SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Animatie over de "Coördinator Incident Schip"

Tijdens een incident op het water kunnen meerdere hulpverleners aan boord stappen. Te denken valt aan redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ambulance- en brandweerpersoneel. Het kan daarom wenselijk zijn om aan boord van een incidentschip een coördinator te hebben. Iemand die structuur in de hulpverlening aan boord brengt. En dat is precies de rol van de "Coördinator Incident Schip (CIS)". In deze nieuwe animatie wordt deze rol uitgelegd. Daarnaast is er een speciale paginaover de CIS gemaakt: kustwacht.nl/cis.

Animatie

Alp Forward lost noodhulpsleper Alp Ace af

Update 21/01: De Alp Ippon vaart vanaf 26 januari 2022 nabij windpark Borssele als noodhulpsleper. Dit schip lost daarmee de Alp Forward af. De Alp Ippon vervult deze taak voorlopig tot er een contract is voor een permanenente noodhulpsleper.

Bij het windpark Borssele ligt sinds 1 januari 2021 een noodhulpsleper paraat om scheepvaart te assisteren bij noodgevallen. Sinds 31 oktober vervult de Alp Forward deze taak voor de Kustwacht. De Alp Forward lost de Alp Ace af, en zal de taak voorlopig vervullen tot er een contract is voor een permanente noodhulpsleper. 

Het windpark Borssele ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Ter voorkoming van calamiteiten is 24 uur per dag een noodhulpsleper beschikbaar, welke preventief op een strategische positie ligt nabij het windpark Borssele. 

Specificaties 
De Alp Forward is net als de Alp Ace tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. Dit sterke schip met 218 ton Bollard Pull (trekkracht) heeft een lengte van 65 meter. De noodhulpsleper zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Alp Forward in het windpark Borssele

Incident voorkomen
Eerder dit jaar zag de Alp Ace een schip koers zetten richting het windpark Borssele en informeerde het Schelde Coördinatie Centrum. Het schip werd aangeroepen, maar de kapitein begreep niet wat er aan de hand was en zette zijn koers voort. Op het moment dat het schip binnen de veiligheidszone van het windpark kwam, heeft de verkeersleiding de opdracht gegeven om koers te wijzigen. Hierdoor is een aanvaring voorkomen. Lees meer.

Start ontwerptraject nieuwbouw Kustwacht Den Helder

Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt in Den Helder voor de Kustwacht twee nieuwe gebouwen. Het gaat om een Maritiem Operatiecentrum (MOC) en een Uitwijk, Training- en Testlocatie (UTT). De Kustwacht verhuist naar verwachting in 2026 naar deze nieuwe gebouwen. Voor het ontwerp van de twee gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf via een openbare tender het architectenbureau cepezed geselecteerd.

Voor het eerst in haar jonge geschiedenis krijgt de Kustwacht ‘eigen’ gebouwen. Momenteel deelt de Kustwacht de gebouwen met de marine. “Ik ben blij dat de Kustwacht een nieuw gebouw en uitwijklocatie krijgt. Beide ontwerpen zijn specifiek gebaseerd op de taken van de Kustwacht. Ze brengen alle diensten waarmee de Kustwacht samenwerkt in een centrale plek samen. Zowel het MOC als de UTT zijn stoer om te zien, licht en transparant van binnen en worden uit duurzame materialen gebouwd: precies zoals Kustwacht Nederland is.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Een impressie van het nieuwe Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht. (Beeld: cepezed)

Twee gebouwen
Het MOC is het hoofdgebouw en is ontworpen rondom de meldkamer, waar alle noodmeldingen binnenkomen en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL). In het MIK-NL werken verschillende handhavende overheidsdiensten samen en delen hier informatie met elkaar. De UTT wordt gebruikt als uitwijklocatie, voor opleidingen en de doorontwikkeling van de ICT-middelen. Beide gebouwen worden gebouwd op de marinebasis in Den Helder. In het voorjaar van 2024 start de bouw, zo is de planning.

Het aanzicht vanaf de Vice-Admiraal Moormanbrug op de locatie waar het nieuwe MOC gebouwd wordt.

Europese aanbesteding
Het Delftse architectenbureau cepezed, dat gedurende de uitvoering van het project ook de directie voert, schrijft daarnaast ook het bestek dat naar verwachting begin 2023 op de markt komt. ‘De geschatte bouwsom ligt rond de 20 miljoen euro, dus het gaat om een Europese aanbesteding’, licht projectmanager Wendy Kuiper van het Rijksvastgoedbedrijf toe. Het gaat om een traditionele aanbesteding voor alleen de bouw van de panden omdat het ministerie van Defensie, de opdrachtgever, ontwerp en onderhoud in eigen hand wil houden.

Het huidige Kustwachtcentrum.

Kuiper: ‘Belangrijkste overweging bij de keuze voor een traditionele aanbesteding is dat Defensie gebruik wil maken van de laatste inzichten als gaat om de inrichting van de meldkamers. Op deze manier houden we daar controle op.’

 

Kustwacht krijgt eind 2022 2 nieuwe search and rescue-helikopters

Kustwacht Nederland heeft in het 4e kwartaal van volgend jaar 2 nieuwe helikopters voor search and rescue (SAR). Defensie sloot hiervoor onlangs een contract af met Bristow Nederland B.V.. Die firma gaat de toestellen ook onderhouden en levert de bemanningen.

Met de overeenkomst krijgt de Kustwacht 2 SAR-helikopters die binnen 20 minuten in de lucht kunnen zijn. Zij worden ingezet om mensen en dieren in nood te redden op de Noordzee en de ruimere binnenwateren, zoals de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse Stromen.


Impressie van de nieuwe SAR-helikopters.

De ene helikopter gaat vanaf Den Helder Airport vliegen, de andere komt op Vliegveld Midden-Zeeland. De operationele inzet van beide toestellen wordt gedaan vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de kustwachtorganisatie.

Agusta Westland 189
Het gaat om 2 helikopters van het type Agusta Westland 189. Bristow vliegt en onderhoudt de toestellen voor een periode van 10 jaar. De toestellen bieden plaats aan 19 personen exclusief bemanning. Aan boord zitten standaard 2 vliegers, een lierbedienaar, een reddend zwemmer en een ambulanceverpleegkundige.

De helikopters kunnen ook worden gebruikt voor medische evacuaties en het transport van een mobiel brandweerteam naar een incidentschip. Dit team (Maritime Incident Response Group Netherlands) levert advies en assistentie in geval van brand op een varend schip op de Noordzee.

‘Juist in een netwerkorganisatie moet je elkaar weten te vinden’

Tweede Handhavingsdag draait om binding en ontmoeting
Van grensbewaking tot toezicht op visserij. Van luchtwaarnemers in het Kustwachtvliegtuig tot beleidsmedewerkers. De handhavingstaak van de Kustwacht is omvangrijk en wordt dagelijks uitgevoerd door een groot aantal mensen in zeer diverse functies. De Handhavingsdag van de Kustwacht brengt al die mensen samen. ‘Eindelijk kon het weer!’

Het zou een jaarlijks evenement worden, de Handhavingsdag. Na een geslaagde eerste editie in 2019 keken organisatoren en deelnemers uit naar de dag in 2020. Die ging, zoals zoveel dingen de afgelopen anderhalf jaar, niet door. Des te groter was dan ook de opluchting toen editie van 2021 wél kon plaatsvinden. Begin november kwamen handhavers vanuit alle diensten bij elkaar. 

Jan Christiaanse, plaatsvervangend Hoofd Operaties Handhaving, luistert naar een presentatie.

Binding
Jan Christiaanse, plaatsvervangend Hoofd Operaties Handhaving, was één van de organisatoren van de Handhavingsdag. ‘Alle mensen die op de Handhavingsdag aanwezig waren, werken elke dag aan hetzelfde doel, namelijk het uitvoeren van de handhavingstaak van de Kustwacht. Toch ontmoeten ze elkaar niet of nauwelijks. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Maar ook de bemanning van het Kustwachtvliegtuig, dat altijd vanaf Schiphol opereert. Tijdens de Handhavingsdag zitten ze allemaal bij elkaar in de zaal. Dat draagt enorm bij aan de onderlinge binding.’

Innovaties
De dag kende een uitgebreid programma met onder meer presentaties over het nieuwe Kustwachtvliegtuig en de planning van de vervanging van de Kustwachtvaartuigen. Ook de nieuwe boardingpakken van de boarding officers en de hagelnieuwe drone van de Kustwacht werden gepresenteerd (zie kaders). ‘Dankzij die presentaties is iedereen weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons materieel’, zegt Jan. ‘Ik was trouwens echt onder de indruk van die drone. Dat is een stukje high tech innovatie waar we trots op mogen zijn.’

De nieuwe drone van de Kustwacht werd gepresenteerd tijdens de Handhavingsdag.

Beroep op professionaliteit
Minstens zo interessant vond hij de bijdrage van Officier van Justitie Niels Huisman. Aan de hand van een aantal cases ging de Officier met de aanwezigen in gesprek over de “juiste” werkwijze. Jan: ‘Hij deed een beroep op de professionaliteit van onze collega’s. Dat vond ik heel mooi om te zien.’

Ontmoeten
De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn. ‘Het was een leuke, maar ook zeker leerzame dag’, blikt Jan terug. ‘We hebben de wereld van de Kustwacht vanuit verschillende perspectieven benaderd, volop inzichten opgedaan én elkaar weer eens ontmoet. Want juist in een netwerkorganisatie als de Kustwacht is het van groot belang om elkaar te zien. Niet via een scherm, maar in het echt. Eindelijk kon dat weer eens.’

‘Mensen waren onder de indruk van de mogelijkheden’

Kunnen drones meerwaarde hebben voor de Kustwacht? Enkele jaren geleden ging Fred van Veen, boarding officer vanuit de politie, op zoek naar het antwoord op die vraag. Inmiddels beschikt de Kustwacht over een hagelnieuwe, compleet uitgeruste drone. Fred presenteerde de drone tijdens de Handhavingsdag.

Als je goed keek, kon je de drone zien hangen. Hij hing hoog in de lucht. Maar de videobeelden die de drone maakte en die direct op een scherm werden uitgezonden, waren haarscherp. ‘Mensen zagen zichzelf terug op het scherm en begonnen dan te zoeken naar een camera. Die vonden ze pas als ze helemaal omhoog keken’, zegt Fred van Veen over de manier waarop hij tijdens de Handhavingsdag de nieuwe drone van de Kustwacht presenteerde. Bij die aanschaf én de zoektocht naar geschikte apparatuur werkte Fred samen met de Koninklijke Marine. 

Fred van Veen presenteerde de drone tijdens de Handhavingsdag.

Hoog in de lucht
Als je goed keek, kon je de drone zien hangen. Hij hing hoog in de lucht. Maar de videobeelden die de drone maakte en die direct op een scherm werden uitgezonden, waren haarscherp. ‘Mensen zagen zichzelf terug op het scherm en begonnen dan te zoeken naar een camera. Die vonden ze pas als ze helemaal omhoog keken’, zegt Fred van Veen over de manier waarop hij tijdens de Handhavingsdag de nieuwe drone van de Kustwacht presenteerde. Bij die aanschaf én de zoektocht naar geschikte apparatuur werkte Fred samen met de Koninklijke Marine. 

Onder de indruk
Hoewel de Kustwachtdrone nog niet operationeel is, zijn er volop mogelijkheden voor de inzet van deze technologie. ‘Met een drone kun je snel een gebied in kaart brengen. Bijvoorbeeld als we een melding krijgen dat er “iets” op zee drijft en snel willen weten wat dat “iets” is. Of bij een zoektocht naar een drenkeling. Maar ook bij de controle van een schip kan een drone van pas komen: je vliegt een rondje over het dek, maakt wat foto’s en klaar ben je.’ Om de drone volledig te kunnen inzetten, moet de boarding officer echter nog even wachten: ‘Je hebt een platformpje nodig om de drone te kunnen laten opstijgen en landen. De huidige boten beschikken nog niet over zo’n platform. Het is dus wachten op de nieuwe Kustwachtschepen.’ Desondanks oogst Fred veel lof tijdens de presentatie op de Handhavingsdag. ‘Ik weet dat veel handhavers goed op de hoogte zijn van nieuwe technologieën. Toch waren veel mensen onder de indruk van de mogelijkheden van deze drone. Dat was natuurlijk leuk om te merken.’

‘We komen aan boord als eenheid’

Eindelijk eenheid. Dat is het gevoel waarmee de boarding officers van de Kustwacht hun nieuwe boardingpakken dragen. Tijdens de Handhavingsdag werden de nieuwe pakken gepresenteerd én kreeg elke boarding officer ook nog eens een nieuwe helm en een personal locator beacon.

Het beschermt tegen kou en houdt de boarding officers droog, mochten ze onverhoopt van boord vallen: het boardingpak. Elke boarding officer draagt zo’n pak als hij of zij aan boord gaat van een schip. Jarenlang droegen boarding officers de pakken van hun eigen dienst. Boarding officers die voor de douane werkten, droegen dus een ander pak dan hun collega’s van de politie. Tot begin dit jaar. Toen kregen alle boarding officers hetzelfde pak. En daar zijn ze blij mee. 

Klaas Kolhek gekleed in het boardingpak van de Kustwacht.

Duidelijkheid
Klaas Kolhek is boarding officer vanuit de douane. ‘Dankzij dit pak komen we aan boord als een eenheid. Dat straalt gezag uit én biedt duidelijkheid voor de bemanning van de schepen die we inspecteren. Men snapt direct dat we bij elkaar horen.’ Het pak is bovendien comfortabel, zegt Klaas. ‘Het bestaat uit drie lagen: een laag thermokleding, een laag wollen onderkleding en een GoreTex pak. Je kunt dus zelf bepalen hoe warm je je wilt aankleden.’ 

Compleet
Tijdens de Handhavingsdag presenteerden de boarding officers hun nieuwe pak aan het publiek. ‘We hebben allemaal het pak aangetrokken en zijn op het podium gaan staan’, lacht Klaas. ‘Mensen vonden het er professioneel uitzien en benoemden ook die eenheid.’ Klaas en zijn collega’s mochten op de Handhavingsdag nog twee items aan hun uitrusting toevoegen: allemaal krijgen ze een nieuwe helm en een personal locator beacon, een apparaatje dat, als iemand overboord slaat, direct de omliggende schepen en het Kustwachtcentrum inseint en de locatie doorgeeft. ‘Nu zijn we helemaal compleet!’

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Marjolein Ansink

Overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam geactualiseerd

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam en de Kustwacht is geactualiseerd. Deze herziene overeenkomst is op 8 november ondertekend door René de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht.

In het convenant zijn afspraken opgenomen over de samenwerking in bijvoorbeeld het aanloopgebied en het informeren van elkaar bij incidenten die (mogelijk) effect hebben op de operatie. Bij een incident kan (een vertegenwoordiging van) de Havenmeester plaatsnemen in het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN) of Operationeel Team van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse wetten en plannen gewijzigd, waardoor een actualisatie op zijn plaats was. 

René de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht.

Met ondertekening van de overeenkomst werd ook de goede samenwerking tussen beide partijen opnieuw bevestigd. 

 

Nieuwe corporate video

De Kustwacht heeft vandaag haar nieuwe corporate video gepubliceerd! De Kustwacht staat 24 uur per dag klaar voor hulpverlening, crisisbeheersing, handhaving en maritieme security op de Noordzee. We coördineren deze taken vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. In onze bedrijfsvideo laten we zien hoe we dat doen en met wie we samenwerken!

Het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) ontvangt prijs

Het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) maakt deel uit van de Kustwacht. Binnen het MIK-NL werken verschillende netwerkpartners samen aan het verzamelen en verrijken van informatie ten behoeve van een maritiem situatiebeeld. Op basis van dit maritieme situatiebeeld weten we wat er gebeurt op de Noordzee en waar zich risico’s kunnen voordoen. Het MIK-NL stelt in voorkomende situaties ‘informatie gestuurde opdrachten’ op. 

In samenspraak met het Team Maritieme Inlichtingen van de Politie Landelijke Eenheid wordt informatie gedeeld met het Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics), afgekort MAOC(N). Het MAOC(N) is een samenwerking tussen 6 Europese landen. Deze samenwerking is van belang om zo vroeg als mogelijk illegale smokkel operaties te verstoren. 

Elk jaar reikt het MAOC(N) een prijs in de vorm van een medaille uit, aan personen die een buitengewone inzet hebben getoond in de strijd tegen de internationale criminaliteit. Dit jaar is deze medaille uitgereikt aan het MIK-NL. Dit vanwege de professionele en internationale bijdrage die het MIK-NL heeft geleverd voor het MAOC(N) en partners.

Lees meer over het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)

Elk jaar reikt het MAOC(N) een prijs in de vorm van een medaille uit

Schip geïnspecteerd na invaren veiligheidszone windpark Borssele

Het schip van een 34-jarige kapitein uit Azerbeidzjan werd zaterdag 18 september in de haven van Terneuzen gecontroleerd, omdat hij eerder de veiligheidszone van het windenergiegebied Borssele was binnengevaren. Dit tegen de opdracht van de verkeersleiding van het Schelde Coördinatie Centrum in.

Het sleepvaartuig van de Kustwacht dat paraat ligt nabij het windpark Borssele zag het schip, dat voer onder Vanuatuaanse vlag, koers zetten richting het Windpark Borssele en informeerde het Schelde Coördinatie Centrum. Het schip werd aangeroepen, maar de kapitein begreep niet wat er aan de hand was en zette zijn koers voort. Op het moment dat het schip binnen de veiligheidszone van het windpark kwam, heeft de verkeersleiding de opdracht gegeven om koers te wijzigen. Hierdoor is een aanvaring voorkomen.

Schip aan de ketting in haven Terneuzen (Afbeelding: Politie)

Controle
Via het Kustwachtcentrum in Den Helder werd de informatie gedeeld met de Maritieme Politie van de Landelijke eenheid. Eenmaal in de haven van Terneuzen werd de schipper (en het schip) aan een uitgebreide controle onderworpen door de Dienst Infrastructuur.

Er bleek veel niet in orde. Zo voer de kapitein met open source elektronische zeekaarten waarop geen boeien zichtbaar waren en werden aanwezige zeekaarten niet gebruikt om op te navigeren. Aan de kapitein is een schikkingsvoorstel van €1500,- aangeboden door de Maritieme Politie voor het binnenvaren van de veiligheidszone van het windmolenpark. Die heeft de kapitein geaccepteerd.

Nadere inspectie
Ook werd zaterdag direct Port State Control van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in kennis gesteld. Zij inspecteren de veiligheid van schepen in de Nederlandse havens en op zee. De inspecteur deed een eerste inspectie, waarbij zoveel tekortkomingen aan het licht kwamen dat het schip de haven niet mocht verlaten. Maandag 20 september bleek uit een uitgebreidere inspectie dat de bemanning een gebrek aan kennis heeft om veilig met het schip te varen. Ze konden niet met communicatieapparatuur omgaan, hadden geen vereist voyage-plan en waren niet in staat om stabiliteitsberekeningen uit te voeren. Daarom ligt het schip voorlopig nog aan de ketting.

 

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van de Kustwacht is gepubliceerd. Van dit document hebben we een overzichtelijke infographic gemaakt. Hierin staan de cijfers centraal met daarbij een beknopte toelichting. De infographic is gericht op onze taken die we voor zes ministeries uitvoeren. Onderverdeeld in onze hoofdtaken dienstverlening, handhaving en maritime security.

 

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten