SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Partners

Naast de zes ministeries (zie pagina ‘Over ons’) waarvoor we de Kustwachttaken coördineren en uitvoeren, werkt de Nederlandse Kustwacht nauw samen met de volgende (al dan niet overheids-) diensten:

 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij;
 • Reddingsbrigade Nederland;
 • Regionale scheepvaartverkeerscentrales langs de Nederlandse kust;
 • Hydro Meteo Centrum Noordzee van Rijkswaterstaat Zee en Delta;
 • Team Maritieme Politie;
 • SAR eenheid Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)
 • Satelliet grondstation in Burum;
 • Samenwerkende Operators van de Nederlandse olie- en gasindustrie;
 • Radio Medische Dienst van de KNRM;
 • Bergings- en sleepvaartbedrijf BST;
 • 16 aan water grenzende veiligheidsregio’s;
 • Vliegverkeercentra Schiphol (burgerluchtvaart) en Nieuw-Milligen (militaire luchtvaart);
 • Redding Coördinatie Centra in de omringende Noordzeelanden, maar ook wereldwijd.