SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Mini-documentaire LIVEX 2019

Er staat nu mini-documentaire online waarin het verhaal van de LIVEX 2019 wordt verteld. Tijdens de LIVEX op 25 mei 2019 werd voor oefening de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Helikopters, schepen, reddingboten en voertuigen: alles kwam samen tijdens de LIVEX. Honderden figuranten werkten mee aan de oefening. 

In de video wordt ingegaan op de voorbereidingen van de oefening, de dag zelf, maar er volgt ook een terugblik. Dit alles wordt verteld door vier personen nauw betrokken bij de oefening: Edwin van der Pol (Hoofd Operaties Kustwacht Nederland), Wim van der Wal (Brandweer Rotterdam-Rijnmond), Eugene Favier (Kapitein Pride of Hull) en Rick Slijk (Schipper KNRM Hoek van Holland).

Samenwerking
Vanuit de Kustwacht werd de evacuatie op het water gecoördineerd. Daarbij werd nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de evacués aan land opving. Andere betrokken organisaties waren onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Loodswezen, Noodhulpteams+ en MIRG.NL.

 

Video uitleg routeadvies zuidelijke/noordelijke route

In onderstaande video leggen we het routeadvies uit wat we geven aan schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter als de golfhoogten 5 meter of meer zijn op de Noordzee. Dan adviseren we deze schepen om de noordelijke in plaats van de zuidelijke route boven de Waddeneilanden te nemen. We hebben informatie over dit advies verzameld op deze pagina.

Schip verliest containers

Het Kustwachtcentrum ontving dinsdagmiddag 11 februari een eerste melding van het schip OOCL Rauma dat het containers heeft verloren. Het schip voer 43 kilometer boven Ameland toen de melding werd gedaan. Het schip was afkomstig vanuit de haven van Kotka (Finland) en op weg naar Rotterdam. In de Rotterdamse haven kwam het in de nacht van 12 op 13 februari aan.

Totaal zijn er 7 containers gemeld die overboord zijn gegaan. De lading van de containers bestond uit:
– 3 containers: papieren rollen
– 2 containers: ‘Package equipment for paper machine’
– 2 containers: melkpoeder

Het schip voer boven Ameland toen het de melding deed

Lokaliseren
De Kustwacht stuurde direct de ETV Guardian richting de locatie om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook werd het Kustwachtvliegtuig gealarmeerd en heeft vanuit de lucht foto’s gemaakt. Dit om de containers (waar mogelijk) te lokaliseren en foto’s te maken van het schip. Door technische problemen moest de Guardian terug naar de haven van Den Helder. De dagen erna vloog het Kustwachtvliegtuig over het gebied om mogelijke drijvende lading te lokaliseren. Ook een vliegtuig van de Duitsers is een keer over het gebied gevlogen. 

Navigatiebericht
De Kustwacht stuurt aan de scheepvaart een navigatiebericht met daarin de laatst bekende positie van de containers om ze te waarschuwen.

ZCZC PA35
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 35 112355 UTC FEB
Terschelling - German Bight
CV OOCL RAUMA PBWS lost 7 containers.
3 in 53-49.5N 005-37.5E (111319utc)
2 in 53-49.9N 005-29.7E (111444utc)
2 in 53-53.0N 004-45.4E (112341utc) 
Keep a sharp lookout and report to Netherlands Coastguard
NNNN

Routeadvies schepen
Het schip kwam uit Duitse wateren (via de zuidelijke route) en werd dus, ook gezien de afmetingen van 179 meter, niet opgeroepen door de Kustwacht. Ook als het schip vanuit het westen zou komen, zou dit schip niet opgeroepen worden. Het schip valt dus niet onder het openstaande bericht dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer, schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter geadviseerd worden de noordelijke route te nemen.

Scheepsgegevens
Het schip is 179 meter lang en 27 meter breed. De capaciteit is 1425 TEU containers.

Routeadvies schepen tijdens stormachtige zondag

De Kustwacht roept bij golfhoogten op de Noordzee vanaf 5 meter schepen op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. Het gaat om schepen met een lengte vanaf 300 meter en een breedte van 40 meter of meer. De Kustwacht acteert hiermee, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, proactief op de bevindingen van de tussentijdse rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Tijdens de stormachtige zondag hebben meerdere schepen dit advies vanuit het Kustwachtcentrum gekregen en opgevolgd. Een schip nam uiteindelijk wel de zuidelijke route. De kaptein gaf aan dat ze in overleg met de loods besloten om de zuidelijke route te nemen gezien deze rustiger was dan de noordelijke.

Andere meldingen op het Kustwachtcentrum
Verder waren er zondag diverse meldingen van mogelijk vermiste (kite)surfers binnengekomen op het Kustwachtcentrum. Uiteindelijk waren deze watersporters al snel terecht en kwamen ze op eigen krachten weer op het land. De reddingboot van KNRM Hoek van Holland is uitgevaren voor een medische evacuatie van een schip. Een bemanningslid is met de reddingboot naar de haven van Hoek van Holland gebracht. Daar stond een ambulance klaar die de persoon naar het ziekenhuis heeft gebracht.

 

Kustwachtvliegtuig ingezet in het Kanaal

Het Kustwachtvliegtuig is vandaag ingezet boven het kanaal tussen Calais (Frankrijk) en Dover (Engeland). Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van meerdere kleine bootjes met migranten in het Kanaal. Deze melding kwam via de Engelse Kustwacht. Gezien het Kustwachtvliegtuig in de lucht was, bood het aan om te helpen bij de zoekactie. Deze hulp werd door de Engelse Kustwacht aangenomen.

Bij de aangetroffen rubberen boot was al een reddingboot aanwezig

Geen personen
Uiteindelijk is een rubberen boot waargenomen. Daar was al een reddingboot bij. Er is een ruim gebied afgezocht door het vliegtuig, maar er zijn geen migranten waargenomen. Het Kustwachtvliegtuig vervolgde vervolgens haar reguliere patrouille. De lokale autoriteiten zullen het verder onderzoeken.

Routeadvies grote schepen bij slecht weer

De Kustwacht is op 31 oktober 2019 geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gegeven waarschuwing voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we sindsdien dagelijks een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. 

In dat bericht staat dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. De alternatieve noordelijke route wordt dan aanbevolen.

Oproepen schepen
Bij golfhoogten vanaf 5 meter roepen we schepen (die voldoen aan die dimensies vanaf 300 meter) actief op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. We geven het advies om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen. 

Twee schepen
De twee oproepen op dinsdagavond 14 januari waren de eerste van dit jaar. Twee schepen hebben het advies gekregen om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten van 5 meter of meer. Het vaarplan is niet bij ons bekend, dus bij ons is niet bekend of het advies zorgde voor een wijziging van het vaarplan of dat de kaptein al van plan was om de noordelijke route te nemen. Begin december zijn ook enkele schepen opgeroepen volgens deze procedure. Destijds namen ze ook de noordelijke route.

Afmetingen
Na overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het MARIN en de Kustwacht zijn de afmetingen vastgesteld: schepen met een lengte vanaf 300 meter en een breedte van 40 meter of meer. De waarschuwing geldt alleen bij een golfhoogte vanaf 5 meter of meer.

Waarschuwing OVV
In de tussentijdse waarschuwing van de OVV over de zuidelijke route staat:
'Op deze route kunnen bepaalde wind- en golfcondities en getijde leiden tot grote domp- en slingerbewegingen van het schip die de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem.'

Inhoud navigatiebericht
Onderstaand navigatiebericht wordt sinds 1 november 2019 dagelijks aan de scheepvaart gestuurd.

ZCZC PA60
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 60 100915 UTC JAN
TSS Terschelling - German Bight
ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 
navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 
heavy weather conditions are at risk of grounding.
Alternative routing via TSS East Friesland
strongly recommended
NNNN

Meer informatie

 

Door horloge gered

Het Kustwachtcentrum werd gebeld door een man die overboord was gevallen van zijn zeilboot. Hij belde via zijn ‘smartwatch’ en zijn telefoon lag nog aan boord. De man gaf zijn locatie op het Grevelingenmeer door. Ook vertelde hij dat hij waarschijnlijk naar de kant kon lopen. Echter, de boot dreef weg van hem waardoor de verbinding verbrak.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder

Omdat het niet zeker was waar en of de man zichzelf in veiligheid kon brengen, werden twee KNRM-reddingboten, het patrouillevaartuig RWS75 van Rijkswaterstaat en de SAR-helikopter door de Kustwacht gealarmeerd. Ook de politie werd gealarmeerd om langs het water te zoeken.


Reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

Goede gezondheid
De reddingboot Griend van KNRM Ouddorp vond de persoon en nam deze aan boord. Op de wal werd de man gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hij had het koud, maar was verder in orde en kon zelf zijn reis vervolgen. De KNRM-reddingboot Baron van Lynden sleepte de zeilboot naar de Brouwershaven.

 

‘Verontreiniging op de Noordzee vraagt om internationale samenwerking’

Luchtwaarnemers Kustwacht geven inkijkje boven zee
Een schone zee is cruciaal voor mens en milieu. Daarom surveilleert Kustwacht Nederland dagelijks boven de Noordzee, om verontreinigingen op te sporen. Ook werkt ze in dit kader intensief samen met andere landen. Eind november organiseerden Rijkswaterstaat (RWS) en Kustwacht Nederland een succesvol seminar voor buitenlandse collega’s. Betrokken luchtwaarnemers Coen Blijlevens en Kitty Kientz over de scherpe ogen en oren van de Kustwacht, verontreiniging op zee en de kracht van internationale samenwerking!

Ze zijn beiden RWS-inspecteur én luchtwaarnemer onder de vlag van Kustwacht Nederland. Coen Blijlevens sinds 1993, Kitty Kientz sinds 2012. Coen: ‘Het waarborgen van een schone zee is een kerntaak van de Kustwacht. We willen verontreiniging voorkomen en áls het gebeurt snel opsporen. Proactief of na een melding. We vertrekken dagelijks vanaf Schiphol Oost richting de Noordzee.’

Luchtwaarnemers Kitty Kientz en Coen Blijlevens over de scherpe ogen en oren van de Kustwacht

Slim en wendbaar
Politie op zee. Zo zou je de luchtwaarnemers kunnen noemen. Kitty: ‘Wat we doen is waarnemen, toezicht houden en zo nodig handhaven. We vliegen een tot twee keer per dag en zo nodig vaker. De strook langs de kust checken we sowieso dagelijks.’ Onder de vlag van de Kustwacht werken momenteel elf luchtwaarnemers, afkomstig van Rijkswaterstaat, Marechaussee, Douane en marine. De vliegers zijn van de marine of luchtmacht. Naast verontreiniging letten ze bijvoorbeeld ook op verkeersovertredingen, drugs- en mensensmokkel.

De plaats van de waarnemer in het vliegtuig

Coen: ‘Ons belangrijkste materieel is de Dornier 228; een wendbaar Kustwachtvliegtuig met vleugels aan de bovenkant, zodat we goed zicht op zee hebben. Het is uitgerust met slimme opsporingsmiddelen [zie kader] en kan heel langzaam vliegen. Kustwacht Nederland heeft twee Dorniers, ook is een politie-helikopter beschikbaar.’ Tijdens vluchten is er elk half uur en zo nodig vaker contact met het Kustwachtcentrum, via marifoon of satelliettelefoon.


De Kustwacht heeft twee Dornier 228-vliegtuigen

Vervuiling verandert
De verontreiniging die luchtwaarnemers aantreffen, is anders dan jaren geleden. Kitty: ‘Vroeger waren het vooral lozingen van minerale oliën. Dat zien we steeds minder, door betere kwaliteit van schepen, strengere regels en controles. Het zijn nu vaker chemicaliën die na een tankwassing in het water komen. Soms legaal – een tankwassing mag onder voorwaarden – maar ook illegaal. Of uitlaatgassen van schepen, die neerslaan op het water. Ook gaat het om verontreinigingen na incidenten, waarbij olie, brandstof of lading wordt verloren. En bijvoorbeeld sanitair- en huisvuillozingen op ankerplaatsen.’ Doordat de Kustwacht dagelijks controleert, kunnen schepen veel moeilijker ongezien iets lozen. Die preventieve werking is belangrijk. Wél is duidelijk dat gebruikers van de Noordzee bewust of onbedoeld nog steeds vieze troep in het water dumpen.

‘Doordat de Kustwacht dagelijks controleert, kunnen schepen moeilijker ongezien iets lozen’

Proces-verbaal
En die troep wordt opgespoord, waarbij de veroorzaker een proces-verbaal kan krijgen. Coen: ‘Alle verontreinigingen die we aantreffen, tientallen per jaar, worden sowieso geregistreerd en doorgegeven aan het Kustwachtcentrum. De meeste situaties zijn echter legaal óf de veroorzaker is verdwenen. Dit jaar maakten we in circa tien situaties proces-verbaal van waarneming op. Het Kustwachtcentrum deelt de melding dan met nautisch adviseurs van Rijkswaterstaat, ook wordt het Team Maritieme Politie (TMP) ingeschakeld.’ Zo nodig wordt de verontreiniging opgeruimd, waarbij de luchtwaarnemers ook een rol spelen. Ze cirkelen dan boven de vlek, begeleiden de “opruimers”, geven aanwijzingen en maken foto’s. Ook worden soms realtime opnames doorgegeven aan het bestrijdingsvaartuig, zodat ze op zee hetzelfde kunnen zien als de waarnemers vanuit de lucht.


De grijze bol is de FLIR  en de langwerpige balk is de SLAR (zie kader hieronder)

Ogen, onderbuik en opsporingsapparatuur 
Vanuit het vliegtuig speuren luchtwaarnemers continu de zee af. En daarvoor hebben ze handige hulpmiddelen!

  • Ogen van de waarnemer deze zijn het belangrijkste. Eyeball mark one, zoals ze het zelf noemen. Dat in combinatie met onderbuikgevoel, om in te schatten of er iets aan de hand is. Het gaat niet om kijken, maar om waarnemen. Opmerken wat een ander niet ziet, met oog voor detail. De luchtwaarnemers weten waarop ze moeten letten. Vaart er een ongeladen tanker, liggen er slangen aan dek? Dat kan wijzen op een tankwassing. Heeft een schip een afwijkend kielzog of vaart het een vreemde route? Mogelijk is er iets geloosd. Extra handig: vanuit het “bolle raam” in de Dornier kun je in alle richtingen kijken.
  • SLAR De side looking airborne radar. Deze detecteert afwijkingen in het wateroppervlak. Zijn er meer of minder golven? Ligt er iets in of op het water? De SLAR-antennes zitten aan de buitenzijde van het vliegtuig, binnen is een scherm waarop afwijkingen zichtbaar zijn. Detecteert de radar iets? Dan zijn weer de ogen en het onderbuikgevoel nodig.
  • FLIR De forward looking infrared. Deze infraroodcamera hangt als een soort skippybal onder het vliegtuig en is door de waarnemer te besturen. Het is een camera, video, laser en restlichtcamera in één. Je kunt er ’s nachts mee kijken, afstanden meten, inzoomen en bewijsopnames maken. Een paar fijne extra ogen dus. 
  • In het vliegtuig is altijd een fotocamera met grote lens, een Gyro gestabiliseerde verrekijker en een zoeklamp aanwezig. Bovendien ontvangen de luchtwaarnemers dagelijks satellietbeelden via EMSA (zie kader onderaan), waarop eventuele verontreiniging zichtbaar is.

Veertig luchtwaarnemers bij seminar 
Grootschalige incidenten en verontreiniging op zee gaan soms over landsgrenzen. Dat vraagt om internationale samenwerking. Coen: ‘We hebben elkaar absoluut nodig. Niet alleen qua capaciteit, ook om samen te oefenen en van elkaar te leren. Het seminar eind november is daarvan een mooi voorbeeld. Een initiatief van de European Maritime Safety Agency (EMSA), dit jaar georganiseerd door Nederland. Er waren veertig luchtwaarnemers uit diverse Europese landen en tien Europese en Nederlandse trainers. Locatie was een hotel bij Schiphol Oost. Alle aspecten rond maritieme verontreiniging kwamen aan bod.’


Er waren veertig luchtwaarnemers uit diverse Europese landen op de "7th training on the Use of Surveillance Systems for Marine Pollution Detection and assessment”

Interactief
Twee onderwerpen stonden in de spotlights: de ingewikkelde volumebepaling van olievlekken én het strategisch stappenplan na waarneming van vlekken. Kitty: ‘Het interactieve programma kreeg veel waardering van deelnemers én EMSA. Dagvoorzitter Richard van Belzen, nautisch adviseur van RWS, ging continu in gesprek met de deelnemers. Naast een plenair deel waren er actieve workshops, waarbij alle landen werden gemixt. Ook hadden we voor het eerst een “tussendoor-programma”, om de onderlinge verbinding te versterken. Deelnemers reageerden heel enthousiast. Het is belangrijk om elkaar te kennen en ervaringen uit te wisselen. We hebben elkaar hard nodig om de Noordzee schoon en veilig te houden.’


Voor de deelnemers aan het seminar was een interactief programma samengesteld

Meer internationaal!
Kustwacht Nederland werkt intensief samen met andere landen bij de aanpak van maritieme verontreinigingen.

  • EMSA: European Maritime Safety Agency. Deze “spin in het web” promoot een veilige, schone en economisch sterke maritieme sector in Europa. Ze stimuleert en faciliteert ook samenwerking tussen aangesloten landen. Bijvoorbeeld met uitwisselingsprojecten en seminars (zoals het seminar op Schiphol).
  • BONN-agreement: internationaal verdrag dat de samenwerking tussen tien landen grenzend aan de Noordzee regelt, qua opsporing, melding en bestrijding van maritieme verontreiniging.
  • Tour de Horizon: Samen met landen uit het BONN-agreement controleert Kustwacht Nederland één of twee keer per jaar off shore-installaties in de gehele Noordzee (tot aan de Noorse zee) , om eventuele maritieme verontreiniging op te sporen.
  • CEPCO: Coordinated Extended Pollution Control Operation. Landen uit het BONN-agreement werken hierbij samen. Tijdens CEPCO wordt in een specifiek gebied gedurende een bepaalde periode continu gecontroleerd op verontreiniging. De landen wisselen elkaar daarbij af. Dit is ook meteen een training voor betrokken landen.
  • Oil on water-exercise: tweejaarlijks organiseert Noorwegen een grote bestrijdingsoefening rond minerale olieverontreiniging op zee. Het Nederlandse Kustwachtvliegtuig is vaak een van de deelnemers.

Tekst Winneke Kok (GH+O) & foto's Peter van Aalst en Roel Ovinge

Opvarenden viskotter UK 165 gevonden

Na dagen van onzekerheid voor de familie zijn zondagochtend de twee opvarenden van de gezonken viskotter UK165 ‘Lummetje’ geborgen. Marineduikers zijn vanmorgen het wrak ingegaan en vonden in het stuurhuis beide mannen. Hiermee komt een einde aan de zoektocht naar de opvarenden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en de Urker gemeenschap.

In de vroege ochtend van 28 november ontving het  Kustwachtcentrum in Den Helder een noodbericht gegeven door een noodbaken afkomstig van de viskotter. Het schip bevond zich ongeveer 4,3 mijl (ongeveer 7 kilometer) west van Texel. Direct werd een grote zoekactie opgestart. Helaas zonder resultaat.

Zr.Ms. Makkum, ms Zeearend en ETV Guardian op zee (Foto: Kustwachtvliegtuig)

Marineduikers
Het marineschip Zr.Ms. Makkum bevond zich in de buurt en bood haar hulp aan. Al snel spoorde de Makkum met haar sonar de gezonken viskotter op. Door de de wind, golven en stroming konden ze niet meteen duiken richting de viskotter. De eerste duiken konden pas zaterdag plaats vinden. Toen werd door marineduikers het wrak verkend, aan de buitenkant onderzocht en zijn maatregelen genomen om de kotter te betreden. Zondag werd het stuurhuis onderzocht en de beide mannen gevonden en geborgen.

Kustwacht
Van de Kustwacht waren meerdere eenheden betrokken. De ETV Guardian bleef ter plaatse om uit te kijken en eventuele scheepvaart te waarschuwen voor het wrak. Het patrouillevaartuig ms Zeearend ondersteunde waar nodig, zodat Zr.Ms. Makkum zich volledig op het duiken kon richten. Het Kustwachtvliegtuig vloog tijdens haar reguliere patrouillevlucht extra over het gebied om te zoeken. De verdere afhandeling van het wrak en de berging van de kotter zelf wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de toedracht van het ongeval in nauw overleg met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

  •  Van de zoekactie is een liveblog bijgehouden

Persoon gered in Oosterschelde

Een getuige zag een persoon springen in de Oosterschelde vanaf de Zeelandbrug. Die belde direct 112 waarna de meldkamer het Kustwachtcentrum informeerde. Direct werd een zoek- en reddingsactie gestart. Daarvoor werden diverse eenheden gealarmeerd; een Kustwachthelikopter, twee reddingboten van de KNRM, de brandweerboot van Stavenisse en de Mistral. Het patrouillevaartuig RWS75, de politieboot P86 en de Orion waren op het water en hielpen mee met zoeken. Vanuit Den Helder werd de zoekactie door de Kustwacht gecoördineerd.

De drenkeling werd gevonden door de RWS75 en even later aan boord genomen van de brandweerboot van Stavenisse. Aan boord werd het slachtoffer gereanimeerd en kreeg het weer een hartslag en haalde het zelfstandig adem. De drenkeling werd naar de wal gebracht en opgewacht door ambulanceteams en een traumahelikopter. Uiteindelijk is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten