Verloren containers MSC Zoe (update 17 januari)

Meer informatie ook via Veiligheidsregio Fryslân.
Meer informatie over het opruimen en bergen van de containers (via Rijkswaterstaat)

Op deze pagina vindt u vragen met betrekking tot de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe. Dit gebeurde op de Noordzee in de nacht van 1 op 2 januari. In eerste instantie is gemeld dat het om 30 containers ging. Op 2 januari om 14.45 uur meldt de Duitse Kustwacht, na contact met schip, dat er meerdere containers vermist worden.

De containers bevatten o.a. auto-onderdelen, latten bodems, kuipstoeltjes en speelgoed. Er zijn twee containers met gevaarlijke stoffen over boord gegaan: één met peroxide en één met lithium ion batterijen. Meer hierover staat op de pagina van de Veiligheidsregio Fryslân. Bij de kustlijn en op enkele Waddeneilanden zijn spullen en containers aangespoeld.

De Kustwacht is nauw betrokken bij dit incident. De Kustwacht waarschuwt onder andere het scheepvaartverkeer vanwege de containers op de zeebodem. Daarnaast vliegt het Kustwachtvliegtuig patrouilles boven de Waddeneilanden om dagelijks de situatie te monitoren.

 1. Is meevliegen met het Kustwachtvliegtuig mogelijk?
  Nee, dit is niet mogelijk. 
 2. Wat doet de Kustwacht met betrekking tot dit incident?
  De Kustwacht waarschuwt met behulp van navigatieberichten het scheepvaartverkeer over de containers op de zeebodem. Het scheepvaartverkeer op de verkeersbaan krijgt het advies om de containers noord ervan te passeren. Het Kustwachtvliegtuig vliegt dagelijks boven de Waddeneilanden om de situatie te monitoren. Ook staan we in nauw contact met betrokken organisaties zoals de Veiligheidsregio Fryslân en Rijkswaterstaat.
 3. De Guardian deed aan scheepvaartbegeleiding, maar ligt nu in Den Helder. Is deze taak overgenomen?
  De Guardian waarschuwde het scheepvaartverkeer op de verkeersbaan voor de containers op de zeebodem. 
  Deze taken zijn overgenomen door het guardvessel Alaborg. Dit schip staat in nauw contact met het Kustwachtcentrum. De Alaborg wordt ingehuurd door de verzekeraar/maatschappij.
 4. Wie gaat het onderzoek doen?
  Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt ook een onderzoek in naar de overboord geslagen containers.

 5. Hoeveel containers zijn er overboord geslagen?
  291 containers.
 6. De Kustwacht meldde in eerste instantie dat er drie containers overboord waren gegaan met gevaarlijke stoffen. Nu wordt in de brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer gesproken over twee containers. Wat is het juiste aantal?
  Er zijn twee containers met gevaarlijke stoffen over boord gegaan: één met peroxide en één met lithium ion batterijen. Meer hierover staat op de pagina van de Veiligheidsregio Fryslân.

  De Kustwacht ontving van het schip de eerste informatie dat er mogelijk drie containers met gevaarlijke stoffen van boord waren gevallen. Om alle hulpverleners en vrijwilligers op het strand te waarschuwen werd besloten om dit direct naar buiten te brengen.

 7. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  Dit is onbekend en dit zal onderzocht worden. Zie vraag 3.
 8. Wordt er actief gezocht naar de eventueel gezonken containers?
  Volg Rijkswaterstaat  voor de laatste informatie over het lokaliseren en het bergen/opruimen van de containers.
  Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd (
  Nieuwsbericht Rijkswaterstaat)
 9. Waar is meer informatie te vinden over het containerschip MSC Zoë?
  De MSC Zoe is bijna 400 meter lang en een van de grootste containerschepen ter wereld. Onder andere via de website Marinetraffic.com en via de website van MSC
   is meer te vinden.
 10. Waar is het containerschip MSC Zoë nu?
  Het containerschip is woensdagavond 16 januari vertrokken uit de haven van Bremen richting Gdansk (Polen). Kijk voor de laatste locatie op de website Marinetraffic.com.
 11. Waar zijn de containers overboord geslagen?
  De Kustwacht kreeg de melding toen het schip ter hoogte van het Duitse eiland Borkum voer. Het schip verloor de containers al eerder in Nederlandse wateren. De eerste containers op de bodem zijn gevonden ter hoogte van Vlieland/Terschelling.
 12. Welke organisatie doet wat?
  Op de website van de Veiligheidsregio Fryslân staat een tabel overzicht met de diverse betrokken organisaties.
 13. Mocht het containerschip MSC Zoe varen op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden?
  Ja, met deze lading is het toegestaan dat het schip deze route neemt.
 14. Gelden er regels met betrekking tot de diepgang op zee?
  Nee, dit is ter beoordeling van de gezagvoerder en/of loods die een afweging maakt tussen de waterdiepte in de kaart plus getijgegevens versus scheepsdiepgang.
 15. Waar kunnen vissers schade aan hun netten en dergelijke door containers op de zeebodem gerelateerd aan het incident verhalen? (update 11 januari, 09:30 uur)
  Vissers die schade aan hun netten of de kotter ondervinden door de containers of items uit de containers, kunnen dit melden bij de door MSC aangestelde experts via msczoe@bmtglobal.com. Vul daarbij het schadeformulier ‘report of damage’ in, meld de exacte positie waar de schade is ontstaan en maak zoveel mogelijk foto’s van het beschadigde onderdeel en het plotterscherm. Na het melden van de schade zal een expert van BMT contact opnemen. (Via Vissersbond.)
 16. Hoeveel schepen varen er dagelijks boven de Waddeneilanden?
  Ongeveer de helft van het scheepvaartverkeer op het Nederlands deel van de Noordzee is "routegebonden". Het gaat dan om koopvaardijschepen en ferry's die varen van haven A naar haven B langs de kortste weg, met inachtneming van de waterdiepte en de vaarregels. De rest is het "niet-routegebonden" verkeer, zoals visserijschepen, recreatievaart en werkschepen die voor de olie- en gaswinning op de Noordzee varen. Deze schepen varen kriskras over zee. (Bron: Noordzeeloket)
  "
  Enkel de schepen met AIS zijn opgenomen in dit overzicht.
 17. Wat staat er in de navigatieberichten die aan de scheepvaart worden gestuurd?
  Er worden drie verschillende navigatieberichten verstuurd aan de scheepvaart:
  1) over de posities van de gelokaliseerde containers op de zeebodem en om noord ervan te passeren;
  2) dat vissen wordt afgeraden in deze gebieden (om te voorkomen dat netten blijven haken achter containers);
  3) dat er sonaroperaties plaatsvinden door verschillende schepen en dat ruim van deze werkzaamheden gepasseerd moet worden.

  Een voorbeeld van een navigatiebericht over de posities van de gelokaliseerde containers op de zeebodem en om noord ervan te passeren is:

  ZCZC PA83
  Netherlands Coastguard
  Navigational warning Nr. 83 071535 UTC JAN
  TSS OFF Vlieland / TSS Terschelling -  German Bight
  reference containers lost overboard MSC ZOE:
  large concentration containers/contacts on the seabed between:
  - 53-28.00N 004-58.50E and  53-35.73N 005-34.84E (trackwidth 900 m)
  - 53-28.25N 005-04.06E and  53-29.92N 005-11.20E
  shipping is strongly advised to pass north of these positions
  -  5   contacts in 53-40.72N 005-59.34E
  - 14 contacts centerposition 53-45N 006-25E radius 3nm
  - 1   contact in 53-45.58N 006-31.43E
  - 1   contact in 53-45.59N 006-31.70E
  reduced waterdepth
  shipping is strongly advised to keep clear
  NNNN
  (let op: dit is een navigatiebericht van 10 januari en kan inmiddels gewijzigd zijn.)

(De vragen worden aangevuld indien nodig).

Visuele update 4 januari 2019

Beeldmateriaal 03-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Beeldmateriaal 05-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Beeldmateriaal 06-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Gerelateerde websites