SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Laatste nieuws

Uitdagende scenario’s tijdens antiterreuroefening

De Kustwacht nam deel aan de oefening ‘Port Defender', georganiseerd door de Koninklijke Marine. Tijdens deze antiterreuroefening beoefenden verschillende organisaties als Kustwacht, marine en politie de onderlinge samenwerking.

De afgelopen dagen trainden militaire en civiele instanties om zich op die manier voor te bereiden voor als er echt iets aan de hand is. Edwin van der Pol, Hoofd Operaties Kustwacht Nederland, laat weten dat de veiligheid op de Noordzee en de aangrenzende havens cruciaal is. “Tijdens Port Defender konden we dit op het Kustwachtcentrum en met onze eenheden trainen, samen met onder andere de Koninklijke Marine. En die samenwerking, dat is belangrijk voor de veiligheid op de Noordzee.”

Gekaapte ferry

In een van de scenario’s kwam op het Kustwachtcentrum de melding binnen van een gekaapt passagierschip welke op weg was naar IJmuiden. Binnen de Kustwacht werd daarom opgeschaald en kwam het ‘Operationeel Team’ op post. Het Kustwachtvliegtuig werd ingezet en maakte opnames van de gegijzelde ferry voor een overzicht van de situatie.

De ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ontzette uiteindelijk het gekaapte schip. Het kustwachtpatrouillevaartuig Visarend diende hierbij als vooruitgeschoven commandopost voor de DSI. De Guardian was in de buurt als veiligheidsschip en beschikbaar voor het eventueel evacueren van passagiers. De Kustwacht is dus een belangrijke schakel in de veiligheid op de Noordzee.

Arca

In een ander scenario gijzelden terroristen een groep personen. Op het moment dat de ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ter plaatse kwam, vluchtten de terroristen per schip. In dit geval was dat MS Arca. De antiterreureenheden achtervolgden de terroristen met snelle boten en een helikopter. Uiteindelijk schakelden ze de terroristen uit en brachten ze de Arca veilig terug naar de haven. Daar wachtten de hulpdiensten om de gewonden af te voeren. De Kustwacht had in dit scenario dus geen actieve rol, maar leverde enkel ondersteuning met MS Arca.

 

 

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Gebruik van ruimte
De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Strikte voorwaarden
Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden.

Gesloten gebied
Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden gesloten gebied.

Regels
Windparken zijn kostbare industriële installaties. Doorvaart en medegebruik van windparken brengen specifieke risico’s met zich mee voor gebruikers en voor de installaties zelf. Daarom zijn er regels opgesteld voor uw eigen veiligheid en om schade aan de windturbines en kabels te voorkomen.

Kustwacht
De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht doen. Houdt u er wel rekening mee dat reddingshelikopters beperkter inzetbaar zijn in een windpark.

Documenten

Vastgelopen viskotter

Bij het Kustwachtcentrum kwam in de avond van 28 februari de melding binnen dat de viskotter ZK80 was vastgelopen in het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Meteen werd de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd, waarbij de vrijwilligers onder zeer koude omstandigheden in actie kwamen. De gevoelstemperatuur was namelijk door de storm die Nederland teisterde gedaald naar -18.

Het wegslepen mislukte, waardoor de drie vissers overstapten op de reddingboot en de KNRM-bemanning bracht ze veilig naar de wal. Door het lage water, ijs in de havens en ijs bij de kotter is het nog niet gelukt om deze los te trekken. De situatie wordt in de gaten gehouden vanuit het Kustwachtcentrum in samenwerking met de verkeerspost Schiermonnikoog en de bergers.

Update 15:30 uur: de kotter is vlot getrokken en gesleept naar Lauwersoog.

De vastgelopen viskotter ZK80 gefotografeerd vanuit het Kustwachtvliegtuig.

Actievoerders op boorplatform aangehouden

Activisten van Greenpeace hielden zich sinds donderdag op in de poten van een boorplatform in de Noordzee op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. In samenwerking met de Kustwacht, Douane, Koninklijke Marechaussee en de politie zijn de actievoerders vrijdagmiddag veilig aangehouden. 

 

Diverse kustwachteenheden ingezet

Vanaf het begin van de actie waren het kustwachtpatrouillevaartuig Zeearend en het ETV Guardian ter plaatse om de situatie te monitoren en de veiligheid te waarborgen. Ook vloog het kustwachtvliegtuig erboven voor beeldopbouw.

 

Aangifte

De eigenaar van het platform had Greenpeace verzocht de actie te staken gezien de onveilige situatie voor anderen, maar ook voor zichzelf. Hier werd geen gehoor aangeven en de eigenaar deed aangifte bij de politie.

 

Speciaal politieteam

De actievoerders vertrokken niet zelfstandig uit de poten. Gezien de wijze waarop de personen zich hadden verschanst werd een politieteam in een helikopter ingevlogen die speciaal getraind is om op hoogte te werken. De coördinatie van deze politieactie werd gehouden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

 

Aangehouden

Uiteindelijk klommen de actievoerders naar boven in opdracht van de politie en zijn vanaf het platform in een mand overgeladen op het kustwachtschip Guardian. Zij worden naar de Eemshaven gebracht en verhoord.

Hulpdiensten maken nieuwe afspraken Search and Rescue incidenten

De Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid en Havenbedrijf Rotterdam hebben op 1 september 2017 nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking als het gaat om ‘Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening’. 

 

SAR is de internationale benaming voor zoeken en redden op het water van mensen die hulp nodig hebben. Dagelijks raken mensen op het water in nood. Dat kan gebeuren aan boord van een schip door brand, een aanvaring of een ongeval aan boord. Maar ook een persoon die te water raakt of een surfer die afdrijft en zoekraakt.

 

Met een nieuw convenant willen de betrokken instanties een professionaliseringsslag maken en de samenwerking verbeteren. Vaak acteren de diverse hulpdiensten tijdens een incident op het water in hetzelfde gebied. Het is dan belangrijk dat iedereen zich houdt aan gezamenlijke afspraken.

 

Door de nieuwe samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een gezamenlijk convenant waarbij zoveel mogelijk is getracht om uniforme afspraken te maken met betrekking tot Search and Rescue en maritieme hulpverlening in het werkgebied van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Waar noodzakelijk zijn maatwerk afspraken gemaakt per regio.

 

Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok: “Ik ben verheugd dat deze veiligheidsregio’s voortvarend de samenwerking zoeken vanuit het besef dat we samen effectiever en efficiënter kunnen zijn. Ik hoop dat deze samenwerking en dit convenant als voorbeeld mogen dienen voor andere regio’s’.”

Herdenking scheepsramp benadrukt waarde Kustwacht

Het was gisteren precies 135 jaar geleden dat het rammonitorschip Zr.Ms. Adder vlak voor de kust van Scheveningen met man en muis verging. Deze grootste scheepsramp van de marine in vredestijd zou later het startpunt zijn van de voorloper van de Kustwacht. Op woensdag 5 juli werd de tragische ramp herdacht met een kranslegging bij het gedenkteken Zr.Ms. Adder onder de vuurtoren van Scheveningen.

 

Op 5 juli 1882 voltrok de ramp zich in een oogwenk op een positie van nog geen 5 mijl uit de kust. Van de totale bemanning van het marineschip, bestaande uit 65 mannen, overleefden niemand. Het feit dat deze tragedie had plaatsgevonden werd pas dagen later op 8 juli bekend. Toen spoelden de eerste van de uiteindelijk 53 stoffelijke overschotten aan op de kust bij Scheveningen. De verontwaardiging in Nederland was groot. Niemand had de ramp zien gebeuren, terwijl het vaartuig door een communicatiefout ook niet werd vermist. In de zomer van 1883 werd naar aanleiding van deze ramp een stelsel van kustbewaking ingesteld. Aan het personeel van de Kustverlichting werd ‘het houden van een uitkijk en het rapporteren van in nood verkerende schepen aan Hoofden Kustwacht’ opgedragen. De eerste formele vorm van een Kustwacht was geboren en kwam onder het beheer van het Loodswezen.

 

Onder muzikale omlijsting van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers werden door vertegenwoordigers van onder andere de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland, gemeente Den Haag en de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren kransen gelegd bij het monument voor de gevallenen. Leden van het Contact Oud-Mariniers vormden een erewacht bij de loopbrug van de vuurtoren. Na de minuut stilte en Wilhelmus vlogen het Kustwachtvliegtuig en de Kustwacht SAR-helikopter symbolisch laag voorbij als eerbetoon aan de omgekomen opvarenden van de Adder. Tijdens de herdenking was het Kustwacht patrouillevaartuig Zeearend continu zichtbaar aan de horizon. Het schip markeerde zo de positie van het wrak van Zr.Ms. Adder, dat daar tot op de dag van vandaag nog steeds ligt. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bracht met een reddingboot op de rede een eerbetoon.

 

De voorzitter van de Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder Richard Schmüll benadrukte in zijn toespraak dat de ramp niet voor niet is geweest. “Hoe tragisch ook, door deze gebeurtenis is inmiddels een veelvoud van de 65 omgekomen bemanningsleden gered.” Directeur Kustwacht, kapitein ter zee Ronald Blok, kan dat gegeven alleen maar beamen: “Het is heel belangrijk dat dit herdacht blijft worden. Het laat ons allemaal weer realiseren dat de Kustwacht keihard nodig is. Een sterke Kustwacht is essentieel voor de veiligheid op zee.”

 

Foto's: Mediacentrum Defensie (MCD)

 

Kustwacht viert 30 jarig bestaan

De Kustwacht bestaat dit jaar 30 jaar en dat werd zaterdag 20 mei groots gevierd met een Saamhorigheidsdag voor alle medewerkers van en voor de Kustwacht en hun thuisfront. Op de marinebasis, de thuisbasis van het Kustwachtcentrum in Den Helder, konden de genodigden op allerlei manieren zien wat de Kustwacht doet en met wie de Kustwacht samenwerkt. Zowel door een actieve spectaculaire demonstratie in samenwerking met de KNRM, als ook door diverse static displays van de samenwerkende diensten, zoals Douane, DSI, politie, Marechaussee. Het lekkere eten, de gezellige muziek na afloop en het mooie weer maakten de dag helemaal compleet. Een geslaagd jubileumfeest! Bekijk de facebookpagina van de Kustwacht voor meer foto's:https://www.facebook.com/kustwacht/

Verkeerspost Ouddorp vaste rots in de branding

De diverse verkeersposten langs de Nederlandse kust zijn van grote waarde voor de Kustwacht. Zij zijn de extra ogen van de Kustwacht die haar operatiecentrum in Den Helder heeft gevestigd. Verkeerspost Ouddorp is een van de oudere verkeersposten langs de kust. Een markant en bekend beeld in de Zeeuwse Delta. De post is te bereiken op werkkanaal VHF 25 en telefoonnummer: 088 7970956. De post wordt 7 dagen in de week bemand. Vanaf deze week is het zomerrooster ingegaan.

 

15 mei t/m 15 september

7 dagen in de week van 06:00 – 22:00 uur

Elke zondag en donderdag van 22:00 – 24:00 uur

En elke maandag en vrijdag van 00:00 – 06:00 uur

De nachtdiensten zijn vooral ten diensten van de visserij vanuit Stellendam.  

 

Nieuwe scheepvaartroutes langs Belgische-Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

 

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Franrkijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

* Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;

* Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;

* Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;

* Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;

* Aanpassing van ankergebieden.

 

Lees hier verder voor meer informatie:

Folder scheepvaartroutering

Calamiteitenoefening Airport Den Helder

 

 

 

 

Vrijdagochtend 21 april, van 9.00 tot 12.00 uur, vindt er een calamiteitenoefening plaats op Maritiem Vliegkamp De Kooy en Den Helder Airport.

 

NAM, Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport, CHC, de Kustwacht en het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen in deze oefening, waarbij een crisissituatie wordt nagebootst. Daarvoor worden ook hulpdiensten ingezet waardoor het voor omstanders en omwonenden op een werkelijk ongeval op Den Helder Airport kan lijken. Het gaat om een oefening.

 

 

 

Indien u hierover vragen heeft neem contact op met  Willem Rogge, External Relations NAM,  0592 36 20 28

 

Pagina's