Noordzee

Er gebeurt veel op, in en boven de Noordzee: grote containerschepen varen naar de zeehavens, pleziervaart, visserij, defensie heeft er oefengebieden, zeewierkwekerij en nog veel meer. Ook vinden er ontwikkelingen plaats als de ontwikkeling van meerdere windmolenparken. Daarnaast worden olie- en gasplatformen ontmanteld ('decommissioning'). Al deze ontwikkelingen raken natuurlijk de gebruikers van de Noordzee, maar hebben ook effect op de taakuitvoering van de Kustwacht. Zoals op verkeersmanagement en search en rescue. 

Deel deze pagina