SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Schip geïnspecteerd na invaren veiligheidszonde windpark Borssele

Het schip van een 34-jarige kapitein uit Azerbeidzjan werd zaterdag 18 september in de haven van Terneuzen gecontroleerd, omdat hij eerder de veiligheidszone van het windenergiegebied Borssele was binnengevaren. Dit tegen de opdracht van de verkeersleiding van het Schelde Coördinatie Centrum in.

Het sleepvaartuig van de Kustwacht dat paraat ligt nabij het windpark Borssele zag het schip, dat voer onder Vanuatuaanse vlag, koers zetten richting het Windpark Borssele en informeerde het Schelde Coördinatie Centrum. Het schip werd aangeroepen, maar de kapitein begreep niet wat er aan de hand was en zette zijn koers voort. Op het moment dat het schip binnen de veiligheidszone van het windpark kwam, heeft de verkeersleiding de opdracht gegeven om koers te wijzigen. Hierdoor is een aanvaring voorkomen.

Schip aan de ketting in haven Terneuzen (Afbeelding: Politie)

Controle
Via het Kustwachtcentrum in Den Helder werd de informatie gedeeld met de Maritieme Politie van de Landelijke eenheid. Eenmaal in de haven van Terneuzen werd de schipper (en het schip) aan een uitgebreide controle onderworpen door de Dienst Infrastructuur.

Er bleek veel niet in orde. Zo voer de kapitein met open source elektronische zeekaarten waarop geen boeien zichtbaar waren en werden aanwezige zeekaarten niet gebruikt om op te navigeren. Aan de kapitein is een schikkingsvoorstel van €1500,- aangeboden door de Maritieme Politie voor het binnenvaren van de veiligheidszone van het windmolenpark. Die heeft de kapitein geaccepteerd.

Nadere inspectie
Ook werd zaterdag direct Port State Control van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in kennis gesteld. Zij inspecteren de veiligheid van schepen in de Nederlandse havens en op zee. De inspecteur deed een eerste inspectie, waarbij zoveel tekortkomingen aan het licht kwamen dat het schip de haven niet mocht verlaten. Maandag 20 september bleek uit een uitgebreidere inspectie dat de bemanning een gebrek aan kennis heeft om veilig met het schip te varen. Ze konden niet met communicatieapparatuur omgaan, hadden geen vereist voyage-plan en waren niet in staat om stabiliteitsberekeningen uit te voeren. Daarom ligt het schip voorlopig nog aan de ketting.

 

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van de Kustwacht is gepubliceerd. Van dit document hebben we een overzichtelijke infographic gemaakt. Hierin staan de cijfers centraal met daarbij een beknopte toelichting. De infographic is gericht op onze taken die we voor zes ministeries uitvoeren. Onderverdeeld in onze hoofdtaken dienstverlening, handhaving en maritime security.

 

16 Albanezen aangetroffen op zeiljacht

Bij een gezamenlijke actie van de Koninklijke Marechaussee, Politie en Kustwacht zijn vrijdagavond 3 september 16 Albanezen aangetroffen op een zeiljacht. Op de rede van Vlissingen werd het zeiljacht onderschept door het politievaartuig P179 en naar Vlissingen begeleidt. Hierbij werden de Albanezen ontdekt. 

Twee Oekraïense verdachten zijn door de marechaussee aangehouden als verdachten van mensensmokkel. De marechaussee doet nog verder onderzoek naar de zaak.


Kustwachtvliegtuigen voltooien 10.000 vluchten

De twee Dornier 228-212’s van de Kustwacht hebben 10.000 vluchten voltooid. Een mooie mijlpaal voor de Kustwacht, JetSupport, luchtwaarnemers en vliegers. Tijdens de 10.000 vluchten zetten de toestellen 22.250 uren op de klok.

De Kustwacht heeft twee Dornier 228-212’s: PH-CGN en PH-CGC. 24 uur per dag staat een vliegtuig gereed voor inzet door het Kustwachtcentrum. De vliegtuigen worden onder andere ingezet voor zoek- en reddingsacties, toezicht op milieuverontreiniging, grensbewaking, scheepvaartcontrole en visserijinspectie. 

Het Kustwachtvliegtuig vliegt dagelijks boven de Noordzee voor controle- en observatievluchten.

Aan boord bevinden zich piloten van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. De vliegers vallen onder het 334 squadron van vliegbasis Eindhoven. Daarnaast zijn er luchtwaarnemers aan boord van Rijkswaterstaat, de Douane en de Koninklijke Marechaussee. De patrouillevliegtuigen zijn in beheer van Defensie.

De Kustwachtvliegtuigen kwamen in 2007 in dienst en zijn gestationeerd op Schiphol-Oost. De aansturing gebeurd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Internationale marine-oefening op de Noordzee

Nederland is van 23 augustus tot 10 september 2021 gastland voor de multinationale maritieme mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21. Naast Nederlandse en Belgische marine-eenheden, zullen meerdere landen deelnemen. Zo’n vijftien marineschepen en zeshonderd militairen zullen in die periode in de Nederlandse kustwateren ten noorden van de Waddeneilanden, hemelsbreed tussen Ameland en Borkum actief zijn. De laatste week van de oefening is de Eemshaven de oefenlocatie voor een havenbeschermingsoefening met duikeenheden en explosieven opruimers.

Scheepvaart wordt verzocht 1.000 meter afstand te houden van mijnenbestrijdingsvaartuigen die aan het mijnenjagen zijn. Vissersschepen in, of in de nabijheid van, het oefengebied kunnen tijdens de oefening bij de vondst van een (oefen)mijn contact opnemen met de Kustwacht op VHF-kanaal 16. Tijdens Sandy Coast 21 is het mogelijk dat u benaderd wordt om deel te nemen aan de oefening (op “no cost-no delay” basis). Indien een reële mijn onschadelijk gemaakt moet worden, wordt de omringende scheepvaart gewaarschuwd via VHF-kanaal 16. In dat geval dient een veiligheidsafstand gerespecteerd te worden van 1 mijl.

Marineschepen gaan oefenen op de Noordzee.

Oefening
Doel van de Sandy Coast 21 is het versterken van gereedheid, kennis en expertise op het gebied van ‘Naval Mine Counter Measures’. Het oefengebied in de Noordzee biedt een uitdagende oefenomgeving omgeving voor de deelnemende mijnenbestrijdingseenheden. Odp water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes. Verder is de oefening bedoeld om aansturing vanaf zee en vanuit een hoofdkwartier op land te beoefenen. In de Eemshaven zal tijdens de gehele oefening een operationeel hoofdkwartier worden bemand.

In de haven
Behalve marineschepen en hun opsporingsmiddelen, zal worden gewerkt met ondiep water duikteams en havenbeschermingsteams, waaronder personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Zij zullen in actie komen tijdens de laatste week van de oefening, de zogenoemde ‘Harbor Protection Week’ in de Eemshaven. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten. 

 

 

Het ministerie van OCW werkt samen met de Kustwacht voor het beschermen van scheepswrakken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang. 

Wrak rammonitor Zr.Ms. Adder gezonken juli 1882 - Multibeam (Beeld: Rijkswaterstaat)

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden wrakken, waarvan vele onderdeel uitmaken van het maritieme erfgoed. Scheepswrakken en archeologische resten die behoren tot het maritieme erfgoed mogen niet worden opgegraven zonder opgravingscertificaat. Losse voorwerpen die op de zeebodem liggen mogen niet worden opgeraapt, verplaatst of meegenomen. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet.  

Toezicht
Vanuit het ministerie van OCW is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de formele toezichthouder op maritiem erfgoed. De samenwerking met de Kustwacht is essentieel omdat de Inspectie zelf geen vaartuigen heeft. De Kustwacht heeft de middelen om toezicht te houden op de wraklocaties en de handhaving te ondersteunen. 

Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder worden de wraklocaties in de gaten gehouden

Pilot
De samenwerking tussen het ministerie van OCW en de Kustwacht wordt onderzocht in een pilot-vorm. Deze pilot loopt tot september 2021. Op dit moment voert de Kustwacht acht toezichttaken uit in opdracht van zes ministeries. Tijdens de pilot wordt onderzocht of de taken van het ministerie van OCW ook structureel kunnen worden belegd bij de Kustwacht.

Wrak SS Anglia gezonken februari 1903 - sidescansonar (Beeld: Rijkswaterstaat)

Duikers
Duiken op wraklocaties is toegestaan, tenzij hierdoor verstoring, verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Indien archeologische overblijfselen worden gevonden tijdens duiktochten, dan mag het wel worden gefotografeerd, maar dus niet worden meegenomen of verplaatst.

Infographic maritieme archeologie

Meer informatie
Archeologische vondsten melden 
Opgravingen bij scheepswrakken
Archeologie

 

Kustwachtvliegtuig ondersteunt Engelse Kustwacht

Tijdens een reguliere patrouillevlucht hoorde de crew van het Kustwachtvliegtuig afgelopen zaterdag een noodbericht van de Engelse Kustwacht. Het toestel vloog op dat moment boven de Noordzee ter hoogte van Zeeland. Er was midden op zee een rubberen bootje vol met personen gemeld, maar die waren zelf niet in staat om hulp in te roepen. De exacte locatie van het vaartuig was dus onbekend. Anders dan dat het in Engelse wateren was.

Het Kustwachtvliegtuig ondersteunde afgelopen zaterdag de Engelse Kustwacht.

In overleg met het Kustwachtcentrum in Den Helder en de Engelse Kustwacht vloog het vliegtuig die kant op. Al snel spotte ze de rubberen boot. Vanuit veiligheidsoverwegingen bleef het vliegtuig erboven hangen om de Engelse reddingsboot aan te sturen. Mocht het bootje omslaan of lek raken, dan kon het Kustwachtvliegtuig eventueel een vlot afwerpen, de drenkelingen lokaliseren en de reddingsboot van informatie voorzien.

Het Kustwachtvliegtuig hoorde van de Engelse Kustwacht een noodmelding over een rubberen boot vol met personen midden op zee. Ze vlogen richting het gebied en lokaliseerde de boot.

Ramsgate
De personen voeren richten het lichtschip Foxtrot 3 en klommen hierop. Dit lichtschip dient als vuurtoren op zee. Uiteindelijk heeft de reddingsboot uit Ramsgate van de RNLI ze van het platform afgehaald en naar Engelse wal gebracht. Daar zijn ze overgedragen aan de UK Border Force.

De reddingsboot uit Ramsgate bracht de personen naar Engelse vasteland.

Links

 

23 Albanezen aangetroffen op zeiljacht

Bij een gezamenlijke actie van de Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie en Kustwacht zijn zondagochtend 23 Albanezen aangetroffen op een zeiljacht. Voor de Zeeuwse kust werd het zeiljacht op zee door het Kustwachtschip Zeearend gecontroleerd. Hierbij werden de Albanezen ontdekt. 

Het patrouilleschip Zeearend begeleidde vervolgens het jacht terug naar de haven van Vlissingen. Daar wachtte de Marechaussee en Douane hen op. In de haven werden van de groep twee mannen van 29 en 36 jaar aangehouden voor mensensmokkel. Zij worden verdacht betrokken te zijn bij de organisatie van de reis. 

De Zeearend begeleidde het zeiljacht naar de haven van Vlissingen.

Onderzoek
De overige Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. Onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant doet de Marechaussee verder onderzoek in deze zaak.

 

Collega vissers schieten vastgelopen viskotter te hulp

Twee viskotters kwamen afgelopen week in de problemen ter hoogte van de Noord-Hollandse kustplaats Castricum. De eerste viskotter was met touwen in de schroef vastgelopen op een zandbank. Een andere viskotter schoot te hulp, maar kwam daarbij zelf ook in de problemen. 

De tweede viskotter liep ook vast tijdens de hulpverlening

Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder zijn de KNRM-stations Egmond aan Zee en IJmuiden gealarmeerd. Ook het Kustwachtvliegtuig en de Visarend, een patrouillevaartuig van de Kustwacht, kwamen ter plaatse. Samen met een derde viskotter en de snelle rubberen boot (RHIB) van de Visarend zijn zij erin geslaagd om de vastgelopen viskotters los te krijgen.

Een reddingboot van de KNRM en de RHIB van de Visarend bij de viskotters

Kustwachtvliegtuig ter plaatse

Een van de viskotters is door een collega visser naar de haven van Den Helder gesleept. De andere viskotter kon op eigen kracht verder varen.

Een collega visser heeft de viskotter naar de haven gesleept

Foto vanuit het Kustwachtvliegtuig

 

Een sleepverbinding tot stand brengen met 5 meter hoge golven.

In de tweede week van april raakte een containerschip in de problemen ten noorden van Vlieland. Het containerschip kon door een vastzittend roer alleen nog in rondjes varen. Het containerschip driftte in zuidelijke richting naar de Waddeneilanden. Het maken van een sleepverbinding was noodzakelijk om het schip voor stranding te behoeden. Maar een sleepverbinding maken, met een ronddraaiend schip en 5 meter hoge golven, gaat niet zonder slag of stoot. 

 Guardian heeft sleepverbinding met containerschip
De Guardian heeft een sleepverbinding met het containerschip.
Foto is de volgende dag genomen bij betere weersomstandigheden.

Strategische positie
Vanaf windkracht 5bft is onze noodhulpsleper Guardian, die in beheer is bij het Nederlandse sleep- en bergingsbedrijf Multraship, preventief op zee. "Op basis van de weersverwachting hebben we in samenspraak met het Kustwachtcentrum een strategische positie gekozen", vertelt Johan, kapitein van de Guardian. "Vanwege deze strategische positie voeren we met de golven mee richting het driftende containerschip. Dit zorgde ervoor dat we snelheid konden maken en dat de bemanning aan dek redelijk veilig voorbereidingen konden treffen." 

Zeer moeilijke omstandigheden
Rond middernacht kon de bemanning van de Guardian gaan proberen een sleepverbinding tot stand te brengen. Hiervoor moest de Guardian zo dicht mogelijk langszij zien te manoeuvreren. Door de slechte omstandigheden van windkracht 8/9bft en 5 tot 6 meter hoge golven ging dit niet zonder risico. Johan: "Die omstandigheden werken tegen. Omdat het containerschip richting de kust blijft drijven heb je niet veel kansen. Elke keer dat je mist moet je de sleepboot opnieuw aanpassen aan het schip tot de golven dwars of voorop het schip staan. Dat kost tijd. Als de golven van achter komen kan de bemanning niet veilig op het dek werken. Dan staat het achterdek onder water.”

Van elkaar afhankelijk
“Je doet het samen met de hele bemanning. De motoren moeten goed draaien. Er moet voldoende vermogen zijn voor je hekschroef, boegschroef en sleepwinch. Je moet voorbereid zijn om rare manoeuvres te kunnen maken”, aldus Johan. De eerste stuurman van de Guardian, Dieter, hielp mee bij het treffen van de voorbereidingen op het dek. “Bij zulke hoge golven moeten we ons goed aanlijnen aan het schip. Als eerste stuurman probeer je iedereen op het dek in het oog te houden. Je bent afhankelijk van elkaar.”

Sleepverbinding
Een sleepverbinding bestaat uit 3 onderdelen. De voorloop, de rekker en de sleepdraad zelf. De rekker en de lengte van de sleepdraad vangen de klappen op tijdens het slepen met slecht weer. Johan: “Je wilt zo zeker mogelijk zijn dat je niet op je verbinding gaat breken. Daarom beginnen we met een dunne lijn, welke we afvuren met een lijnwerptoestel. Vervolgens hang je daar een dikkere opgeeflijn aan (dyneema) waaraan de voorloop (dikke dyneema) vast zit. Aan de voorloop zit de rekker en de sleepdraad vast. Deze voorloop wordt vastgezet op de bolder. Dan is de sleepverbinding tot stand gekomen en wordt de sleepdraad uitgevierd tot een bepaalde lengte”. 

Lijnwerptoestel draden sleepverbinding
Lijnwerptoestel en draden.

“Dit is erg zwaar werk. Je moet daarom zo dicht mogelijk langs het schip zien te blijven. Hoe groter de afstand, hoe meer rekker en sleepdraad er aan de voorloop hangt, des te zwaarder het voor de bemanning van het andere schip is om de sleepdraad naar boven te trekken.”

Succes
Het is de bemanning van de Guardian gelukt om een sleepverbinding tot stand te brengen en het schip weg te slepen van het verkeersscheidingsstelsel. Toen het weer beter werd is de sleepverbinding overgedragen aan de Multratug 4. De Multratug 4 heeft het containerschip naar Rotterdam gesleept. 

Containers
Direct na het overdragen van de sleep is de Guardian naar de positie gevaren waar de Baltic Tern, een ander containerschip, een paar uur daarvoor vijf containers verloor. Gedurende de nacht heeft de Guardian met zoeklichten gezocht. De bemanning heeft de container met aceton aangetroffen en vastgemaakt tot deze kon worden geborgen. Dat laatste werd gedaan door een ander bergingsschip. 

 

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten