SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Aanvaring voor oefening op Westerschelde

Twee schepen die in aanvaring komen op de Westerschelde en daarbij komt een hoop olie vrij. Dat was het scenario van de oliebestrijdingsoefening op de Westerschelde. Werkt de planvorming in de praktijk? Dat werd met deze oefening getest. Daarbij waren Rijkswaterstaat, meerdere schepen en het Kustwachtvliegtuig betrokken. De oefening vindt plaats onder de naam 'SCHELDEX'.

Overzichtsfoto van de oefening

Op het water
Het Kustwachtvliegtuig heeft de gehele (fictieve) olieverontreiniging vanuit de lucht in kaart gebracht. Dat zorgde voor een completer overzicht voor de bemanning aan boord van de Frans Naerebout. Dat schip coördineerde op het water de opruiming van de gesimuleerde olie. Bij de oefening waren ook het oliebestrijdingsvaartuig Arca, de Multratug-22, de Belgische sleper Zeeschelde, een politieboot, een Rijkswaterstaat-patrouillevaartuig en de DC Brugge betrokken.