk aan Zee was op 15 mei 2019 een search and rescue-oefening op het water. Ook waren er partijen op het land bij betrokken als de politie en ambulances. Op het water waren reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) betrokken. In de lucht vloog het Kustwachtvliegtuig en de SAR-helikopter. Het scenario speelde zich af in zee en op het strand, ter hoogte van de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk aan Zee. Van de oefening is een video gemaakt.

Het scenario
De oefening begon met de melding van een aanvaring motorjacht vs. raft. Er bleken als gevolg van de aanvaring maar liefst 6 slachtoffers te water waaronder een aantal personen ernstig gewond. Door het voorval op zee ontstond paniek bij omstanders op het strand met als gevolg ook nog een aanrijding tussen een trekker en twee voetgangers. Door het grote aantal slachtoffer/drenkelingen werd de reddingsactie opgeschaald naar GRIP 1 en werden extra ondersteunende hulpdiensten ingeroepen.

Video

De kennis en expertise van Kustwachtmedewerkers blijft essentieel

Een vrachtschip vaart over de Noordzee richting Duitsland. In zijn kielzog vaart een vissersboot. De boot blijft een tijdje achter het vrachtschip hangen. In het Kustwachtcentrum in Den Helder staan alle zintuigen op scherp. Worden hier drugs overboord gegooid en opgepikt? Als de vissersboot vaart mindert, klinkt een alarm: het is MARISA, een systeem dat verdachte maritieme situaties signaleert. Op 2 oktober 2019 oefenden Kustwacht en TNO met MARISA.  

Vissersboten, vrachtschepen, werkschepen die van en naar boor- en olieplatformen varen, militaire oefengebieden, windparken… het is druk op de Noordzee. En die drukte neemt nog steeds toe. ‘Het wordt steeds moeilijker om al die activiteiten te monitoren. MARISA helpt daarbij’, weet Joost Kramer. Hij is voor de Kustwacht coördinator van de MARISA-alert oefening. ‘MARISA is software die de Kustwacht helpt om verdachte maritieme situaties te signaleren. Je kunt de software zó instellen, dat je een signaal krijgt als een schip zich verdacht gedraagt.’

Ali Mohamoud (TNO) geeft uitleg over MARISA aan de aanwezige gasten

Europees project
MARISA – een afkorting voor Maritime Integrated Surveillance Awareness – is een Europees project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. 22 partners uit 9 Europese landen werken samen om software te ontwikkelen die kustwachtorganisaties helpt om de situatie op zee in de gaten te houden. ‘De Nederlandse partners zijn Kustwacht en TNO’, zegt Joost. ‘TNO leidt de ontwikkeling van de MARISA-software voor de Noordzeetrial, de Kustwacht is als eindgebruiker nauw betrokken.’

‘Marisa helpt om verdachte maritieme situaties te signaleren’

Echte mensen, echte schepen
De software is inmiddels ontwikkeld, maar moet nog wel worden getest. De eerste test was op 12 september vorig jaar, de komende tijd worden op verschillende Europese zeeën de tweede praktijktests georganiseerd. Op 2 oktober was de Noordzee aan de beurt. ‘We wilden heel graag een echte oefening organiseren. Geen simulatie, maar echte mensen, echte schepen en vier relevante en realistische scenario’s.’ En dus wordt een testversie van MARISA geïnstalleerd in het Uitwijkcentrum van de Kustwacht in Den Helder. ‘Dat is de noodlocatie die wordt gebruikt als niet vanuit het Kustwachtcentrum kan worden gewerkt.’ Ook wordt een uitgebreid draaiboek uitgedacht, zijn collega’s van de Kustwacht gemobiliseerd en is gezorgd voor drie deelnemende schepen die de vaarinstructies per scenario uitvoeren.

 

In het Uitwijkcentrum (de noodlocatie van de Kustwacht) is een testversie van MARISA geïnstalleerd

Vier scenario’s
‘Op 2 oktober zijn de vier scenario’s getest. Het eerste scenario had te maken met illegaal duiken bij een wraklocatie, de tweede met het illegaal overzetten van goederen. In het derde scenario moest een overboord geslagen persoon worden opgespoord en in het vierde werd geoefend met het doorgeven van informatie tussen landen. Telkens werd onderzocht hoe de MARISA-software reageerde op de verschillende situaties.’ 


MARISA is software die de handhavers in de toekomst helpt om verdachte maritieme situaties te signaleren

Dronevluchten
De Kustwacht grijpt de praktijkoefening aan om ook het inzetten van drones te oefenen. Joost: ‘We wilden de drones laten vliegen vanaf het strand van Terschelling en vanaf één van de deelnemende schepen. Dat laatste moesten we helaas afblazen: het weer was te slecht om de drones aan boord te laten opstijgen.’ Vanaf het strand lukte het gelukkig wel. ‘De drones hebben meegedaan aan scenario drie: het opsporen van een overboord geslagen persoon. De drones waren uitgerust met een camera. De beelden werden direct doorgestuurd naar een Kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM. Die stond op het strand en was voor de oefening ingericht als commandocentrum. In het voertuig konden medewerkers van de Kustwacht en KNRM de beelden bekijken. Ook werden de beelden van de drone doorgestuurd naar het Uitwijkcentrum van de Kustwacht waardoor ook de aanwezigen daar konden meekijken.’

Eerder dit jaar vonden er ook dronetesten plaats aan boord van de Guardian

Voeden met informatie
Joost kijkt tevreden terug op de oefendag. ‘De software van MARISA slaagde erin om de maritieme data te verwerken en om op de juiste momenten een alert te geven.’ Om werkelijk van toegevoegde waarde te zijn voor Kustwachtmedewerkers, moet de software nog wel worden doorontwikkeld. ‘Is een schip bijvoorbeeld verdacht als het 15 minuten stilligt, 30 of misschien wel 45? Of, als het om wraklocaties gaat, binnen welke afstand tot de wraklocatie wil je een schip in de gaten houden? Dat moeten we allemaal nog bepalen.’ Daarbij is de kennis en expertise van Kustwachtmedewerkers essentieel, zegt de coördinator. ‘Zij kunnen het systeem voeden met de juiste informatie.’ 

‘Iedereen ziet potentie in MARISA en de dronevluchten’

Leerpunten
Ook over de dronevluchten is Joost positief. ‘Ondanks het slechte weer hebben we nog wel goed kunnen oefenen op Terschelling. We ontdekten een aantal leerpunten, bijvoorbeeld dat de camera’s waarmee de drones waren uitgerust, niet goed genoeg waren om op zee beelden te maken. Daarnaast hadden de dronepiloten moeite om te bepalen waarop ze zich moesten richten in de zoektocht naar de drenkeling. Het zou heel mooi zijn als de dronepiloten in contact komen met de bemanning van het Kustwachtvliegtuig. Als het gaat om zoekacties op zee, hebben zij een schat aan ervaring. Daar kunnen ze de dronepiloten dus veel over leren.’

 
De software wordt doorontwikkeld en moet gevoed worden met de juiste informatie

Toegevoegde waarde
En de deelnemers? De mensen die uiteindelijk met MARISA – of de drones – moeten gaan werken? ‘Van hen krijg ik eigenlijk alleen maar positieve feedback. Iedereen ziet potentie in MARISA en erkent de toegevoegde waarde van de software.’ De komende tijd vinden in Griekenland, Frankrijk en Italië de andere praktijktesten van MARISA plaats. ‘Ik hoop dat ze daar net zo positief zijn als wij.’

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Peter van Aalst

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten