SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

De inzet van het Kustwachtvliegtuig bij mogelijke verontreiniging op zee

Op het Kustwachtcentrum krijgen we regelmatig meldingen over mogelijke verontreinigingen op zee. Deze berichten worden verzonden wanneer de ‘European Maritime Safety Agency’ (EMSA) op satellietbeelden een verstoring van het wateroppervlak signaleert. Een verstoring kan veroorzaakt worden door weersomstandigheden, maar ook door verontreiniging door bijvoorbeeld olie of chemicaliën. Ook gisteren ontvingen we zo’n alert.

Satellietfoto’s
Soms is het op de satellietfoto’s duidelijk te zien dat er sprake is van een verontreiniging, bijvoorbeeld wanneer er een duidelijk spoor achter een vaartuig zichtbaar is. Bij het alert dat gisteren werd ontvangen was minder duidelijk te zien wat de verstoring van het wateroppervlak veroorzaakte. Het Kustwachtvliegtuig vloog daarom naar de gemelde positie om de zee te inspecteren. 

Verzamelen van bewijsmateriaal
Als er inderdaad sprake blijkt te zijn van verontreiniging dan wordt er vanuit het Kustwachtvliegtuig bewijsmateriaal verzameld. “We blijven eerst op een afstandje zodat we goede opnames kunnen maken met de Side Looking Airborne Radar”, vertelt luchtwaarnemer Marcel. “Deze zogeheten SLAR detecteert afwijkingen in het wateroppervlak. Dit is een van de belangrijkste bewijslasten voor het Team Maritieme Politie. Indien de lozer nog ter plaatse is zien we het schip op het radarbeeld. Door de positie te markeren kunnen we eigenlijk al met zekerheid zeggen of dat het schip is die de lozing veroorzaakt. Vervolgens willen we zo snel mogelijk naar het schip toe om te zien wat het punt van lozing is. We positioneren het vliegtuig dan voor een foto- en filmronde.”

Side Looking Airborne Radar (SLAR)

“Als die details zijn vastgelegd gaan we een grotere ronde vliegen om het hele beeld vast te leggen. Dit kan dus een schip zijn met een spoor van olie achter zich aan. Door het vliegtuig schuin te laten hangen proberen we te zien of we in de verontreiniging bepaalde kleuren kunnen ontdekken. Als wij die kleuren kunnen zien, dan kunnen wij namelijk bij minerale olie ook de dikte van de laag bepalen en dus de hoeveelheid geloosde olie schatten. Ten slotte roepen we de kapitein op om te vragen waar hij of zij mee bezig is.”

Geen verontreiniging waargenomen
Tijdens de vlucht die gisteren naar aanleiding van het EMSA alert plaatsvond is geen verontreiniging waargenomen. In dit geval kan het dus loos alarm zijn geweest, of de verontreiniging kan al voor het grootste gedeelte zijn opgelost. “Hoe lang verontreiniging zichtbaar blijft hangt af van wind- en zeegang, de grootte van de vlek en de aard van de verontreiniging. Palmolie vervliegt bijvoorbeeld snel. Minerale olie blijft wel langer zichtbaar”, aldus Marcel. 

Kilo’s kolenrestanten overboord
Verontreiniging op zee wordt niet alleen door satellietbeelden ontdekt. Ook tijdens de dagelijkse vliegroutes komen de luchtwaarnemers regelmatig verschillende soorten lozingen tegen. “Ongeveer een maand geleden zagen we een schip waar kilo’s kolenrestanten overboord werden geschept. Toen ze ons zagen vliegen hielden ze hier snel mee op. Maar dan staat het al op film”.

GeoSea voert Kustwachttaken uit

De Kustwacht heeft tijdelijk een extra survaillence vaartuig tot haar beschikking. In samenwerking met de Koninklijke Marine varen we met het vaartuig GeoSea.

Dit civiele vaartuig is ingehuurd door de Koninklijke Marine om ervaring op te doen met grotere schepen voor de Mijnendienst. Voor de Kustwacht is het een proef om met dit vaartuig surveillancetaken uit te voeren. Aan boord bevinden zich controleurs van de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee.

Lees hier meer over de GeoSea.

Zeearend onderschept Amsterdamse zeiler met zes Albanezen aan boord.

Ons patrouillevaartuig, Zeearend heeft woensdagavond nabij Den Helder een Amsterdamse zeiler met zes Albanezen aan boord onderschept. De stuurman van de Zeearend spotte een object, wat opviel vanwege aparte verlichting en de locatie waar het object zich bevond. Bij benadering met de Zeearend bleek het om een zeiljacht te gaan.

“Wanneer we iets opvallends zien, kunnen we besluiten om tot controle over te gaan”, vertelt opperwachtmeester Joost, boarding officer en mission commander van de Zeearend. “We komen dan langszij, en stellen een aantal standaard vragen. In dit geval bleek al snel dat het niet klopte. Vanwege COVID-19 hebben we besloten om niet aan boord te gaan van het zeiljacht, maar hebben we de schipper gevorderd naar de haven van Den Helder te varen. Op dat moment hebben we voortdurend contact met het Kustwachtcentrum in Den Helder om ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek is. Toen wij samen met het zeiljacht in de haven aankwamen stonden de collega’s van de Koninklijke Marechaussee en de Douane klaar om ons te assisteren met de controle van het zeiljacht”. 

Mooi resultaat
Tijdens de controle kwamen zes Albanezen tevoorschijn waarop de Amsterdammer werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man is ingesloten en de Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. “Een mooi resultaat”, aldus Joost. “We hadden al langere tijd het vermoeden dat ook hier in deze regio sprake is van mensensmokkel. Maar nu hebben we ook die bevestiging. En dat is een belangrijke stap in het tegengaan van mensensmokkel”.  


Het patrouillevaartuig de Zeearend (Foto: Henk Tuinenga).

Controles
Bij een controle is vooraf niet bekend of, en wat er aangetroffen gaat worden. De patrouilleschepen zijn daarom bemand met opsporingsambtenaren van onder andere de Koninklijke Marechaussee, Douane en Politie. Zo is er tijdens de controles van alle drie de diensten specialistische kennis en de daarbij behorende bevoegdheden aanwezig.

 

Kustwacht vanaf voorjaar 2022 nieuwe vliegtuigen

De Kustwacht beschikt vanaf voorjaar 2022 over 2 nieuwe vliegtuigen. Dat is woensdag 30 september contractueel vastgelegd. De Dash-8’s worden voor 10 jaar geleased van een consortium. Dat bestaat uit de Nederlandse firma JetSupport en de Canadese firma Provincial Aerospace. Het consortium levert ook de vliegers en het onderhoudspersoneel. De luchtwaarnemers blijven afkomstig van Rijkswaterstaat, Douane en Koninklijke Marechaussee.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder zet beide Dash-8-toestellen in. Ze volgen de 2 Dornier 228-vliegtuigen op, die  het eind van hun economische levensduur naderen. Ze zijn nu in onderhoud bij JetSupport.

Impressie van het nieuwe Kustwachtvliegtuig.

Dag en nacht overzicht
De Dash-8 is in veel opzichten een upgrade ten opzichte van de Dornier-228. Het toestel kan langer dan 6 uur vliegen, aanzienlijk meer dan de Dornier. Ook beschikt de Dash-8 over een surface radar. Daardoor is het eenvoudiger dag en nacht een snel overzicht te krijgen van de scheepvaart, maar ook om zaken op zee op afstand te observeren. Daarnaast heeft de Dash-8 moderne apparatuur aan boord. Denk aan een scala aan communicatiemiddelen, maar ook aan apparatuur om milieuverontreiniging te detecteren en om drenkelingen op te sporen.

Modernisering Kustwacht
“Ik ben blij dat er eerste zichtbare resultaten zijn met betrekking tot de modernisering van de Kustwacht. Met dit nieuwe toestel maken we grote stappen vooruit in onze luchtverkenningscapaciteit. Het biedt ons meer mogelijkheden en capaciteit om onze Kustwachttaken uit te voeren. We kijken dus erg uit naar de komst van dit toestel.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Begin 2022
De Dash-8’s worden de komende periode in Canada gereed gemaakt. Beide vliegtuigen worden op de basis van Provincial Aerospace omgebouwd tot maritieme patrouillevliegtuigen. Ze komen begin 2022 naar Nederland.

Video Kustwachtvliegtuig

Kijk de uitzending terug

Vanuit onze uitwijklocatie namen we zaterdag 5 september 2020 voor het eerst de kijker live mee achter de schermen bij de Kustwacht. Dit deden we speciaal tijdens de online Wereldhavendagen.

Wat gebeurt er als er een noodmelding binnenkomt? Hoe worden zoekacties op het water gecoördineerd? Watch officer Hilde legt het achter de meldkamertafel uit. Luchtwaarnemer Coen vertelt over de taken en inzet van het Kustwachtvliegtuig. Hoe zoek je bijvoorbeeld vanuit de lucht naar een persoon? Deze uitzending is natuurlijk terug te bekijken via het YouTube-kanaal van de Wereldhavendagen en onze eigen Facebookpagina

Kijk terug

Kustwacht live vanuit Den Helder

Vanuit onze uitwijklocatie nemen we zaterdag 5 september voor het eerst de kijker live mee achter de schermen bij de Kustwacht. Vanaf 11:00 start onze uitzending op het YouTube-kanaal van de Wereldhavendagen en onze eigen Facebookpagina.

Wat gebeurt er als er een noodmelding binnenkomt? Hoe worden zoekacties op het water gecoördineerd? Speciaal daarvoor neemt watch officer Hilde achter de meldkamertafel plaats om dat uit te leggen. Aanwezig is ook luchtwaarnemer Coen die vertelt over de taken en inzet van het Kustwachtvliegtuig. Hoe zoek je bijvoorbeeld vanuit de lucht naar een persoon?

Aankondiging

En natuurlijk kun je vragen stellen die we tijdens de uitzending behandelen! Kijk dus zaterdag 5 september 2020 vanaf 11:00 uur naar onze livestream.

Maritime assistance

Arranging breakdown assistance now boaters’ own responsibility

 

Per 17 August 2020, it is the boater’s own responsibility to arrange for non-urgent maritime support (breakdown assistance). This concerns situations where there is no immediate danger to lives and/or vessels. Examples include engine trouble and help towing a vessel to harbour. Always notify the Coastguard in the event of danger!

The new procedure is the result of consultations of the Ministry of Infrastructure and Water Management with maritime rescue workers (salvage companies), the Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) and the Coastguard. An overview of different organisations operating in the different waters is published on www.kustwacht.nl/emergency. Ultimately, the person requesting assistance determines which type of assistance is called in.

From 17 August 2020, it is the boater’s own responsibility to arrange for breakdown assistance.

Similar to roadside assistance

Previously, boaters would contact the Coastguard, who would then automatically call out lifeboats from the Royal Netherlands Lifeboat Institute (KNRM). “You can compare it to the situation on the road,” explains Head of Operations Edwin van der Pol. “If your car breaks down, you call roadside assistance, not the emergency services.”

Preparation

When the Coastguard receives a call, it follows a verification protocol to determine whether emergency assistance is required. If not, the caller is asked to contact a support provider. If there is any doubt whether the situation is an emergency or not, the KNRM is always called out. “The Coastguard has a control room for emergencies. Boaters themselves are responsible for ensuring that they are properly prepared. And that includes the question: what if there’s a breakdown? Who should I call?” says Van der Pol.


The Coastguard is responsible for coordinating search and rescue operations and emergency assistance.

An emergency after all

Sometimes a request for assistance is initially not urgent, but then circumstances turn it into an emergency. In such cases, the Coastguard must be alerted immediately so that emergency assistance (search and rescue) can be started! 

Intermediary

In some situations, the caller may be unable to contact a support provider. The Coastguard can then inform the support providers, who can in turn contact the caller in order to provide the necessary help. This requires the caller to grant permission for the Coastguard to share information with support providers. The Coastguard has no further role in processing the request for assistance

Mission

The Ministry of Infrastructure and Water Management has tasked the Coastguard with carrying out triage. Minister Cora van Nieuwenhuizen informed Parliament about this in a letter. In the event of non-urgent assistance, callers will be informed that obtaining assistance is their own responsibility. A list of (commercial) support providers active in Dutch waters is available on the Coastguard website.


Video

Pannenhilfe

Wassersportler selbst verantwortlich für Pannenhilfe

 

Ab dem 17. August 2020 sind Wassersportler für die Inanspruchnahme von Unterstützung auf See (Pannenhilfe) im Falle von Nicht-Nothilfe selbst verantwortlich. Dies sind Situationen, in denen keine akute Gefahr für Leben und/oder Wasserfahrzeuge besteht. Beispiele hierfür sind Maschinenschaden und Hilfe beim Schleppen des Fahrzeuges in einen Hafen. Im Gefahrenfall muss immer die Küstenwacht alarmiert werden!

Die neue Arbeitsmethode ist das Ergebnis von Konsultationen des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft mit den Hilfsdiensten auf See (Bergungsunternehmen), des Königlich-Niederländischen Rettungsdienstes (KNRM) und der Küstenwacht. Eine Übersicht über die verschiedenen Hilfsdienste auf den verschiedenen Gewässern finden Sie unter www.kustwacht.nl/hilfe. Am Ende bestimmt die Person, die um Hilfe bittet, welche Hilfe in Anspruch genommen und akzeptiert wird.

Ab dem 17. August 2020 sind Wassersportler für die Inanspruchnahme von Pannenhilfe selbst verantwortlich.

Vergleich mit der Situation auf der Straße

Zuvor war es möglich, die Küstenwacht zu kontaktieren, die dann automatisch die Rettungsboote des Königlich-Niederländischen Rettungsdienstes (KNRM) alarmierte. „Der Vergleich mit der Situation auf der Straße kann gemacht werden. Im Falle einer Autopanne ruft man die Straßenwacht und nicht die Notrufnummer 112 an“, so erläutert der Einsatzleiter Edwin van der Pol.

Vorbereitung

Wenn die Küstenwacht einen Notruf erhält, wird ein Fragenprotokoll verwendet. Auf der Grundlage davon wird festgestellt, ob die Bitte um Hilfe dringend ist. Ist dies nicht der Fall, wird die hilfesuchende Person gebeten, sich selbst an einen Hilfeleister zu wenden. Im Zweifelsfall über dringende oder nicht dringende Fragen wird der KNRM immer alarmiert. „Die Küstenwacht verfügt über eine Einsatzzentrale für Notsituationen. Der Wassersportler ist selbst für eine gute Vorbereitung verantwortlich. Das schließt nun also auch die Frage ein: Was ist, wenn ich eine Panne habe? Wen soll ich dann anrufen?“, sagt Van der Pol. 


Die Küstenwacht ist für die Koordinierung von Such- und Rettungsaktionen und Notfallhilfe zuständig.

Dennoch dringend

Es kann sein, dass das Hilfeersuchen zunächst nicht dringend ist, aber aufgrund der Umstände dennoch ein Notfall vorliegt. Dann muss sofort die Küstenwacht informiert werden, damit die Nothilfe (“Suche und Rettung“) sofort eingeleitet werden kann! 

Vermittlung

Es sind Situationen denkbar, in denen die hilfesuchende Person nicht mit einem Hilfeleister in Kontakt kommen kann. Die Küstenwacht kann dann die Notfalldienste informieren, die sich anschließend mit der hilfesuchenden Person in Verbindung setzen, um die angeforderte Hilfe zu leisten. Die hilfesuchende Person muss allerdings ihre Zustimmung geben, damit die Küstenwacht die Informationen an die Rettungsdienste weitergeben kann. Die Küstenwacht hat keine weitere Rolle bei der Abwicklung des Hilfeersuchens.

Auftrag

Das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft hat die Küstenwacht mit der Durchführung einer Ersteinschätzung beauftragt. Ministerin Cora van Nieuwenhuizen hat die Zweite Kammer durch ein diesbezügliches Schreiben informiert. Im Falle von Nicht-Nothilfe wird der Person, die um Hilfe bittet, mitgeteilt, dass sie selbst für die Inanspruchnahme der Hilfe verantwortlich ist. Eine Liste der (kommerziellen) Hilfsanbieter, die in niederländischen Gewässern tätig sind, wurde auf der Website der Küstenwacht veröffentlicht.


Video

 

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

 

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Voorbeelden daarvan zijn motorpech en hulp bij het slepen van het vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden!

De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevoerd met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt.

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om pecchulp te regelen.

Vergelijking weg

Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. “De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.” licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Voorbereiding

Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd worden. “De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.


De Kustwacht is verantwoordelijk voor het coördineren van search and rescue-acties en noodhulp.

Toch spoed

Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden! 

Bemiddeling

Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.

Opdracht

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om triage te gaan uitvoeren. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer middels een Kamerbrief hierover geïnformeerd. Bij niet-spoedeisende hulp krijgt de hulpvrager te horen zelf verantwoordelijk te zijn voor het regelen van hulp. Een lijst van (commerciële) hulpverleners die actief zijn op de Nederlandse wateren is gepubliceerd op de website van de Kustwacht.


Video


Vraag en antwoord


Beeldmateriaal


Kustwachtcentrum Den Helder

Operators op het Kustwachtcentrum

Operator op het Kustwachtcentrum

Hoofd Operaties Edwin van der Pol

Jachthaven Den Helder
 

Wederom veel inzet hulpdiensten

Het mooie weer zorgde (en zorgt) voor veel activiteit op en rondom het water. Op het Kustwachtcentrum kwamen het afgelopen weekend doorlopend meldingen binnen van zwemmers in de problemen, vermiste kinderen en jachten die hulp nodig hadden. Vanuit het Kustwachtcentrum werden meerdere zoek- en hulpacties gecoördineerd. Bij de verschillende acties zijn afwisselend reddingboten van de KNRM, eenheden van de Reddingsbrigade, de SAR-helikopter, het Kustwachtvliegtuig, de politie en brandweer betrokken geweest.


Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werden verschillende zoekacties gecoördineerd.

Voorbereiding
Bereid je voor als je gaat genieten in en rond het water! Ga je naar het strand? Bekijk de onderstaande illustratie met tips. De Reddingsbrigade heeft deze flyer ook in meerdere talen gepubliceerd op https://bit.ly/30ILUJZ. Ook op www.kustwacht.nl/tips staan meer tips voor watersporters.

De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten.

Links

 

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten