SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Verantwoordelijkheidsgebied

De Kustwacht is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties op het Nederlandse deel van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Randmeren, de Zuid-Hollandse stromen bestaande uit Hollandsch Diep en Haringvliet, en de Zeeuwse stromen, bestaande uit Veerse Meer, Grevelingenmeer, Volkerak, Oosterschelde en Westerschelde. Wij zetten 24/7 varende en vliegende eenheden in van onder andere de Kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Reddingsbrigade Nederland om mens en dier in nood te helpen.

Daarnaast zijn we in het Amsterdam Flight Information Region (FIR) de verantwoordelijke instantie zijn voor het opsporen van vermiste vliegtuigen. Dit zowel boven het water als het land.

VerantwoordelijkheidsgebiedHet verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht.*

Meer informatie

*Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.