SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Tussentijdse waarschuwing Onderzoeksraad

De Kustwacht is vandaag geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gegeven waarschuwing voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we nu een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. In dat bericht staat dat bij slecht weer grote schepen kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Een alternatieve route wordt aanbevolen. De komende tijd krijgen we meer detailinformatie over onder welke weersomstandigheden dit geld, maar ook specifieker de afmetingen van deze schepen. Dit om de waarschuwing concreter te maken.

Vervolg
Verder kijken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke noodzakelijke stappen we op korte en lange termijn kunnen nemen.

Navigatiebericht (01-11-2019)

-QUOTE-

 ZCZC PA60

Netherlands Coastguard

Navigational warning Nr. 60 011839 UTC NOV

TSS Terschelling - German Bight

ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 

navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 

heavy weather conditions are at risk of grounding.

Alternative routing via TSS East Friesland

strongly recommended

NNNN

-UNQUOTE-

 

Meer informatie

Visuele update