SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Veelgestelde vragen maritieme hulpverlening (pechhulp)

 

Hieronder staan veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in de categorieën 'watersporters' en 'hulpverleners'. Op de pagina kustwacht.nl/onderwerpen/pechhulp staat meer over maritieme hulpverlening. Contactgegevens van maritieme hulpverleners staan op kustwacht.nl/hulp. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.


Watersporters

 1. Wat verandert er voor de watersporter?
  Bij niet-spoedeisende (pech)hulp is de watersporter zelf verantwoordelijk voor het regelen van maritieme assistentie, zonder tussenkomst van de Kustwacht. De watersporter dient zich daarom voor te bereiden en te weten met wie contact kan worden opgenomen als er maritieme assistentie (pechhulp) benodigd is. Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren. Een tip is om deze lijst te printen of op te slaan op de telefoon. Ook dient de watersporter te weten wat eventueel gedekt wordt door de verzekeraar en wat niet. Neem daarvoor contact op met de verzekeraar over wat wel en niet gedekt wordt.
   
 2. Waarom deze werkwijze?
  De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gevoerd met de maritieme hulpverleners, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. De Kustwacht is verantwoordelijk voor search and rescue en noodhulp. Voor niet-spoedeisende hulp zijn meerdere (commerciële) aanbieders. De hulpvrager blijft zelf bepalen welke hulp aanvaard wordt.
   
 3. Hoe bepaalt de Kustwacht of een hulpvraag spoedeisend is of niet?
  Als de hulpvrager contact opneemt met het Kustwachtcentrum worden een aantal vragen gesteld, zoals de positie van het schip, de situatie aan boord, opvarenden, gewonden aan boord, weersomstandigheden etc... Op basis daarvan wordt een zogenoemde ‘triage’ uitgevoerd en bepaalt of het spoedeisend is of niet.
    
 4. Wordt maritieme assistentie (pechhulp) vergoed door mijn verzekeraar?
  Neem contact op met je verzekeraar voor wat wel/niet vergoed wordt.
    
 5. Met wie moet ik contact opnemen als het een zoek- en reddingsactie (SAR) betreft?
  Bij noodsituaties dient altijd contact met de Kustwacht te worden opgenomen. Bij zoek- en reddingsacties, ofwel seach and rescue (SAR), wordt direct door de Kustwacht hulpverlening opgestart.
   
 6. Ik heb geen telefoonbereik, maar wel een VHF aan boord, wat dan?
  Als er geen telefoonbereik is, dan kan de Kustwacht de hulpvrager in contact brenger met de hulpverleners. De Kustwacht stelt dan de hulpverleners op de hoogte, die vervolgens (via de VHF) contact zullen opnemen met de hulpvrager om het af te handelen. De hulpvrager dient hier toestemming voor te geven zodat de Kustwacht de gegevens kan delen met de hulpverleners. Dit betreffen alle hulpverleners genoemd op www.kustwacht.nl/hulp. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.
   
 7. Mijn schip is langer dan 20 meter en ik heb sleephulp nodig.
  Voor het slepen van grotere vaartuigen is een gecertificeerde sleepboot nodig. Neem daarvoor contact op met een hulporganisatie. Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren.
   
 8. Kan deze werkwijze wel al zo snel ingevoerd worden?
  De (commerciële) maritieme hulpverleners zijn al actief op de verschillende Nederlandse wateren. Dus voor de watersporter wijzigt alleen de manier waarop maritieme assistentie ingeschakeld wordt. Dit dient door de watersporter zelf gedaan te worden en niet via de Kustwacht. Ook bestaan hier al verzekeringen voor. Neem daarvoor contact op met je verzekeraar over wat wel en niet gedekt wordt.
   
 9. Worden watersporters aan hun lot overgelaten?
  Nee. Er wordt van de watersporters verwacht dat ze voorbereid het water op gaan en dus weten wat te doen als maritieme assistentie benodigd is. Daar hoort dus bij met wie contact kan worden opgenomen voor maritieme assistentie (pechhulp). Een overzicht van hulpverleners staat op www.kustwacht.nl/hulp. Bij noodsituaties coördineert de Kustwacht vanzelfsprekend de hulpverlening.
   
 10. Wat als ik geen contact krijg met een hulpverlener?
  Neem dan (nogmaals) contact op met de Kustwacht. De Kustwacht kan dan de hulpvrager in contact brengen met de hulpverleners.
   
 11. Zijn maritieme hulpverleners 24/7 via VHF bereikbaar? (zie ook vraag Ik heb geen telefoonbereik…)
  Nee, de maritieme hulpverleners zijn niet 24/7 via VHF bereikbaar. Als er geen telefoonbereik is, dan kan de Kustwacht de hulpvrager in contact brengen met de hulpverleners. De Kustwacht stelt dan de hulpverleners op de hoogte, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om het af te handelen. De hulpverlener zal dan ook via VHF contact opnemen. De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven dat de Kustwacht de gegevens deelt met de maritieme hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.
   
 12. Wat als de situatie eerst niet spoedeisend is, maar de omstandigheden wijzigen waardoor ik toch in nood raak?
  Dan dient onmiddelijk het Kustwachtcentrum geïnformeerd te worden, zodat spoedeisende hulpverlening opgestart kan worden.
   
 13. Mogen reddingboten van de KNRM slepen?
  Reddingboten mogen slepen, net als alle vaartuigen op het water. Dit is wel gelimiteerd tot een lengte van 20 meter van de gesleepte eenheid. Voor het slepen van grotere vaartuigen is een gecertificeerde sleepboot nodig. Een uitzondering hierop is in spoedeisende situaties.
   
  Bij maritieme assistentie (pechhulp) worden de KNRM-reddingboten niet gealarmeerd of gecoördineerd door de Kustwacht. De hulpvrager dient, indien gewenst, zelf contact op te nemen met de KNRM. Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren. De hulpvrager bepaalt zelf welke hulp aanvaard wordt.
   
 14. Wat is het verschil tussen een berger en de KNRM?
  De bergers zijn commerciële hulporganisaties die helpen bij ‘pechsituaties’, de KNRM is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het redden van mens en dier.
   
 15.  Waar kan ik meer informatie vinden?
  Op www.kustwacht.nl/onderwerpen/pechhulp staat meer uitgelegd over de nieuwe werkwijze. Hier staat de uitleg inclusief veel gestelde vragen, infographics en een video. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via www.kustwacht.nl/contact/vragenformulier.
   
 16. Zijn de hulpverleners 24/7/365 beschikbaar?
  Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren. Ze streven naar een 24/7/365 service in het werkgebied.
   
 17. Wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde het overleg met de maritieme hulpverleners, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Het ministerie heeft de Kustwacht de opdracht gegeven om deze nieuwe werkwijze in te voeren.
   
 18. Is fase 1 met de onderhandelingen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de KNRM, maritieme hulpverleners en de Kustwacht afgerond?
  Zie kamerbrief
   
 19. Ik wil dat de KNRM mij helpt, mag dat?
  Ja, de hulpvrager blijft zelf bepalen welke hulp aanvaard wordt.
   
 20.  Ik wil dat een berger mij helpt. Hoe kan ik die bereiken?
  Ja, de hulpvrager bepaalt zelf welke hulp aanvaard wordt. Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren.
   
 21. Ik wil dat de KNRM mij helpt. Alarmeert de Kustwacht ze dan voor mij?
  Nee, bij maritieme assistentie (pechhulp) dient de hulpvrager zelf contact op te nemen met de maritieme hulpverlener. Op www.kustwacht.nl/hulp is een lijst te vinden van maritieme hulpverleners die onder andere actief zijn in de Nederlandse wateren.
   
 22. Is maritieme assistentie (pechhulp) gratis? / Kan ik een factuur krijgen voor de geleverde hulp?
  Als je hulp aanvaart, is het goed om van tevoren vast te stellen van wie je deze hulp krijgt en onder welke voorwaarden. Stel indien nodig een overeenkomst op. Neem eventueel contact op met je verzekeraar over wat wel en niet gedekt wordt.
   
 23. Met wie worden mijn gegevens gedeeld als ik toestemming geef om die te delen met de hulpverleners?
  Na toestemming van de hulpvrager stuurt de Kustwacht een e-mail met de hoogst noodzakelijke gegevens naar een standaard verzendlijst. In deze verzendlijst zijn alle hulpverleners (behalve de KNRM) opgenomen die op www.kustwacht.nl/hulp staan. Deze kunnen dus allemaal contact opnemen met de hulpvrager.
   
 24. Zijn alle hulpverleners die beschikbaar zijn voor maritieme assistentie te vinden via www.kustwacht.nl/hulp?
  Op www.kustwacht.nl/hulp staan alle hulpverleners die een convenant met de Kustwacht hebben afgesloten.
   
 25. Als ik geen contact kan krijgen met de hulpverleners in het gebied waar ik mij bevind, kan ik dan contact opnemen met hulpverleners uit de andere gebieden?
  Ja, de hulpvrager blijft zelf bepalen welke hulp aanvaard wordt.
   
 26. Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn hulpvraag. Wat kan ik doen?
  Als je het niet eens bent met de afhandeling van je hulpvraag, dan kan je een klacht indienen. Zie voor meer informatie hierover de vraag ‘Waar kan ik een klacht indienen?’
   
 27. Waar kan ik een klacht indienen?
  Klacht over werkwijze van de Kustwacht
  Indien je klacht betrekking heeft op de (werkwijze van de) Kustwacht, dan kun je hier een klacht indienen. Je klacht wordt dan in behandeling genomen en er wordt contact met je opgenomen.
   
  Klacht over maritieme hulpverlener
  Indien je een klacht hebt over de afhandeling van de hulpvraag door een maritieme hulpverlener, dan kun je een klacht indienen bij de desbetreffende hulpverlener. Eventueel kan je de Kustwacht ook hierover informeren. Echter onderneemt de Kustwacht hier geen actie op, maar wordt het als punt ingebracht bij de evaluatiecommissie.
   
  Evaluatiecommissie en klachten
  Naar aanleiding van het convenant tussen de Kustwacht en maritieme hulpverleners wordt een evaluatiecommissie samengesteld. Deze evaluatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de maritieme hulpverleners en de Kustwacht. De commissie evalueert de samenwerking en bespreekt eventuele geschillen en klachten. Als je een klacht hebt over de afhandeling van de hulpvraag, dan kun je de evaluatiecommissie (indien gewenst) op de hoogte stellen door het klachtenformulier in te vullen. De klacht wordt dan ter lering door de evaluatiecommissie besproken om de werkwijze te evalueren en te verbeteren. Vergeet ook niet je klacht rechtstreeks in te dienen bij de desbetreffende maritieme hulpverlener. De desbetreffende hulpverlener neemt de klacht namelijk in behandeling.
   
 28. Wat gebeurt als ik een klacht indien?
  Als Kustwacht vinden we het belangrijk om te blijven leren van situaties. Als de klacht betrekking heeft op de Kustwacht nemen we deze in behandeling. We informeren u over de voortgang en uitkomsten. Indien de klacht gaat over de werkwijze van een maritieme hulpverlener, onderneemt de Kustwacht geen actie hierop. Wel wordt deze behandeld in de evaluatiecommissie (Evaluatiecommissie en klachten).
   

Maritieme hulpverleners

 

 1. Ik wil genoemd worden op de lijst van aanbieders op de website van de Kustwacht, kan dat?
  Stuur een e-mail met de naam van de organisatie, telefoonnummer, website en de regio waar je met maritieme hulpverlening actief bent naar
  info@kustwacht.nl. De organisatie dient wel een (commerciële) aanbieder te zijn van maritieme hulpverlening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt onder andere in dat een KVK-registratie nodig is, een website waaruit blijkt dat maritieme (pech)hulp onder de dienstverlening valt, benoemd in welke wateren hulp wordt verleend, een zichtbaar nummer dat 24/7 bereikbaar is en dat gestreefd wordt naar een 24/7/365 service.
   
 2. Mijn gegevens op de website (www.kustwacht.nl/hulp) van de Kustwacht kloppen niet?
  Stuur een e-mail naar communicatie@kustwacht.nl met de juiste gegevens. Dan wordt dit aangepast op de pagina.
   
 3. Wat staat er in de convenant die ik moet tekenen om op de lijst van de website te komen?
  Hierin staan beschikbaarheidseisen (streven naar 24/7/365 service in het werkgebied van de Kustwacht) en werkafspraken van hoe we met elkaar omgaan. Er staat onder andere in de overeenkomst, dat bij klachten gebruik wordt gemaakt van de klachtenprocedure, dat voor de veiligheid wordt gezorgd aan boord van de gesleepte eenheid, indien bemand, door het aan boord zetten van een veiligheidsfunctionaris. Dit convenant wordt tijdens een gesprek met Operaties Kustwacht verder toegelicht. 
   
 4. Hoe weet ik of er een hulpvrager (pechgeval) is?
  De hulpvrager dient zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Op het moment dat de hulpvrager aan de Kustwacht vraagt om de hulpverleners te informeren, stuurt de Kustwacht een e-mail naar de hulpverleners. Ook wordt via de pager een alert verstuurd naar de hulpverleners in de desbetreffende regio. In de e-mail staan beknopt de benodigde gegevens als naam schip, locatie en telefoonnummer.
   
 5. Ik krijg geen e-mails met hulpverzoeken?
  Stuur een e-mail naar info@kustwacht.nl om te laten controleren of je e-mailadres juist in de verzendlijst staat.
   
 6. Waarom stuurt de Kustwacht een page-alarm aan de hulpverleners?
  Op die manier worden de hulpverleners snel op de hoogte gesteld dat er een hulpvrager is in een bepaald gebied. In een separate e-mail staan beknopt de benodigde gegevens als naam schip, locatie en telefoonnummer.
   
 7. Ik krijg e-mails met hulpvragers (pechgevallen) uit een regio waar ik niet actief ben. / Ik wil geen e-mails met pechgevallen uit een regio waar ik niet actief ben.
  Dat is niet mogelijk. We hanteren een verzendlijst waar alle hulpverleners in staan opgenomen die ook op www.kustwacht.nl/hulp staan. Dit voor de eenvoud en om niet meerdere verzendlijsten te hanteren. Wel worden de pager-alarmeringen per regio verstuurd.
   
 8. Wat zijn de capcodes voor de pagers?
 9.  Hoe zijn de gebieden/regio’s met betrekking tot de alarmering ingedeeld?
  De volgende gebieden hebben een aparte capcode:
  Regio Capcode
  Noordzee (noord van IJmuiden)   cap: 17.35.986
  Noordzee (zuid van IJmuiden) cap: 17.35.987
  Waddenzee cap: 17.35.988
  IJsselmeer, Markermeer, Randmeren cap: 17.35.989
  Zuidhollandse stromen cap: 17.35.990
  Zeeuwse stromen cap: 17.35.991
 10. Verstrekt de Kustwacht pagers?
  Nee, hier dient zelf voor gezorgd te worden.
   
 11.  Ik ben het niet eens met de werkwijze van de Kustwacht.
  Maak bij klachten of een andere zienswijze over de werkwijze gebruik van ons klachtenformulier. Dan zullen we dit namelijk volgens een vaste interne procedure behandelen. Het formulier is te vinden op https://www.kustwacht.nl/klachtenformulier.
   
 12. Waar vind ik het convenant?
  Het convenant wordt momenteel ondertekend door de maritieme hulpverleners.
 13. Waarom staat de KNRM op de lijst van maritieme hulpverleners op www.kustwacht.nl/hulp?
  De KNRM biedt ook niet-spoedeisende hulp aan.