SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Oefening LIVEX 2014

PERSBERICHT

LIVEX2014 Oefening Hoek van Holland. 24 mei 2014

De LIVEX 2014 oefening is beëindigd. Volgens internationale maritieme regelgeving is de Nederlandse Kustwacht verplicht periodiek te oefenen met ferry maatschappijen die vaste internationale routes bevaren. Normaal wordt dat gedaan middels papieren oefeningen, maar 1 maal per 5 jaar wordt de oefening live met een ferry gehouden. In 2009 was dit in de regio IJmuiden met een ferry van DFDS Seaways, dit jaar werd de oefening gedraaid met een schip van Stena Line.
Wereldwijd komen rampen en incidenten met ferries en passagiersschepen voor. Dat kan ook in onze wateren gebeuren. Door deze oefeningen te houden is Nederland goed  voorbereid op een dergelijk incident. Doel van deze oefening is om de samenwerking met alle bij een dergelijk incident betrokken diensten op zee en aan de wal te beoefenen. De deelnemende diensten dit jaar waren Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Stena Line, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Politie Eenheid Rotterdam, Koninklijke Marechaussee en Loodswezen Regio Rijnmond. De oefenlocatie was het zeegebied voor de kust van Hoek van Holland. Het scenario was een aanvaring tussen een ferry en een ander schip. In de zijde van de ferry ontstond daardoor een groot gat en werd olie verloren. Aan boord brak brand uit door kortsluiting in een trailer. De gezagvoerder verzocht zijn passagiers en bemanning van boord te halen. Ca. 130 vrijwilligers werden m.b.v. reddingboten en helikopters uit vlotten en van boord gehaald.

De eerste indrukken van de oefening zijn zonder meer positief te noemen. Dankzij de uitgebreide voorbereiding met workshops, waardoor beter inzicht in elkaars werkwijzen werd verkregen, is de samenwerking tussen de autoriteiten op zee en aan de wal goed en soepel verlopen.
Er wordt een eindevaluatie opgesteld. Eventuele verbeterpunten worden in de procedures verwerkt.