Laatste nieuws

Kustwacht demo bij de Henri Dunant

Enige weken geleden kwam een vraag binnen van een van de vrijwilligsters van het Rode Kruis of de Kustwacht een demonstratie kon verzorgen voor het Rode Kruis Passagiersschip ‘J. Henri Dunant’. Dat schip maakt reizen met gehandicapten over de Nederlandse binnenwateren. Deze reis, van Tiel via Amsterdam en Hoorn naar Oudeschild, waren 54 gehandicapte jongeren aan boord.
Na overleg met NHV helikopters (eigenaar van de helikopters die door de Kustwacht ingezet kunnen worden voor Search and Rescue), station Den Helder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en planner en vliegers van de Dornier Kustwachtvliegtuigen werd toegestemd in een demonstratie. Deze zou plaatsvinden op de Waddenzee in het ‘Gat van de Stier’, zuid van Oudeschild op woensdagmiddag 6 augustus 2014. Uiteraard konden echte acties, technische problemen of te slecht weer roet in het eten gooien.
Vandaag is de demonstratie gehouden en alle gevraagde eenheden konden deelnemen. Op het achterdek hadden alle passagiers en vrijwilligers zich verzameld. Van de Kustwacht was Peter Verburg in de sluis van Den Oever aan boord gestapt van de ‘Henri Dunant’. Hij gaf tijdens de demo uitleg over de werkzaamheden van de Kustwacht en over de eenheden die de demo verzorgden.
Allereerst kwam de helikopter (type Dauphin) van Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) bij het schip en zette m.b.v. de hoist installatie een man af op het achterdek en pikte deze even later weer op. Vervolgens werden enige ronden om het schip gevlogen. Daarna kwam de reddingboot ‘Joke Dijkstra’ van de KNRM van station Den Helder aan en toonde zijn mogelijkheden aan de opvarenden. Als laatste kwam het Kustwachtvliegtuig laag over en liet zien waartoe dit toestel in staat is. Tijdens één van de “fly-by’s” werd de roldeur geopend.
Passagiers en vrijwilligers genoten van het schouwspel en er werden vele foto’s gemaakt.

Bemanningen van de helikopter, reddingboot ‘Joke Dijkstra' en het Kustwachtvliegtuig, hartelijk dank voor jullie inzet bij deze demonstratie. Het leverde veel blije gezichten op.
 

Duits/Nederlandse sleepoefening

Duits/Nederlandse sleepoefening.

In het kader van de Duits – Nederlandse overeenkomst voor wederzijdse assistentie bij ‘noodsleephulp’, heeft op maandag 21 juli 2014 een gezamenlijke noodsleep-oefening plaatsgevonden op de grens van het Nederlands-Duitse verantwoordelijkheidsgebied, zo’n 50 kilometer noordelijk van Schiermonnikoog.

Onze Duitse collega’s van het ‘Haveriekommando’ hadden als te slepen object de Zweedse car carrier ‘Otello’ (60.942GT, 199m LOA) gecharterd. Dit schip was tussen 08.00 en 16.00 uur beschikbaar om te worden gesleept door respectievelijk de Duitse Kustwachtschepen ‘Mellum’, ‘Nordic’ en ‘Neuwerk’ en ons eigen Emergency Towing Vessel (ETV), de ‘IEVOLI AMARANTH’.

 De Ievoli Amaranth was als tweede aan de beurt om een sleepverbinding te maken met de Otello. Hoewel regenachtig, waren de weersomstandigheden redelijk gunstig. Bij een Noordoostelijke wind werd de sleepverbinding in ruim 20 minuten tot stand gebracht. Vervolgens werd de sleeplijn gevierd en een aantal manoeuvres uitgevoerd. Alles werd zorgvuldig en vakkundig gedaan en op deze manier was het een uitstekende oefengelegenheid voor de bemanning van onze ETV.

 Dit alles met dank aan onze Duitse collega’s voor wie de oefening ook voorspoedig verliep. De afspraak met hen is dat we dit bij gelegenheid zeker zullen herhalen.

 

Foto's van de Duits-Nederlandse sleepoefening op ongeveer 50 kilometer noord van Schiermonnikoog, op de grens van het Nederlands-Duits verantwoordelijkheidsgebied.
Foto's: Wouter van der Veen.

 

 

Oefening LIVEX 2014

 
Saturday 24 May 2014
Nabij Hoek van Holland

LIVEX 2014:

De internationale wet en regelgeving (SOLAS Hoofdstuk V, artikel 7/3) stelt dat passagiersschepen op vaste routes een plan aan boord hebben dat de samenwerking ten tijde van een incident weergeeft met de aangewezen SAR organisatie. In Nederland is de officiële SAR organisatie de Nederlandse Kustwacht met een Kustwachtcentrum in Den Helder en betreft het de rederijen: DFDS Seaways (IJmuiden – Newcastle), P&O Ferries (Rotterdam – Hull), Stena Line (Hoek van Holland – Harwich). Naast dit voorschrift wordt er ook gesteld dat er regelmatig oefeningen worden gehouden tussen de betrokken partijen. Deze oefeningen kunnen bestaan uit papieren oefeningen (MAREX tabletop) en praktijkoefeningen (LIVEX). De Nederlandse Kustwacht streeft er naar jaarlijks een oefening te organiseren in de vorm van een Table Top Exercise. Eén maal in de vijf jaar is dat een live oefening.

De laatste LIVEX is gehouden in 2009 nabij IJmuiden met een schip van de Rederij DFDS Seaways. Dit jaar zal de LIVEX oefening gehouden worden voor de kust van Hoek van Holland, 'sGravenzande en Monster op 24 mei 2014 met een schip van de Rederij Stena Line.

De Nederlandse Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
  • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Eén van de taken die de Nederlandse Kustwacht uitvoert is de maritieme hulpverlening, opsporing en redding. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, NHV Helikopters en het Ministerie van Defensie ondersteunen de Kustwacht in deze taak.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ieder moment van de dag zijn er ongeveer 250 à 300 schepen in het Nederlands deel van de Noordzee. Ongeveer 170 grote passagiersschepen bezoeken jaarlijks Amsterdam en Rotterdam en dagelijks steken ferries over naar Groot Brittannië. Toch komen er relatief weinig grote ongevallen voor op de Noordzee. Er zijn vele maatregelen genomen voor een veilige vaart, zoals het instellen van verkeerscheidingsstelsels (een soort snelwegen op zee). En het Kustwachtcentrum in Den Helder zendt dagelijks berichten uit voor zeevarenden, zoals navigatieberichten, stormwaarschuwingen en weerberichten. Hierin wordt gewaarschuwd voor omstandigheden of obstakels die een gevaar kunnen vormen voor de scheepvaart. Verder controleert het Kustwachtcentrum met behulp van het AIS systeem (Automatic Identification System) de scheepsbewegingen op zee.

Om als reddingsdienst adequaat te kunnen reageren bij een grootschalig incident waar een veerboot bij is betrokken, is het belangrijk dat de mensen die direct en indirect bij een dergelijk incident betrokken zijn, weten wat er moet gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Het communiceren en uitwisselen van informatie en de coördinatie van een gezamenlijke actie is daarbij van groot belang. Het doel van deze oefeningen is om tijdens een ramp met een veerdienst op zee een optimale samenwerking te hebben, waarbij iedereen precies weet wat hij moet doen en er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Bij de oefening ligt de focus op de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en diensten op zee en aan de wal. Werken alle procedures goed of is na evaluatie een verbetering noodzakelijk?

Deelnemende instanties van de LIVEX 2014:

  • Nederlandse Kustwacht
  • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
  • Stena Line
  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Haven van Rotterdam (Port of Rotterdam)
  • Loodswezen Hoek van Holland

 24 mei is de LIVEX oefening gedraaid en de eerste indrukken over het verloop van de oefening waren zonder meer positief. Het persbericht met de eerste indruk over het verloop van de oefening staat elders op deze website. Klik hier. Het wachten is nu op de eindevaluatie. Hieronder enige foto's:

 

  

 

 

Compliment

Compliment

Op 6 mei 2014 ontving het Kustwachtcentrum te Den Helder een brief van Fleming Yachts Inc., California, die we u niet willen onthouden.

In 2009 was hun jacht 'Venture II' aangehouden door Kustwachtvaartuig Zeearend voor een controle vanwege onjuist gebruik van de zone kustverkeer. Deze zone mag gebruikt worden door kleine vaartuigen tot 20 meter lengte. Volgens de AIS was het jacht 25 meter lang. Na controle bleek dat hun AIS onjuist was ingesteld. Het jacht bleek echter 19,8 meter lang. Ze waren dus niet in overtreding. Met het advies de AIS te laten herprogrammeren, vertrokken de controleurs weer, terug naar de Zeearend.

De bemanning van het jacht ervoer de controle en het optreden van de controleurs van de Zeearend als plezierig en beleefd. Toen recentelijk in het blad 'Passagemaker' een bericht van een Amerikaanse jachteigenaar was verschenen over het ruwe en onplezierige gedrag tijdens een boarding door US Coastguard personeel, besloot Fleming Yachts hier op te reageren over hun ervaring indertijd met de Nederlandse Kustwacht. Per brief werd ook het Kustwachtcentrum Den Helder hierover geïnformeerd. Van de boarding in 2009 had de bemanning van het jacht ook een video opname gemaakt. Deze is te zien op de website www.passagemaker.com.

Klik hier voor de video. De boarding staat tussen minuut 4:07 en minuut 5:55.

Lees brief aan Kustwacht en ingezonden brief aan het blad Passagemaker

 

Demonstratie onbemand vliegen.

Demonstratie onbemand vliegen.

29 april 2014, is voor de Nederlandse Kustwacht op de Noordzee een demonstratie gegeven met een onbemande helikopter van de Firma Schiebel vanaf Zr.Ms. 'Friesland'.

Doel was om het belang aan te geven waarom het juridisch mogelijk maken van een Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) in civiel luchtruim noodzakelijk is.

Door de Firma Schiebel is met een UAV, type S100, een drietal scenario's uitgevoerd vanaf het helidek van Zr.Ms. 'Friesland'. Tevens werkten de Kustwachtvaartuigen 'Ievoli Amaranth' en 'Visarend' mee aan de demonstraties.

 

 

Het eerste scenario was een testvlucht waarbij de mogelijkheden van de UAV en de aan boord zijnde sensoren werd gedemonstreerd. Tevens werd een aantal malen het opstijgen en landen getoond.

 

 

Het tweede scenario was een demonstratie ten behoeve van Search and Rescue en maritieme hulpverlening. Aan boord van de 'Ievoli Amaranth' werd met behulp van rookpotten een brand in scene gezet. Er zijn gevaarlijke stoffen aan boord en de bemanning heeft het schip verlaten. Er worden twee personen vermist. De UAV wordt ingezet om de vermiste personen te zoeken, de ernst van de brand te onderzoeken en het Operationeel Team op het Kustwachtcentrum, SAR eenheden en bergers in de gelegenheid te stellen een risico inschatting te maken. Een UAV kan op een veilige manier dicht bij een object in nood komen zonder dat een vliegbemanning in gevaar wordt gebracht.

 

 

Het derde scenario was een demonstratie ten behoeve van een handhavingsoperatie. Vanaf een koopvaardijschip zouden verdovende middelen worden overgezet op een afhaler ergens op de Noordzee. Het verdachte schip (de 'ievoli Amaranth') wordt al enige tijd op afstand gevolgd door een Ocenan Patrol Vessel (OPV) van de Koninklijke Marine met aan boord een observatieteam. De OPV vaart op een dusdanige afstand dat het doelschip wel kan worden waargenomen, maar is het niet mogelijk om op een dergelijke afstand het daadwerkelijk droppen van verdovende middelen visueel is waar te nemen. De UAV wordt ingezet als geconstateerd is dat een snelle boot richting de 'Ievoli Amaranth' vaart. De rol van afhaler wordt gespeeld door de snelle Frisk van ZrMs 'Friesland'. De snelle RHIB van de 'Visarend' is het onderscheppingsvaartuig. Doel van dit scenario is om de observatie te optimaliseren en zicht te krijgen op de daadwerkelijke overdracht van verdovende middelen.

 

 

 

 

Gedurende de scenario's is steeds toelichting gegeven over de inzetmogelijkheden voor SAR, maritieme hulpverlening en handhaving.

Aan boord van ZrMs 'Friesland' waren genodigden van Kustwacht, Schiebel, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie, Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium,  Agentschap Telecom, Openbaar Ministerie, Damen Shipyards, Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Inspectie Leefomgeving & Transport, Militaire Luchtvaart Autroiteit, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Thales en TNO en de Rijkshavenmeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder.

 

 

Berging wrak 'Baltic Ace' dit jaar van start

Vandaag heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor de berging van het wrak van de gezonken autocarrier 'Baltic Ace' gegund aan de bergingscombinatie Boskalis Nederland B.V./Mammoet Salvage B.V. Deze omvangrijke en ook voor Rijkswaterstaat bijzondere bergingsoperatie gaat nog dit jaar van start. Uiterlijk 31 december 2015 is het wrak volledig van de Noordzeebodem verwijderd.

Rijkswaterstaat Zee en Delta opdrachtgever.

Op 5 december 2012 kwamen de autocarrier 'Baltic Ace' en het containerschip 'Corvus J' op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee in aanvaring. De 'Baltic Ace' zonk direct. Het 148 meter lange wrak ligt midden in één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld en hindert een veilige en snelle doorvaart richting de Rotterdamse haven. Ook vormt de lading, naast de ruim 540.000 liter stookolie ook zo'n 1400 auto's, een bedreiging voor het milieu. Het wrak wordt daarom volledig geborgen. Rijkswaterstaat Zee en Delta is opdrachtgever voor de berging. De aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering is in handen van het IPM-team 'Wrakberging Baltic Ace'.

Planning en bergingsmethode

Boskalis en Mammoet werken het uitvoeringsplan verder uit. De exacte planning en de wijze van uitvoering is pas begin mei bekend, maar in ieder geval dit jaar wordt het grootste deel van de stookolie aan boord verwijderd. Gezien de vaak slechte (weers)omstandigheden op zee tijdens de wintermaanden, start de uitvoering van de berging van het scheepswrak naar verwachting in het voorjaar/de zomer van 2015. Het wrak wordt in delen geborgen. Eerst wordt het schip in een aantal grote stukken gezaagd, volgens dezelfde methode als bij de berging van de 'Tricolor', een autocarrier die enkele jaren geleden na een aanvaring zonk nabij Zeebrugge. Grote drijvende hijskranen halen vervolgens de wrakdelen, inclusief de lading auto's, omhoog en plaatsen deze op pontons, waarna ze worden afgevoerd voor sloop aan land.

Het persbericht over de definitieve gunning is te vinden op:

http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/maart2014/berging_baltic_ace_dit_jaar_van_start.aspx

Daarnaast is er een projectpagina www.rws.nl/balticace die steeds wordt bijgewerkt.

(Pers)vragen

Voor vragen kan men contact opnemen met de piket telefoon van Rijkswaterstaat: 0118 622200.

ECC Topaz in brand in Engels gebied

Afgelopen dinsdag 14 januari meldde het Kustwachtvliegtuig tijdens een reguliere patrouillevlucht boven de Noordzee dat het een bericht had opgevangen van het schip Arco Arun die in positie 52.31N 001-56Eeen vlot had waargenomen met 3 personen aan boord. De positie was op Engels gebied. Het Kustwachtcentrum Den Helder heeft vervolgens contact opgenomen met Humber Coastguard, waar werd bevestigd dat het schip ECC Topaz in brand stond en dat de 3 opvarenden in vlot waren gestapt. Een Engelse heli was onderweg. Het Kustwachtcentrum heeft vervolgens het Kustwachtvliegtuig aangeboden en deze opgedragen naar de nood positie te gaan. Daar trof het vliegtuig een vlot aan met de 3 personen en een volledig uitgebrand vaartuig. Het vliegtuig is ter plaatse gebleven tot de Engelse helikopter was gearriveerd en de mensen in veiligheid waren.
De ECC Topaz was een 15 meter lange werkboot die gebruikt werd om personeel en goederen te vervoeren naar windmolenparken.

Foto's ECC Topaz: Sophy McCully, RNLI Lifeboat Lowestoft.                                                                                                Foto Kustwachtvliegtuig: RUAG Switzerland

 

Foto's reddingboot en heli: NL Kustwachtvliegtuig PH-CGC
 

Zoekactie Zandvoort 28 september 2013

De zoekactie afgelopen zaterdag 28 september bij Zandvoort naar een vermist persoon is op deze foto treffend in beeld gebracht. Foto:Heert-Jan van Keulen, KNRM Zandvoort.

De eenheden zijn opgelijnd in het zoekgebied en het vliegtuig er boven.

De afgelegde track van het Kustwachtvliegtuig is te zien op onderstaande afbeelding van @LiveFlightTweet

Oefening Nautisch College

In samenwerking met de Nederlandse Kustwacht, diverse KNRM stations en Koninklijk Instituut van de Marine hebben leerlingen van het Nautisch College Den Helder (onderdeel van ROC Kop van Noord Holland) een Search and Rescue oefening gehouden op de Waddenzee, tussen Den Helder en Oudeschild.
Marinevaartuig Hr.Ms. van Kinsbergen fungeerde als incidentschip. Kustwacht vaartuig Ievoli Amaranth diende als hulpschip en de reddingboten van de stations Den Helder, De Cocksdorp, Oudeschild, Den Oever en Callantsoog van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij schoten eveneens te hulp. Tevens waren een aantal LOTUS slachtoffers ingezet.
Leerlingen van het Nautisch College waren verdeeld over de Van Kinsbergen en de Ievoli Amaranth. Zij ondervonden zodoende een noodsituatie op zee waarop zij moesten reageren conform de geleerde en getrainde procedures. 

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, P{eter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg

Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 Kustwacht, Peter Verburg

Kustwacht demonstreert dienstverlenings- en handhavingsoptreden.

Aan boord van de nieuwe Kustwacht sleepboot 'Ievoli Amaranth' waren op 15 maart 2013 diverse relaties van de Kustwacht uitgenodigd om kennis te nemen van bestaande en nieuwe technieken in het kader van het Kustwacht optreden ten behoeve van de dienstverleningstaken en de handhavingstaken.

 Kustwacht, Arie van Dijk

Op de brug van de 'Ievoli Amaranth' hadden zich ruim 60 genodigden verzameld van o.a. Douane, Politie, Koninklijke Marechaussee, Rijjkswaterstaat, KNRM, Svitzer, Openbaar Ministerie, Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Allereerst gaven de Directeur en het Hoofd Handhaving van de Kustwacht een presentatie, waarna in de havenkom een reddingsdemonstratie werd verzorgd door de reddingboot van station Scheveningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Daarna volgde buitengaats een demonstratie van een achtervolging van een verdachte snelle motorboot door de vaartuigen 'Zeearend' van de  Kustwacht en de 'P-42' van de Maritieme Politie.
Op dek en aan de wal hadden een aantal bedrijven onbemande en bemande gyrocopters ten toon gesteld.

 Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg Kustwacht, Peter Verburg

 

Pagina's