SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Laatste nieuws

Open dag KNRM 11 mei (Reddingbootdag)

De Kustwacht werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De vrijwilligers van de KNRM staan namelijk 24/7 klaar om in opdracht van de Kustwacht uit te varen.

Samenwerking
Op het Kustwachtcentrum in Den Helder komen de noodmeldingen binnen. Vervolgens worden afhankelijk van het incident een of meerdere KNRM-boten gealarmeerd. Onder coördinatie van de Kustwacht worden de zoek- en reddingsacties uitgevoerd.

Reddingbootdag
Zaterdag 11 mei houden bijna alle KNRM-stations een open dag. Je kunt dan kennis maken met de vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Kijk op https://www.knrm.nl/reddingbootdag voor het programma per reddingstation.

Staatssecretaris van Defensie bezoekt Kustwacht

Wat als de Kustwacht een noodmelding binnenkrijgt? Welke procedures volgt de Watch Officer vervolgens? Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser kreeg dit vandaag te zien op het Kustwachtcentrum. “De Kustwacht is een bijzondere organisatie binnen Defensie. De taken, middelen en medewerkers komen van verschillende ministeries en diensten. Ik zie duidelijk de meerwaarde én het belang van samenwerken binnen het Kustwachtnetwerk.”


De staatssecretaris krijgt uitleg op het Kustwachtcentrum

Directeur Kustwacht Ronald Blok informeerde de staatssecretaris over de Kustwacht, het moderniseringstraject en maritieme ontwikkelingen die de organisatie raken. Projectleider van het Maritiem OperatieCentrum Herman Bergsma lichtte het nieuwe operationeel centrum voor de Kustwacht toe. Volgens planning wordt het centrum 2023 opgeleverd.

Communicatie- en CoördinatieCentrum
Daarna ging de Staatssecretaris kijken op het Kustwachtcentrum en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). Medewerkers legden verschillende systemen en procedures uit. “Hulp op het water is vanzelfsprekend. Maar nu heb ik ook beeld bij de acties die vanuit hier worden gecoördineerd. En een indruk gekregen van de diverse systemen die daarbij gebruikt worden. Het is belangrijk dat de Kustwacht de komende jaren wordt gemoderniseerd, zodat de dienstverlening toekomstbestendig wordt.”


Directeur Kustwacht Nederland Ronald Blok licht de maritieme ontwikkelingen toe.

Samenwerkingsverband
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht.

Kustwachtvliegtuig terug in Nederland

Een Kustwachtvliegtuig surveilleerde afgelopen twee weken boven de Middellandse Zee voor de Europese grensbewakingsoperatie Frontex. Inmiddels is de kist terug in Nederland. De missies werden gevlogen op basis van informatie en instructies van de Griekse autoriteiten.

Op het gebied van Search and Rescue (SAR) is het vliegtuig ingezet bij Rhodos en Kreta. Daarnaast voerde de crew surveillancevluchten uit met als doel het in beeld brengen van illegale migratiestromen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel. Op elke vlucht vloog een Griekse liaison mee. De bijzonderheden zijn gerapporteerd aan het Internationaal Coördinatie Centrum (ICC) in Piraeus, waar operatie Poseidon werd gecoördineerd.

De inzet was ook gericht op het versterken van de Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken, zoals controles op het naleven van de wet- en regelgeving op zee.

Bij het afscheid in Kalamata bedankte de Griekse commandant de Nederlandse crew voor de samenwerking en flexibiliteit.

Controleer uw GPS-systeem na 7 april

Heeft u navigatie in de auto? Of op de boot wellicht? Of gebruikt u misschien GPS tijdens het hardlopen? Hoe dan ook: het is mogelijk dat uw GPS-systeem na 7 april niet meer correct functioneert. Om vervelende situaties te voorkomen adviseert Agentschap Telecom om uw GPS-systeem goed te controleren na 7 april.  

Bericht scheepvaart
De Kustwacht zendt dit weekend hierover een navigatiebericht uit naar de scheepvaart.

ZCZC PA15
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 15 050720 UTC APR
|On Saturday, April 6 at 23.59 UTC, a parameter in the GPS system 
will "roll over" to zero, which may affect older GPS equipment. 
All seafarers must check the navigational equipment before and 
after the event. 
NNNN

Kustwachtvliegtuig ingezet voor Frontex

Een Kustwachtvliegtuig surveilleert sinds 1 april boven de Middellandse Zee. Nederland levert het toestel voor Operatie Poseidon van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Ook andere lidstaten leveren varende en vliegende middelen aan Poseidon. De Dornier spoort vanuit de lucht eventuele migranten op, brengt illegale migratiestromen in kaart en richt zicht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Het vliegtuig opereert vanaf vliegbasis Kalamata, ten zuidwesten van het Griekse Athene. 

Het Kustwachtvliegtuig op vliegbasis Kalamata, ten zuidwesten van het Griekse Athene. 

Het International Coordination Centre (ICC) in Piraeus, gevormd door Frontex en het gastland (Griekenland), heeft de algehele coördinatie en leidt de operatie. Daarvoor stationeert de Koninklijke Marechaussee er een liaisonofficier. De bemanning van het vliegtuig bestaat uit 3 luchtmacht- en marinevliegers, 2 waarnemers van de marchaussee en 1 van Rijkswaterstaat en 2 civiele monteurs.

Frontex 
Frontex is het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en heeft als belangrijkste taak het versterken van Europese grenscontroles. Het coördineert operaties aan de Europese buitengrens en regelt en ontwikkelt met lidstaten de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten.  

Nationale taken
De Kustwacht beschikt over twee vliegtuigen. Het andere vliegtuig is beschikbaar voor de taken boven de Noordzee en vliegt daar dus dagelijks zijn patrouille.

Laat uw reddingsvest in de maand april voordelig controleren

In samenwerking met acht watersportwinkels, verspreid over heel Nederland, loopt tijdens de maand april een actie, om voorafgaand aan het seizoen, uw reddingsvest te laten controleren. Zodat u en uw opvarenden er zeker van kunnen zijn dat het werkt als het nodig is. Want om verdrinking te voorkomen is het kiezen en dragen van een goed redding- of zwemvest belangrijk. En, niet onbelangrijk, een goed reddingvest werkt alleen als u het draagt!

De actie
Een opblaasbaar reddingsvest moet elke 2 jaar gekeurd worden. Tijdens de hele maand april kunt u uw vesten voordelig ter keuring aanbieden aan de deelnemende winkels. De speciale keuringsprijs is € 29,95 per stuk voor alle merken en types (behalve Hammar systemen). 

Ga naar de website van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om te lezen wat er gecontroleerd wordt en voor de deelnemende winkels.

 

Kustwacht en Veiligheidsregio Fryslân tekenen convenant aansluiting LCMS

Kustwacht Nederland heeft 6 maart 2019 een convenant ondertekend met Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de aansluiting op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Binnen LCMS, dat is ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), wordt alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises uitgewisseld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Het is in gebruik bij alle veiligheidsregio’s en een toenemend aantal andere organisaties.

De Kustwacht vroeg Veiligheidsregio Fryslân (VRF) in november 2016 om zogeheten adoptieregio te zijn voor de aansluiting van de Kustwacht op LCMS. Een adoptieregio sluit – met mandaat van alle andere veiligheidsregio’s – landelijk opererende crisispartners aan op LCMS. De aansluiting geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor de adoptieregio.

Wim Kleinhuis (directeur Veiligheidsregio Fryslân) en Ronald Blok (Directeur Kustwacht Nederland)

Aansluiting
Op basis van een landelijk vastgesteld traject voor adoptieregio’s doorliep VRF samen met de Kustwacht een stappenplan voor de aansluiting. Dit stappenplan leidde tot een zogeheten Go-Live-oefening, die op 12 juli 2018 is gehouden in Den Helder. Tijdens de Go-Live gebruikte het Kustwachtcentrum LCMS terwijl een realistisch scenario op zee werd beoefend. Vertegenwoordigers van onder meer Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord-Holland Noord en IFV traden daarbij op als waarnemers. De Go-Live toonde aan dat de Kustwacht voldoet aan de eisen voor aansluiting. Die conclusie is ook onderschreven door de Landelijke Werkgroep Crisispartners en de Landelijke Werkgroep Netcentrisch Werken.

In nauw overleg tussen Kustwacht, VRF en IFV is vervolgens een convenant opgesteld, dat op 6 maart in Harlingen is ondertekend door Ronald Blok, directeur Kustwacht Nederland, en Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân. Het convenant bekrachtigt de formele aansluiting van de Kustwacht op LCMS.

Blauwdruk
Momenteel schrijven vertegenwoordigers van de Kustwacht, VRF en IFV aan een blauwdruk waarin het informatiemanagementproces wordt beschreven. Daardoor weten de veiligheidsregio's en de Kustwacht van elkaar wie wat doet en hoe informatie via LCMS wordt gedeeld. Dit is dan voor alle veiligheidsregio's gelijk. De blauwdruk is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 klaar.

Over LCMS
Behalve bij alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland is LCMS in gebruik bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Crisiscentrum (LOCC), Rijkswaterstaat, diverse acute zorg (GHOR)-regio’s, waterschappen en drinkwaterbedrijven en andere crisispartners als de Koninklijke Marechaussee en nu dus Kustwacht Nederland. Via het LCMS wisselen zij waar nodig informatie over crises uit.

”De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend”

,,De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend,” vertelt beleidsadviseur Nautische Zaken bij de Kustwacht Sjaco Pas. De afgelopen periode was, om in zijn woorden te spreken, ‘niet alledaags’.  Na de melding op het Kustwachtcentrum over de overboord gevallen containers begon de hectiek.

,,Toen wij via de Brandaris het bericht kregen dat MSC Zoe melding deed van de overboord gevallen containers bij de Duitse Kustwacht, informeerden we Rijkswaterstaat en de scheepvaart. Ook starten we met de inventarisatie van de op het water drijvende containers in samenwerking met Rijkswaterstaat. Omdat het een groot incident betrof met containers nabij en op de Waddeneilanden en troep op de stranden kwamen ook de Veiligheidsregio, de Provincie, Team Maritieme Politie en de Douane om de hoek kijken.”

 

 
Sjaco Pas geeft tijdens een mediadag uitleg aan de pers over de bergingsoperatie

Netwerkorganisatie
,,Hoe de Kustwachtorganisatie eruitziet? Wij zijn een netwerkorganisatie die schepen en vliegtuigen ‘least’ van de Rijksrederij, respectievelijk Defensie. Samen met partners, waar RWS er één van is, leveren we personeel. De Kustwacht zorgt voor een veilige en vlotte doorvaart voor schepen.”

In kaart brengen
,,De veiligheid onder water, waar RWS voor verantwoordelijk is, speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Denk daarbij aan vissers die met hun netten achter (kapotte) containers kunnen blijven hangen.  In opdracht van RWS brengt de reder in kaart waar de containers op de bodem liggen en wij informeren vervolgens de scheepvaart. ”

Complexiteit
,,De complexiteit van de bergingsoperatie zit ‘m vooral in het grote aantal containers, de grootte van het zoekgebied en in de weersomstandigheden. Ter vergelijking; als een vrachtauto op de snelweg omslaat, kruist Rijkswaterstaat een weg af, wordt er een gele pick-up voorgereden, is er binnen een kwartier een bergingsvoertuig en is het incident vaak relatief snel opgelost. Dat is op zee onmogelijk. De situatie en omstandigheden op zee zijn dus anders en afhankelijk van meer invloeden dan op het land.”

Hoe staat het ervoor?
,,Onze prioriteit is de onbelemmerde doorvaart in de verkeersbaan. Bij de prioritering is hierbij dus rekening gehouden en de bergingswerkzaamheden door de rederij zijn dus daarom in dit gebied gestart.Ook wordt er nog doorgegaan met het lokaliseren van de containers op de bodem in het gehele gebied van 2700km2. Het bergen en lokaliseren gaat gestaag door, mits het werkzaam weer is. Wij  monitoren het proces als het om de veiligheid van het bergen gaat in combinatie met het overige scheepvaartverkeer.

Benieuwd naar het verhaal van Rijkswaterstaat? Lees het hier.

Massa-evacuatieoefening

Vandaag over vier maanden vindt een massa-evacuatieoefening op de Noordzee plaats. Fictief zal de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd worden. Dit zal gecoördineerd worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder en er wordt samengewerkt met vele partijen. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang voor het maken van draaiboeken, oefendoelen, afspraken maken met elkaar, welke eenheden erbij worden betrokken etc..

Volg reddingopzee.nl

Vanaf nu zullen regelmatig updates volgen op de website www.reddingopzee.nl. Die website is speciaal gelanceerd voor deze oefening.

Vrijwilligers LIVEX

Door het grote animo afgelopen twee dagen om als figurant deel te nemen aan de LIVEX2019 hebben we inmiddels al genoeg aanmeldingen binnen. Mochten we alsnog meer vrijwilligers nodig hebben, dan vermelden we dit op onze website.

Pagina's