Laatste nieuws

Potvis voor de kust op natuurlijke wijze overleden

De potvis voor de kust van Petten is op natuurlijke wijze gestorven. Dat is geconstateerd door Stichting SOS Dolfijn, die dinsdagavond nog samen met KNRM Petten richting het dier is gevaren: "Net voor de klok van 6 begon het dier te kantelen, werd de ademhaling oppervlakkig en ademde het dier onderwater uit. Dit zijn signalen dat de doodstrijd is ingegaan. Om 18:05 kantelde het dier voor het laatst om en kwam niet meer omhoog, het dier blijkt overleden." aldus de stichting die zich bekommert over walvisachtigen in de Noordzee.

Rijkswaterstaat zal in samenwerking met de strandingscoördinator ervoor zorgen dat het dier naar Harlingen wordt versleept waar onderzoek op het dier zal worden verricht. Zoals gewoonlijk worden secties op walvissen en dolfijnen uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. Ook dit dier zal door hen worden onderzocht. 

Walvis gespot
Een schip meldde in de ochtend van 25 juni aan het Kustwachtcentrum dat het een walvisachtige soort had waargenomen voor de kust van Den Helder. Daarop volgend is contact gezocht met Stichting SOS Dolfijn. Het Kustwachtvliegtuig is naar de positie gestuurd en heeft foto’s gemaakt van het dier. Aan de hand van de foto’s werd vastgesteld dat het om een potvis gaat. 

Sindsdien monitorde SOS Dolfijn in samenwerking met de Kustwacht en de  Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de potvis. De scheepvaart werd verzocht om uit de buurt van het dier te blijven, dit om stress te voorkomen en dat het dier naar het strand zwom. Daarom verzond het Kustwachtcentrum veiligheidsberichten naar de schepen.

Zuidelijker
Op dinsdag werd de potvis wederom waargenomen voor de kust door het Kustwachtvliegtuig en zijn nieuwe foto's gemaakt. SOS Dolfijn en KNRM Petten gingen op zoek naar het dier voor de exacte locatie en vonden hem snel. Daarna zagen het dier op natuurlijke wijze overlijden.

Veiligheid
De Kustwacht is er voor de veiligheid van mens en dier op de Noordzee. Vandaar dat de Kustwacht de situatie in de gaten hield en veiligheidsberichten verstuurde naar de scheepvaart.

Succesvolle zoekactie op de Noordzee

Door de Kustwacht is vannacht op de Noordzee een succesvolle zoekactie naar een over boord geslagen visser gecoördineerd. De 21 jarige man werd ruim na een uur nadat de zoekactie was opgestart gevonden door een andere viskotter. De man was aanspreekbaar, maar zijn lichaamstemperatuur was gedaald. Aan boord kreeg de man hulp, steeg zijn temperatuur en uiteindelijk is de geredde visser met een helikopter naar Den Helder gebracht.

Noodoproep
Iets voor 02:00 uur in de nacht deed een visserskotter een noodoproep met de mededeling dat een bemanningslid niet meer aan boord was. Bij de zoekactie werden door de Kustwacht twee helikopters en de KNRM-reddingboten van Den Helder en Terschelling ingezet. Ook werd omliggende scheepvaart in de buurt gewaarschuwd om uit te kijken naar de drenkeling. Dat laatste bleek dus effectief, want een andere vissersboot vond de man in het water. Zijn positie was toen ongeveer 90 nautisch mijl ten noordwesten van Den Helder.

Ziekenhuis
Aan boord van het visserschip kreeg de man hulp. Daarbij was er nauw contact met het Kustwachtcentrum en een dokter. De man kon aan boord zelf zijn familie inlichten over het incident. De geredde man werd van de visserskotter overgebracht naar de KNRM-boot Joke Dijkstra. Vanaf de Joke Dijkstra werd de man aan boord van de Kustwachthelikopter genomen en vervoerd naar Den Helder. De man is overgebracht naar het Gemini Ziekenhuis (Den Helder) voor verder onderzoek.

Zoekactie Grevelingenmeer

De Kustwacht heeft zaterdagavond een zoekactie op het Grevelingenmeer naar twee duikers opgestart. De duikers hadden spullen afgegeven bij een restaurant in Scharendijke (Zeeland). Toen de duikers om 22:30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm bij de politie. Daarop volgend zette de Kustwacht 2 Kustwachthelikopters, de 2 boten van KNRM-station Ouddorp en het Kusthulpverleningsvoertuig in voor de zoekactie. Omstreeks 01:45 is de zoekactie door de Kustwacht beëindigd.

De politie heeft de duiklocatie nabij Scharendijke inmiddels afgezet. De zoekactie wordt zondag hervat met duikers van de Koninklijke Marine. Zij zullen vandaag met marineduikvaartuig Hydra ter plaatse gaan om te zoeken naar de duikers.

[Later meer. Verdere woordvoering via Politie Landelijke Eenheid.]

 

 

 

Windmolenparken Noordzee

Tijdens een reguliere patrouillevlucht vloog het Kustwachtvliegtuig boven het jack-up schip ‘Seafox-5’. Dit installatieschip voer vanuit de Eemshaven (Groningen) met vier windmolens welke geplaatst worden in het ‘Merkur Offshore-windpark’. Dit park komt in de Noordzee op 45 km ten noorden van het Duitse eiland Borkum. De Seafox 5 heeft een lengte van 115,21 meter, een breedte van 49,98 meter en een diepgang van 10,3 meter.

Diverse Europese landen ontwikkelen windmolenparken in de Noordzee. De landen werken aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang. Dit vanwege het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.

Voor meer informatie over Windenergie op zee: bit.ly/windenergieopzee

Windparken voor de Hollandse kust open voor doorvaart

Windparken voor de Hollandse kust waren nooit toegankelijk voor schepen, maar dat gaat vanaf vandaag, 1 mei 2018, veranderen. Vanaf nu is het mogelijk voor schepen kleiner dan 24 meter om door drie windparken voor de kust te varen. Het gaat om de parken:

 1. Luchterduinen (LUD)
 2. Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)
 3. Prinses Amalia WindPark (PAWP).

De openstelling van de windparken zorgt dat de ruimte op zee efficiënt benut wordt, wat van belang is nu het aantal windparken sterk gaat toenemen. 

Meervoudig ruimtegebruik
De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de zee gebruikt voor andere activiteiten, zoals de offshore industrie, visserij, militaire oefeningen en zandwinning. Door realisatie van windenergie op zee neemt de druk op het gebruik van de ruimte op de Noordzee snel toe. Daarmee ook de noodzaak van het meervoudig gebruik van de ruimte. Doorvaart van windparken is een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie opwekken en voor (kleine) scheepvaart wordt het mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren. Grote schepen blijven gebruik maken van de doorgaande scheepvaartroutes. 

Acht regels
De belangrijkste acht regels voor het doorvaren van windparken onder elkaar:

 1. Doorvaren is alleen toegankelijk voor schepen kleiner dan 24 meter. 
 2. Doorvaren mag van zonsopkomst tot zonsondergang (KNMI tijden).
 3. Schepen zijn verplicht een AIS (minimaal klasse B) aan te zetten en een marifoon aan boord te hebben en deze beide te gebruiken.
 4. Het is niet toegestaan om binnen 50 meter van de turbinepalen en 500 meter van een transformatorstation te komen of hieraan aan te leggen. 
 5. Dit geldt ook voor voorwerpen vanaf het vaartuig, zoals lijnen, dobbers en haken.
 6. Het is in de windparken niet toegestaan om contact met de bodem te maken. Bijvoorbeeld om voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.
 7. Vissen met hengels is toegestaan met inachtneming van bovenstaande afstandsregels. Het gebruik van vistuig mag als deze boven de waterlijn te zien is. 
 8. Duiken en kitesurfen zijn niet toegestaan

De windparken zijn uitgerust door nautische apparatuur zoals radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig.

Alle regels, veiligheidsvoorschriften en tips zijn te vinden op windopzee.nl.

Uitdagende scenario’s tijdens antiterreuroefening

De Kustwacht nam deel aan de oefening ‘Port Defender', georganiseerd door de Koninklijke Marine. Tijdens deze antiterreuroefening beoefenden verschillende organisaties als Kustwacht, marine en politie de onderlinge samenwerking.

De afgelopen dagen trainden militaire en civiele instanties om zich op die manier voor te bereiden voor als er echt iets aan de hand is. Edwin van der Pol, Hoofd Operaties Kustwacht Nederland, laat weten dat de veiligheid op de Noordzee en de aangrenzende havens cruciaal is. “Tijdens Port Defender konden we dit op het Kustwachtcentrum en met onze eenheden trainen, samen met onder andere de Koninklijke Marine. En die samenwerking, dat is belangrijk voor de veiligheid op de Noordzee.”

Gekaapte ferry

In een van de scenario’s kwam op het Kustwachtcentrum de melding binnen van een gekaapt passagierschip welke op weg was naar IJmuiden. Binnen de Kustwacht werd daarom opgeschaald en kwam het ‘Operationeel Team’ op post. Het Kustwachtvliegtuig werd ingezet en maakte opnames van de gegijzelde ferry voor een overzicht van de situatie.

De ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ontzette uiteindelijk het gekaapte schip. Het kustwachtpatrouillevaartuig Visarend diende hierbij als vooruitgeschoven commandopost voor de DSI. De Guardian was in de buurt als veiligheidsschip en beschikbaar voor het eventueel evacueren van passagiers. De Kustwacht is dus een belangrijke schakel in de veiligheid op de Noordzee.

Arca

In een ander scenario gijzelden terroristen een groep personen. Op het moment dat de ‘Dienst Speciale Interventies (DSI)’ ter plaatse kwam, vluchtten de terroristen per schip. In dit geval was dat MS Arca. De antiterreureenheden achtervolgden de terroristen met snelle boten en een helikopter. Uiteindelijk schakelden ze de terroristen uit en brachten ze de Arca veilig terug naar de haven. Daar wachtten de hulpdiensten om de gewonden af te voeren. De Kustwacht had in dit scenario dus geen actieve rol, maar leverde enkel ondersteuning met MS Arca.

 

 

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Gebruik van ruimte
De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Strikte voorwaarden
Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden.

Gesloten gebied
Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden gesloten gebied.

Regels
Windparken zijn kostbare industriële installaties. Doorvaart en medegebruik van windparken brengen specifieke risico’s met zich mee voor gebruikers en voor de installaties zelf. Daarom zijn er regels opgesteld voor uw eigen veiligheid en om schade aan de windturbines en kabels te voorkomen.

Kustwacht
De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht doen. Houdt u er wel rekening mee dat reddingshelikopters beperkter inzetbaar zijn in een windpark.

Documenten

Vastgelopen viskotter

Bij het Kustwachtcentrum kwam in de avond van 28 februari de melding binnen dat de viskotter ZK80 was vastgelopen in het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Meteen werd de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd, waarbij de vrijwilligers onder zeer koude omstandigheden in actie kwamen. De gevoelstemperatuur was namelijk door de storm die Nederland teisterde gedaald naar -18.

Het wegslepen mislukte, waardoor de drie vissers overstapten op de reddingboot en de KNRM-bemanning bracht ze veilig naar de wal. Door het lage water, ijs in de havens en ijs bij de kotter is het nog niet gelukt om deze los te trekken. De situatie wordt in de gaten gehouden vanuit het Kustwachtcentrum in samenwerking met de verkeerspost Schiermonnikoog en de bergers.

Update 15:30 uur: de kotter is vlot getrokken en gesleept naar Lauwersoog.

De vastgelopen viskotter ZK80 gefotografeerd vanuit het Kustwachtvliegtuig.

Actievoerders op boorplatform aangehouden

Activisten van Greenpeace hielden zich sinds donderdag op in de poten van een boorplatform in de Noordzee op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. In samenwerking met de Kustwacht, Douane, Koninklijke Marechaussee en de politie zijn de actievoerders vrijdagmiddag veilig aangehouden. 

 

Diverse kustwachteenheden ingezet

Vanaf het begin van de actie waren het kustwachtpatrouillevaartuig Zeearend en het ETV Guardian ter plaatse om de situatie te monitoren en de veiligheid te waarborgen. Ook vloog het kustwachtvliegtuig erboven voor beeldopbouw.

 

Aangifte

De eigenaar van het platform had Greenpeace verzocht de actie te staken gezien de onveilige situatie voor anderen, maar ook voor zichzelf. Hier werd geen gehoor aangeven en de eigenaar deed aangifte bij de politie.

 

Speciaal politieteam

De actievoerders vertrokken niet zelfstandig uit de poten. Gezien de wijze waarop de personen zich hadden verschanst werd een politieteam in een helikopter ingevlogen die speciaal getraind is om op hoogte te werken. De coördinatie van deze politieactie werd gehouden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

 

Aangehouden

Uiteindelijk klommen de actievoerders naar boven in opdracht van de politie en zijn vanaf het platform in een mand overgeladen op het kustwachtschip Guardian. Zij worden naar de Eemshaven gebracht en verhoord.

Hulpdiensten maken nieuwe afspraken Search and Rescue incidenten

De Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid en Havenbedrijf Rotterdam hebben op 1 september 2017 nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking als het gaat om ‘Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening’. 

 

SAR is de internationale benaming voor zoeken en redden op het water van mensen die hulp nodig hebben. Dagelijks raken mensen op het water in nood. Dat kan gebeuren aan boord van een schip door brand, een aanvaring of een ongeval aan boord. Maar ook een persoon die te water raakt of een surfer die afdrijft en zoekraakt.

 

Met een nieuw convenant willen de betrokken instanties een professionaliseringsslag maken en de samenwerking verbeteren. Vaak acteren de diverse hulpdiensten tijdens een incident op het water in hetzelfde gebied. Het is dan belangrijk dat iedereen zich houdt aan gezamenlijke afspraken.

 

Door de nieuwe samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een gezamenlijk convenant waarbij zoveel mogelijk is getracht om uniforme afspraken te maken met betrekking tot Search and Rescue en maritieme hulpverlening in het werkgebied van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Waar noodzakelijk zijn maatwerk afspraken gemaakt per regio.

 

Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok: “Ik ben verheugd dat deze veiligheidsregio’s voortvarend de samenwerking zoeken vanuit het besef dat we samen effectiever en efficiënter kunnen zijn. Ik hoop dat deze samenwerking en dit convenant als voorbeeld mogen dienen voor andere regio’s’.”

Pagina's