SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Herdenking scheepsramp benadrukt waarde Kustwacht

Het was gisteren precies 135 jaar geleden dat het rammonitorschip Zr.Ms. Adder vlak voor de kust van Scheveningen met man en muis verging. Deze grootste scheepsramp van de marine in vredestijd zou later het startpunt zijn van de voorloper van de Kustwacht. Op woensdag 5 juli werd de tragische ramp herdacht met een kranslegging bij het gedenkteken Zr.Ms. Adder onder de vuurtoren van Scheveningen.

 

Op 5 juli 1882 voltrok de ramp zich in een oogwenk op een positie van nog geen 5 mijl uit de kust. Van de totale bemanning van het marineschip, bestaande uit 65 mannen, overleefden niemand. Het feit dat deze tragedie had plaatsgevonden werd pas dagen later op 8 juli bekend. Toen spoelden de eerste van de uiteindelijk 53 stoffelijke overschotten aan op de kust bij Scheveningen. De verontwaardiging in Nederland was groot. Niemand had de ramp zien gebeuren, terwijl het vaartuig door een communicatiefout ook niet werd vermist. In de zomer van 1883 werd naar aanleiding van deze ramp een stelsel van kustbewaking ingesteld. Aan het personeel van de Kustverlichting werd ‘het houden van een uitkijk en het rapporteren van in nood verkerende schepen aan Hoofden Kustwacht’ opgedragen. De eerste formele vorm van een Kustwacht was geboren en kwam onder het beheer van het Loodswezen.

 

Onder muzikale omlijsting van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers werden door vertegenwoordigers van onder andere de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland, gemeente Den Haag en de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren kransen gelegd bij het monument voor de gevallenen. Leden van het Contact Oud-Mariniers vormden een erewacht bij de loopbrug van de vuurtoren. Na de minuut stilte en Wilhelmus vlogen het Kustwachtvliegtuig en de Kustwacht SAR-helikopter symbolisch laag voorbij als eerbetoon aan de omgekomen opvarenden van de Adder. Tijdens de herdenking was het Kustwacht patrouillevaartuig Zeearend continu zichtbaar aan de horizon. Het schip markeerde zo de positie van het wrak van Zr.Ms. Adder, dat daar tot op de dag van vandaag nog steeds ligt. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bracht met een reddingboot op de rede een eerbetoon.

 

De voorzitter van de Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder Richard Schmüll benadrukte in zijn toespraak dat de ramp niet voor niet is geweest. “Hoe tragisch ook, door deze gebeurtenis is inmiddels een veelvoud van de 65 omgekomen bemanningsleden gered.” Directeur Kustwacht, kapitein ter zee Ronald Blok, kan dat gegeven alleen maar beamen: “Het is heel belangrijk dat dit herdacht blijft worden. Het laat ons allemaal weer realiseren dat de Kustwacht keihard nodig is. Een sterke Kustwacht is essentieel voor de veiligheid op zee.”

 

Foto's: Mediacentrum Defensie (MCD)