SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Operators volgen nieuwe SMC-cursus

De ‘Sar Mission Coordinator (SMC)’ is de leidinggevende coördinator tijdens zoek- en reddingsoperaties. En dat is voor de Noordzee en grote binnenwateren altijd het Kustwachtcentrum. De SMC is een internationale benaming die wereldwijd wordt gebruikt. Afgelopen weken volgden enkele medewerkers van het Kustwachtcentrum de nieuwe SMC-cursus.

De lessen stonden in het teken van de taken en verantwoordelijkheden van de SMC. Veel onderwerpen met betrekking tot search and rescue (SAR) zijn de revue gepasseerd. Er is uitgebreider ingegaan op de regelgeving als het IAMSAR en het SAR-proces rondom luchtvaartincidenten. Jeroen Dijkstra was een van de deelnemers: “De cursus is een enorme aanvulling. Het waren drie weken die alleen maar vakinhoudelijk ons werk raakten. Er werd onder andere dieper ingegaan op het boekwerk IAMSAR. Dat is toch de bijbel voor search and rescue. Dat zorgde voor andere inzichten in ons werk.” 

Jeroen ontvangt zijn certificaat van de instructeur na het succesvol afronden van de SMC-cursus.

Kustwachtcentrum
Jeroen werkt op het Kustwachtcentrum als watch officer en draait soms diensten als duty officer (‘chef van de wacht’). “Voor duty officer is er (nog) geen aparte opleiding. Als onderdeel daarvan is deze cursus naar mijn idee erg geschikt. We maakten inhoudelijke, theoretische verdiepingsslagen in het SAR-proces. Daardoor worden keuzes bewuster, duidelijker en onderbouwd gemaakt.” De cursus werd afgesloten met drie dagen simulaties. Alle vijf de deelnemers zijn geslaagd.

Alle spoedeisende hulpaanvragen vanaf zee en de grotere binnenwateren komen op het Kustwachtcentrum binnen.

Canadese instructeur
De cursus werd in Den Helder gegeven door een Canadese instructeur van het bedrijf IAMSARSolutions. Samen met de United States CoastGuard (USCG) zijn dit de enige twee aanbieders van deze cursus. De instructeur heeft in het verleden gewerkt bij de Canadese Kustwacht als luchtwaarnemer en als SMC. Hij gaf na de cursus aan, onder de indruk te zijn van de kwaliteiten en kennis van de cursisten bij aanvang van de cursus.

De instructeur wordt bedankt door de deelnemers.

Kustwachtschool
Er is geen Kustwachtschool. Binnen de Kustwacht zorgt de afdeling ‘Leren en Ontwikkelen’ daarom dat er leertrajecten opgesteld worden voor de verschillende functies binnen de Kustwacht. Dat zijn dan, afhankelijke van de functie, losse modules die zowel intern als extern gevolgd worden. Na het hele traject succesvol afgelegd te hebben kan de medewerker beginnen op zijn/haar nieuwe functie. De SMC-cursus is een voorbeeld van een losse module en werd voor het eerst gevolgd door enkele medewerkers. De ervaringen zijn zeer positief en de cursus wordt geëvalueerd of deze vast wordt opgenomen in het programma.