SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

RSS persberichten

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

 

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Voorbeelden daarvan zijn motorpech en hulp bij het slepen van het vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden!

De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevoerd met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt.

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om pecchulp te regelen.

Vergelijking weg

Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. “De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.” licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Voorbereiding

Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd worden. “De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.


De Kustwacht is verantwoordelijk voor het coördineren van search and rescue-acties en noodhulp.

Toch spoed

Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden! 

Bemiddeling

Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.

Opdracht

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om triage te gaan uitvoeren. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer middels een Kamerbrief hierover geïnformeerd. Bij niet-spoedeisende hulp krijgt de hulpvrager te horen zelf verantwoordelijk te zijn voor het regelen van hulp. Een lijst van (commerciële) hulpverleners die actief zijn op de Nederlandse wateren is gepubliceerd op de website van de Kustwacht.


Video


Vraag en antwoord


Beeldmateriaal


Kustwachtcentrum Den Helder

Operators op het Kustwachtcentrum

Operator op het Kustwachtcentrum

Hoofd Operaties Edwin van der Pol

Jachthaven Den Helder
 

Wederom veel inzet hulpdiensten

Het mooie weer zorgde (en zorgt) voor veel activiteit op en rondom het water. Op het Kustwachtcentrum kwamen het afgelopen weekend doorlopend meldingen binnen van zwemmers in de problemen, vermiste kinderen en jachten die hulp nodig hadden. Vanuit het Kustwachtcentrum werden meerdere zoek- en hulpacties gecoördineerd. Bij de verschillende acties zijn afwisselend reddingboten van de KNRM, eenheden van de Reddingsbrigade, de SAR-helikopter, het Kustwachtvliegtuig, de politie en brandweer betrokken geweest.


Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werden verschillende zoekacties gecoördineerd.

Voorbereiding
Bereid je voor als je gaat genieten in en rond het water! Ga je naar het strand? Bekijk de onderstaande illustratie met tips. De Reddingsbrigade heeft deze flyer ook in meerdere talen gepubliceerd op https://bit.ly/30ILUJZ. Ook op www.kustwacht.nl/tips staan meer tips voor watersporters.

De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten.

Links

 

Gasexplosie op het Ketelmeer

Het Kustwachtcentrum kreeg zondagavond een noodmelding binnen over een brand aan boord van een jacht op het Ketelmeer. De brand is mogelijk ontstaan door een gasexplosie. Eén persoon liep hierdoor brandwonden op. Een ander persoon van een nabij gelegen boot raakte in shock.


Kapiteins Hazewinkel was betrokken bij de reddingsactie (archieffoto).

Reddingboten van het KNRM-station Urk zijn met ambulance- en brandweerpersoneel aan boord naar het schip gevaren om hulp te verlenen. Daarnaast waren twee bergers en de brandweerboot Kampen snel ter plaatse. De Kustwachthelikopter heeft het slachtoffer van boord gehaald en naar de helilandingsplaats IJmuiden gebracht. Vanaf daar is het slachtoffer met een ambulance naar het AMC in Amsterdam overgebracht.  

Het tweede slachtoffer is door de KNRM naar de Ketelhaven gebracht. Hier is het slachtoffer door het gereedstaande ambulancepersoneel opgevangen. Het jacht is naar de Ketelhaven gesleept. 

Verschillende incidenten op warme zomerdag

Het warme weer trok veel bezoekers naar de stranden en het water. Dat was op het Kustwachtcentrum te merken met vele alarmmeldingen. Meerdere meldingen betroffen vermissingen van kinderen. Deze waren uit het oog geraakt nabij het water of op het strand zelf. Soms waren ze snel terecht, maar op het strand bij Westerschouwen werd langere tijd gezocht naar een meisje. Uiteindelijk werd het kind in goede gezondheid op het strand gevonden. Bij de verschillende zoekacties zijn afwisselend reddingboten van de KNRM, eenheden van de Reddingsbrigade, de SAR-helikopter, het Kustwachtvliegtuig, de politie en brandweer betrokken geweest.


Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werden verschillende zoekacties gecoördineerd.

Mui
Voor de kust van Katwijk aan Zee werd ruim twee uur gezocht naar een man die mogelijk in een mui terecht was gekomen. Via de post van de Reddingsbrigade alarmeerde een man de hulpdiensten. In het water zwom namelijk een man voor hem, die hij niet meer zag toen hij op het strand stond. De politie heeft strandgangers aangesproken of ze wat bijzonders hebben gezien en dat was niet het geval. Uiteindelijk is er niemand als vermist opgegeven en was er verder dus geen identiteit bekend. Daarop volgend werd de zoekactie gestaakt.


De KNRM-reddingboot Edith Grondel hielp mee met de zoekactie nabij Katwijk aan Zee (foto: Roel Ovinge).

Motorproblemen
Daarnaast waren er meerdere meldingen van jachten met motorproblemen of die vast zaten en sleephulp nodig hadden. Deze zijn door reddingboten van de KNRM of bergers geholpen. Ook zorgde de oostelijke wind voor het afdrijven van opblaasbare drijfmiddelen van de kust. Die werden door de Reddingsbrigade terug naar het strand gebracht.

De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten.

Voorbereiding
Bereid je voor als je naar het strand gaat. De Reddingsbrigade geeft in een overzichtelijke illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten. 

Aanvulling 23:00 uur

Op het Kustwachtcentrum in Den Helder kwam vrijdgavond een noodmelding binnen dat er drie zwemmers in de problemen waren nabij het strand ‘De Zandmotor’ (ten zuiden van Den Haag). Een bezoeker van het strand zag de personen in de problemen raken en alarmeerde de hulpdiensten. De Monsterse Reddingsbrigade haalde twee personen uit het water en de derde persoon is tot op heden helaas nog vermist. Op vrijdagavond is de zoekactie gestaakt en deze zal op zaterdag bij daglicht hervat worden. Zie ook de berichtgeving van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Links

 

Reddingsbrigade waarschuwt strandgangers voor muien en stromingsgevaar

Reddingsbrigade Nederland wil strandgangers extra attenderen op muien en stromingsgevaar. Voor vrijdag 31 juli en het eerste weekend van augustus worden hoge temperaturen voorspeld. Nu de zomervakantie in alle drie de regio's een feit is, komen hoogstwaarschijnlijk dan veel Nederlanders naar de kust. En door de (reis)beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn dat er mogelijk nog meer dan gebruikelijk. Aan de kust liggen echter de nodige gevaren op de loer. 

Weet wat je moet doen als je in een mui terecht komt (via Reddingsbrigade Nederland).

Reddingsbrigade Nederland wil dat mensen genieten van het water, maar onderstreept ook: kies je voor een stranddag aan de kust dan is het belangrijk te weten wat de zee voor risico's met zich mee kan brengen. Het gaat er niet om zeker te zijn van een droge zit- of ligplaats, maar om veilig kunnen zwemmen. Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater. Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is 'lekker' afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een 'duwtje' in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker!

Herkennen
Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten, waardoor het water uit het zwin - de verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust - naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken die bij laagwater niet zichtbaar zijn; de zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind, aan de lagere of ontbrekende branding.

In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: zwem niet tegen zo'n stroming in! Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van en redt het niet. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen, zodat je op een zandbank belandt. Lukt dat niet dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en/of lifeguards te trekken. Bovenal geldt: raak niet in paniek!

Onderstroom
Bij westenwind staat er zelfs een sterke onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of zwemmer door een golf omvergeduwd wordt, kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af getrokken worden. Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtsinspanning kramp krijgen, waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan.

Langdurige actie voor KNRM Texel

Onze noodhulpsleper Guardian ligt bij windkracht 5 of meer stand-by op de Noordzee stand-by. De wind nam woensdag af en dus vertrok de Guardian richting de thuishaven Den Helder. Ondertussen kwam op het Kustwachtcentrum in Den Helder een noodmelding binnen van een zeiljacht dat water maakte west van Texel (ter hoogte van de vuurtoren). Dit was in de buurt van de Guardian die meteen de hulpboot te water liet en een opvarende aan boord nam. De andere persoon bleef op het zeiljacht. Twee reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werden gealarmeerd.

Het zeiljacht dat water maakte met daarbij de twee reddingboten KNRM Texel en de noodhulpsleper Guardian.

Langdurige sleep 
Al snel arriveerden twee reddingboten vanuit Texel. Vanuit de reddingboten werden redders en een pomp overgezet. Door de pomp zakte het water en vervolgens nam de reddingboot Beursplein 5 het zeiljacht op sleeptouw. De reddingboot Zalm begeleidde de sleep lange tijd. Vanwege de brekers (golven) werd omgevaren. Dit om te zorgen dat het zeiljacht niet meer water maakte en het dus bleef drijven. Na circa 6 uur kwamen ze aan in Den Helder waar het zeiljacht op de schepenlift kon. Daar werden de twee opvarenden ook herenigd.

Vaarserie politie

De politie is actief op het water. De Kustwacht werkt vanzelfsprekend samen met de dienders. In een 12-delige vaarserie legt de politie uit wat ze doen op het water en waarom. Verschillende onderwerpen komen naar voren in de serie. Ook de Kustwacht licht in een aflevering de samenwerking toe.

Publicatie onderzoeksrapport vaarroutes Waddeneilanden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft vandaag het onderzoeksrapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden’ gepubliceerd. De Kustwacht dankt de onderzoekscommissie voor het deskundige rapport. In het onderzoeksrapport is meer bekend geworden over onder welke omstandigheden het kan gebeuren dat containers overboord kunnen slaan van schepen vergelijkbaar met MSC Zoe en/of de zeebodem kunnen raken op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden.

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan we kijken naar de huidig gegeven waarschuwing en hoe we deze kunnen aanpassen. Maar ook hoe we naar aanleiding van het rapport de scheepvaart beter kunnen informeren door bijvoorbeeld de golfperiodes en golfrichting in de berichtgeving op te nemen zoals gesteld door de OVV. De golfhoogte – en richting gaan we via een tijdelijke constructie al opnemen in de stormwaarschuwingen die we geven vanaf windkracht 6bft. Dit alles voor een veilige scheepvaart en om het risico van het overboord slaan van containers te verkleinen. En zo het Waddengebied te beschermen.

MSC ZoeMSC Zoe verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden (foto: Kustwachtvliegtuig).

Huidige waarschuwing
Naar aanleiding van de tussentijdse waarschuwing van de OVV in oktober 2019 waarschuwt de Kustwacht al dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter de kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Dit advies geven we op basis van de beperkte gegevens in de tussentijdse waarschuwing. We blijven dit zo doen totdat we samen met het ministerie hebben gekeken naar eventuele aanpassingen en vernieuwingen op basis van het onderzoeksrapport om de scheepvaart gedetailleerder te informeren. 

De Kustwacht zal verder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunen en adviseren waar nodig bij het verwerken van de aanbevelingen gesteld in het rapport. 

Animatie OVV

Meer informatie

Grote zoekactie bij Westkapelle

Een man was woensdagmiddag met een rubberen bootje gaan vissen nabij Westkapelle. Zijn vriend hield hem vanaf de wal in de gaten, maar zag hem op een gegeven niet meer. Ook had hij al enige tijd niets meer van hem gehoord. Daarop volgend alarmeerde hij de hulpdiensten. Een grote zoekactie werd opgestart en de rubberen boot werd op de dijk aangetroffen. Echter zonder de opvarende. Omdat de man nog niet terecht was en niet telefonisch was te bereiken, werd verder gezocht. 

Uiteindelijk kon een omstander bevestigen dat hij de man had geholpen om aan de kant te komen. Daarop werd besloten de zoekactie op het water te beëindigen. In de loop van avond kon definitief bevestigd worden dat de man terecht was. Hij meldde zich bij zijn vriend. Zijn telefoon was leeg en hij was de verkeerde kant uitgelopen.

Meerdere schepen, reddingboten, rhibs en waterscooters zochten op linie naar de vermiste man (foto: Kustwachtvliegtuig).

Voorbereiding
Het is dus van belang om boten, uitrusting en dergelijke niet onbeheerd achter te laten. Ook het maken van een goede voorbereiding, afspraken met achterblijvers en contactmogelijkheden zorgen voor veilig recreëren op het water. Meer voorbereidingstips staan op kustwacht.nl/tips.

Samenwerking
Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werd de zoekactie gecoördineerd. Vanuit de lucht zochten het Kustwachtvliegtuig en de SAR-helikopter. Op het water keken het patrouillevaartuig Zeearend, reddingboten van de KNRM, waterscooters van de Reddingsbrigade, een politie-rhib en een vaartuig van Rijkswaterstaat uit naar de man.

 

Kustwachtvliegtuig krijgt klapband op vliegbasis Eindhoven

Een Kustwachtvliegtuig heeft maandag een klapband gekregen tijdens de landing op vliegbasis Eindhoven. Er is niemand gewond geraakt. Aan boord waren twee personen. De vliegers waren bezig met een trainingsvlucht en landden daarom op vliegbasis Eindhoven. Daar wordt regelmatig getraind.

Kustwachtvliegtuig (archieffoto)
Het Kustwachtvliegtuig (archieffoto).

De Kustwachtvliegtuigen zijn gestationeerd op Schiphol-Oost. Dagelijks vliegt een toestel een patrouille boven de Noordzee voor het uitvoeren van verschillende taken.

Update 8 juni, 20:36

Geen vliegverkeer meer Eindhoven Airport

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten