Laatste nieuws

Herdenking scheepsramp benadrukt waarde Kustwacht

Het was gisteren precies 135 jaar geleden dat het rammonitorschip Zr.Ms. Adder vlak voor de kust van Scheveningen met man en muis verging. Deze grootste scheepsramp van de marine in vredestijd zou later het startpunt zijn van de voorloper van de Kustwacht. Op woensdag 5 juli werd de tragische ramp herdacht met een kranslegging bij het gedenkteken Zr.Ms. Adder onder de vuurtoren van Scheveningen.

 

Op 5 juli 1882 voltrok de ramp zich in een oogwenk op een positie van nog geen 5 mijl uit de kust. Van de totale bemanning van het marineschip, bestaande uit 65 mannen, overleefden niemand. Het feit dat deze tragedie had plaatsgevonden werd pas dagen later op 8 juli bekend. Toen spoelden de eerste van de uiteindelijk 53 stoffelijke overschotten aan op de kust bij Scheveningen. De verontwaardiging in Nederland was groot. Niemand had de ramp zien gebeuren, terwijl het vaartuig door een communicatiefout ook niet werd vermist. In de zomer van 1883 werd naar aanleiding van deze ramp een stelsel van kustbewaking ingesteld. Aan het personeel van de Kustverlichting werd ‘het houden van een uitkijk en het rapporteren van in nood verkerende schepen aan Hoofden Kustwacht’ opgedragen. De eerste formele vorm van een Kustwacht was geboren en kwam onder het beheer van het Loodswezen.

 

Onder muzikale omlijsting van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers werden door vertegenwoordigers van onder andere de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland, gemeente Den Haag en de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren kransen gelegd bij het monument voor de gevallenen. Leden van het Contact Oud-Mariniers vormden een erewacht bij de loopbrug van de vuurtoren. Na de minuut stilte en Wilhelmus vlogen het Kustwachtvliegtuig en de Kustwacht SAR-helikopter symbolisch laag voorbij als eerbetoon aan de omgekomen opvarenden van de Adder. Tijdens de herdenking was het Kustwacht patrouillevaartuig Zeearend continu zichtbaar aan de horizon. Het schip markeerde zo de positie van het wrak van Zr.Ms. Adder, dat daar tot op de dag van vandaag nog steeds ligt. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bracht met een reddingboot op de rede een eerbetoon.

 

De voorzitter van de Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder Richard Schmüll benadrukte in zijn toespraak dat de ramp niet voor niet is geweest. “Hoe tragisch ook, door deze gebeurtenis is inmiddels een veelvoud van de 65 omgekomen bemanningsleden gered.” Directeur Kustwacht, kapitein ter zee Ronald Blok, kan dat gegeven alleen maar beamen: “Het is heel belangrijk dat dit herdacht blijft worden. Het laat ons allemaal weer realiseren dat de Kustwacht keihard nodig is. Een sterke Kustwacht is essentieel voor de veiligheid op zee.”

 

Foto's: Mediacentrum Defensie (MCD)

 

Kustwacht viert 30 jarig bestaan

De Kustwacht bestaat dit jaar 30 jaar en dat werd zaterdag 20 mei groots gevierd met een Saamhorigheidsdag voor alle medewerkers van en voor de Kustwacht en hun thuisfront. Op de marinebasis, de thuisbasis van het Kustwachtcentrum in Den Helder, konden de genodigden op allerlei manieren zien wat de Kustwacht doet en met wie de Kustwacht samenwerkt. Zowel door een actieve spectaculaire demonstratie in samenwerking met de KNRM, als ook door diverse static displays van de samenwerkende diensten, zoals Douane, DSI, politie, Marechaussee. Het lekkere eten, de gezellige muziek na afloop en het mooie weer maakten de dag helemaal compleet. Een geslaagd jubileumfeest! Bekijk de facebookpagina van de Kustwacht voor meer foto's:https://www.facebook.com/kustwacht/

Verkeerspost Ouddorp vaste rots in de branding

De diverse verkeersposten langs de Nederlandse kust zijn van grote waarde voor de Kustwacht. Zij zijn de extra ogen van de Kustwacht die haar operatiecentrum in Den Helder heeft gevestigd. Verkeerspost Ouddorp is een van de oudere verkeersposten langs de kust. Een markant en bekend beeld in de Zeeuwse Delta. De post is te bereiken op werkkanaal VHF 25 en telefoonnummer: 088 7970956. De post wordt 7 dagen in de week bemand. Vanaf deze week is het zomerrooster ingegaan.

 

15 mei t/m 15 september

7 dagen in de week van 06:00 – 22:00 uur

Elke zondag en donderdag van 22:00 – 24:00 uur

En elke maandag en vrijdag van 00:00 – 06:00 uur

De nachtdiensten zijn vooral ten diensten van de visserij vanuit Stellendam.  

 

Nieuwe scheepvaartroutes langs Belgische-Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

 

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Franrkijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

* Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;

* Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;

* Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;

* Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;

* Aanpassing van ankergebieden.

 

Lees hier verder voor meer informatie:

Folder scheepvaartroutering

Calamiteitenoefening Airport Den Helder

 

 

 

 

Vrijdagochtend 21 april, van 9.00 tot 12.00 uur, vindt er een calamiteitenoefening plaats op Maritiem Vliegkamp De Kooy en Den Helder Airport.

 

NAM, Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport, CHC, de Kustwacht en het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen in deze oefening, waarbij een crisissituatie wordt nagebootst. Daarvoor worden ook hulpdiensten ingezet waardoor het voor omstanders en omwonenden op een werkelijk ongeval op Den Helder Airport kan lijken. Het gaat om een oefening.

 

 

 

Indien u hierover vragen heeft neem contact op met  Willem Rogge, External Relations NAM,  0592 36 20 28

 

Delegatie Spaanse marine bezoekt Kustwachtcentrum

 Internationaal bezoek vandaag op het Kustwachtcentrum in Den Helder. Een delegatie van de Spaanse marine bezocht dinsdag 14 maart  het operatiecentrum van de Kustwacht. Doel van het bezoek was kennis vergaren over de laatste ontwikkelingen in het Kustwacht-domein. Met name gericht op hoe het nieuwe Maritiem Operatie Centrum project qua ICT/IV wordt opgezet om die maritieme uitdagingen, op het gebied van dienstverlening, handhaving en maritime security, het hoofd te bieden. De Spaanse marine is bezig met het moderniseren van hun maritiem operatiecentrum. Kustwacht Nederland bevindt zich in een soortgelijk traject met de plannen voor het nieuwe Maritiem Operatiecentrum (MOC). Directeur Kustwacht leidde de delegatie rond in het centrum en praatte hen bij over de laatste ontwikkelingen.

 

 

Kustwacht bestaat 30 jaar

 

De Kustwacht bestaat vandaag 30 jaar. Op 26 februari 1987 ging de Kustwacht van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden. In 1995 kwam de beslissing dat het Kustwachtcentrum bij het Ministerie van Defensie werd ondergebracht en dat betekende een verhuizing naar de marinebasis in Den Helder waar het operatiecentrum tot op de dag van vandaag huist. 30 jaar lang waakten de Kustwachtmedewerkers over de Noordzee en de ruime binnenwateren, sommigen al decennia lang. Medewerkers kwamen en medewerkers gingen, net als het varend en vliegend materieel.

Hierbij bedanken wij iedereen die zich de afgelopen 30 jaar heeft ingezet voor de diverse Kustwachttaken en...spreken we het vertrouwen uit dat we samen met onze partners de komende 30 jaar deze taken zullen blijven uitvoeren. Wakend in dienstbaarheid!

 

Radio Medische Dienst

Vandaag en morgen vindt er een migratie plaats van de informatievoorziening van het Radio Medische Dienst (RMD) systeem, dat ervoor zorgt dat opvarenden op zee doorverbonden kunnen worden met een arts (Radio Medisch Advies). Daardoor kan het mogelijk zijn dat de mailboxen verminderd bereikbaar zijn. Er wordt handmatig voor gezorgd dat het RMD-proces tijdens deze migratie gemonitord wordt en in gang gehouden blijft. Echter, de Kustwacht adviseert om bij spoed telefonisch contact op te nemen met het Kustwachtcentrum, telnr.: 0900 0111.

 

Meldkamer Kustwacht (24 uur):

Telefoon: ALARMNUMMER: 0900 0111 (tegen lokaal tarief)

Minder dringende zaken: 0223 542300
In noodgevallen kan ook eventueel gebruik gemaakt worden van het landelijk alarm nummer 112. Een  oproep wordt doorgezet naar de meldkamer van het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Telefax: 0223 658358
Radio: Permanente luisterwacht op VHF kanaal: 16
DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz
Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue.
Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands Coastguard
MMSI nr: 002442000

 

Vernieuwde overeenkomst met KNMI

 

De Kustwacht en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) ondertekenden op vrijdag 7 oktober een vernieuwde overeenkomst. In het Communicatie- en Coördinatiecentrum van het Kustwachtcentrum in Den Helder zetten beide directeuren hun handtekening onder het convenant. Tot blijdschap van de twee ‘aanvoerders’, want de oude overeenkomst dateerde reeds uit 1998 en moest nodig herzien worden.

 

 

 

“De samenwerking tussen de Kustwacht en het KNMI is een bijzondere interessante”, vindt Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok. En ook de Directeur KNMI, prof. Dr. Gerard van der Steenhoven haalde de lange gezamenlijke historie aan. “De reden dat we hier nu zijn, heeft zijn wortels in 1854. Toen werd het KNMI opgericht, ook met als doel om goede weersvoorspellingen te doen aan de scheepsvaart”, aldus Van der Steenhoven.

 

 

 

‘Vernieuwing’ geldt voor de Kustwacht en KNMI als een belangrijk ijkpunt in dit convenant. Niet alleen de overeenkomst werd drastisch vernieuwd, ook beide organisaties bevinden zich in een fase van ontwikkeling. Van der Steenhoven: “We willen innoveren en dat willen we graag samen met onze partners doen. De samenleving en de scheepvaart zijn voor ons hele belangrijke doelgroepen.” Naast vernieuwing gaat het ook om eenduidigheid, vindt Blok. “Daarin speelt u een grote rol. U bent zeer betrouwbaar. Wij gaan voor kwaliteit. Ik voorspel mooie tijden tussen het KNMI en de Kustwacht.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationeel Plan Search & Rescue

Search & Rescue  (SAR) is een van de belangrijke taken van de Kustwacht. De SAR dienst van de Kustwacht heeft als werkingsgebied de Noordzee en de ruime binnenwateren. De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures in een Operationeel Plan Search & Rescue (OPPLAN SAR). De functie van het OPPLAN SAR is om relevante SAR procedures te beschrijven die noodzakelijk zijn voor een (optimale) uitvoering van de SAR taak. Een werkgroep heeft zich onlangs weer gebogen over het OPPLAN SAR en besloten om deze onder te brengen in een zelfstandig document en het beheer neer te leggen bij de Directeur Kustwacht.


De SAR procedures in dit OPPLAN SAR zijn voor de wateren waar de Kustwacht SAR procesverantwoordelijk is. Dit zijn: het Nederlands deel (EEZ) van de Noordzee inclusief de territoriale wateren, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen.

OPPLAN SAR

 

 

 

 

 

 

 

Pagina's