SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Historie

De Nederlandse Kustwacht is opgericht op 26 februari 1987. We zijn dus een relatief jonge Kustwacht. Echter, een vorm van Kustwacht is al ontstaan aan het eind van de 19e eeuw.

Zr.Ms AdderWrak Zr.Ms. AdderIn de nacht van 5 op 6 juli 1882 verging de rammonitor 'Zr.Ms. ‘Adder’ met man en muis in een positie nog geen 5 mijl uit de kust van Scheveningen. Van de totale bemanning van de ‘Adder’, bestaande uit 65 koppen, heeft niemand het ongeval overleefd. Het feit dat deze tragische scheepsramp had plaatsgevonden werd pas op 8 juli bekend. Toen spoelden de eersten van uiteindelijk 43 stoffelijke overschotten aan op de kust bij Scheveningen. De verontwaardiging in Nederland was groot. Niemand had de ramp zien gebeuren, terwijl het vaartuig door een communicatiefout ook niet werd vermist. In de zomer van 1883 werd naar aanleiding van deze ramp ‘het houden van een uitkijk en het rapporteren van in nood verkerende schepen aan Hoofden Kustwacht’ aan het personeel van de Kustverlichting opgedragen. De Kustwacht kwam dus onder het beheer van het Loodswezen.

Jarenlang is de bewaking van de kust vanaf de bemande vuurtorens uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied dat bewaakt kon worden, groter door de komst van radar en betere communicatiemiddelen en vanaf de jaren zestig nam de overheidsbelangstelling voor de Noordzee toe. Het milieu moest bewaakt worden, de visserij moest gecontroleerd worden, de olie- en gaswinning op de Noordzee kwam op, er werd zand en grind gewonnen, etc. En ieder ministerie dat meende iets op de Noordzee te doen te hebben, richtte een afdeling op, kocht een transportmiddel en ging zijn taak uitvoeren en op een gegeven moment waren meer dan 20 overheidsdiensten werkzaam op de Noordzee. In 1984 gaf Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat de Interdepartementale Coördinatiecommissie Noordzeeaangelegenheden (ICONA) de opdracht om te onderzoeken hoe er efficiënter en effectiever gewerkt kon worden op de Noordzee. De ICONA heeft een aantal adviezen uitgebracht en in 1986 besloot de regering dat één Nederlandse Kustwacht de oplossing voor de problemen was.

Gebouw Kustwachtcentrum IJmuiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 februari 1987 ging de Kustwacht van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden. In 1995 kwam de beslissing dat het Kustwachtcentrum bij het Ministerie van Defensie werd ondergebracht en dat betekende verhuizing van het centrum naar Den Helder. Dat werd gerealiseerd op 23 november 2001. Daar zitten we nu nog steeds en in 2012 konden we daar het 25-jarig jubileum vieren.

Het Kustwachtcentrum IJmuiden in het gebouw van Scheveningen Radio
aan de Merwedestraat in IJmuiden. (Foto: Audio visuele Dienst Defensie)

Kustwachtcentrum Den Helder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kustwachtcentrum Den Helder (Foto: Kustwacht)