Laatste nieuws

Laat uw reddingsvest in de maand april voordelig controleren

In samenwerking met acht watersportwinkels, verspreid over heel Nederland, loopt tijdens de maand april een actie, om voorafgaand aan het seizoen, uw reddingsvest te laten controleren. Zodat u en uw opvarenden er zeker van kunnen zijn dat het werkt als het nodig is. Want om verdrinking te voorkomen is het kiezen en dragen van een goed redding- of zwemvest belangrijk. En, niet onbelangrijk, een goed reddingvest werkt alleen als u het draagt!

De actie
Een opblaasbaar reddingsvest moet elke 2 jaar gekeurd worden. Tijdens de hele maand april kunt u uw vesten voordelig ter keuring aanbieden aan de deelnemende winkels. De speciale keuringsprijs is € 29,95 per stuk voor alle merken en types (behalve Hammar systemen). 

Ga naar de website van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om te lezen wat er gecontroleerd wordt en voor de deelnemende winkels.

 

Kustwacht en Veiligheidsregio Fryslân tekenen convenant aansluiting LCMS

Kustwacht Nederland heeft 6 maart 2019 een convenant ondertekend met Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de aansluiting op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Binnen LCMS, dat is ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), wordt alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises uitgewisseld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Het is in gebruik bij alle veiligheidsregio’s en een toenemend aantal andere organisaties.

De Kustwacht vroeg Veiligheidsregio Fryslân (VRF) in november 2016 om zogeheten adoptieregio te zijn voor de aansluiting van de Kustwacht op LCMS. Een adoptieregio sluit – met mandaat van alle andere veiligheidsregio’s – landelijk opererende crisispartners aan op LCMS. De aansluiting geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor de adoptieregio.

Wim Kleinhuis (directeur Veiligheidsregio Fryslân) en Ronald Blok (Directeur Kustwacht Nederland)

Aansluiting
Op basis van een landelijk vastgesteld traject voor adoptieregio’s doorliep VRF samen met de Kustwacht een stappenplan voor de aansluiting. Dit stappenplan leidde tot een zogeheten Go-Live-oefening, die op 12 juli 2018 is gehouden in Den Helder. Tijdens de Go-Live gebruikte het Kustwachtcentrum LCMS terwijl een realistisch scenario op zee werd beoefend. Vertegenwoordigers van onder meer Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord-Holland Noord en IFV traden daarbij op als waarnemers. De Go-Live toonde aan dat de Kustwacht voldoet aan de eisen voor aansluiting. Die conclusie is ook onderschreven door de Landelijke Werkgroep Crisispartners en de Landelijke Werkgroep Netcentrisch Werken.

In nauw overleg tussen Kustwacht, VRF en IFV is vervolgens een convenant opgesteld, dat op 6 maart in Harlingen is ondertekend door Ronald Blok, directeur Kustwacht Nederland, en Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân. Het convenant bekrachtigt de formele aansluiting van de Kustwacht op LCMS.

Blauwdruk
Momenteel schrijven vertegenwoordigers van de Kustwacht, VRF en IFV aan een blauwdruk waarin het informatiemanagementproces wordt beschreven. Daardoor weten de veiligheidsregio's en de Kustwacht van elkaar wie wat doet en hoe informatie via LCMS wordt gedeeld. Dit is dan voor alle veiligheidsregio's gelijk. De blauwdruk is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 klaar.

Over LCMS
Behalve bij alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland is LCMS in gebruik bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Crisiscentrum (LOCC), Rijkswaterstaat, diverse acute zorg (GHOR)-regio’s, waterschappen en drinkwaterbedrijven en andere crisispartners als de Koninklijke Marechaussee en nu dus Kustwacht Nederland. Via het LCMS wisselen zij waar nodig informatie over crises uit.

”De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend”

,,De telefoon staat al anderhalve maand roodgloeiend,” vertelt beleidsadviseur Nautische Zaken bij de Kustwacht Sjaco Pas. De afgelopen periode was, om in zijn woorden te spreken, ‘niet alledaags’.  Na de melding op het Kustwachtcentrum over de overboord gevallen containers begon de hectiek.

,,Toen wij via de Brandaris het bericht kregen dat MSC Zoe melding deed van de overboord gevallen containers bij de Duitse Kustwacht, informeerden we Rijkswaterstaat en de scheepvaart. Ook starten we met de inventarisatie van de op het water drijvende containers in samenwerking met Rijkswaterstaat. Omdat het een groot incident betrof met containers nabij en op de Waddeneilanden en troep op de stranden kwamen ook de Veiligheidsregio, de Provincie, Team Maritieme Politie en de Douane om de hoek kijken.”

 

 
Sjaco Pas geeft tijdens een mediadag uitleg aan de pers over de bergingsoperatie

Netwerkorganisatie
,,Hoe de Kustwachtorganisatie eruitziet? Wij zijn een netwerkorganisatie die schepen en vliegtuigen ‘least’ van de Rijksrederij, respectievelijk Defensie. Samen met partners, waar RWS er één van is, leveren we personeel. De Kustwacht zorgt voor een veilige en vlotte doorvaart voor schepen.”

In kaart brengen
,,De veiligheid onder water, waar RWS voor verantwoordelijk is, speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Denk daarbij aan vissers die met hun netten achter (kapotte) containers kunnen blijven hangen.  In opdracht van RWS brengt de reder in kaart waar de containers op de bodem liggen en wij informeren vervolgens de scheepvaart. ”

Complexiteit
,,De complexiteit van de bergingsoperatie zit ‘m vooral in het grote aantal containers, de grootte van het zoekgebied en in de weersomstandigheden. Ter vergelijking; als een vrachtauto op de snelweg omslaat, kruist Rijkswaterstaat een weg af, wordt er een gele pick-up voorgereden, is er binnen een kwartier een bergingsvoertuig en is het incident vaak relatief snel opgelost. Dat is op zee onmogelijk. De situatie en omstandigheden op zee zijn dus anders en afhankelijk van meer invloeden dan op het land.”

Hoe staat het ervoor?
,,Onze prioriteit is de onbelemmerde doorvaart in de verkeersbaan. Bij de prioritering is hierbij dus rekening gehouden en de bergingswerkzaamheden door de rederij zijn dus daarom in dit gebied gestart.Ook wordt er nog doorgegaan met het lokaliseren van de containers op de bodem in het gehele gebied van 2700km2. Het bergen en lokaliseren gaat gestaag door, mits het werkzaam weer is. Wij  monitoren het proces als het om de veiligheid van het bergen gaat in combinatie met het overige scheepvaartverkeer.

Benieuwd naar het verhaal van Rijkswaterstaat? Lees het hier.

 

Massa-evacuatieoefening

Vandaag over vier maanden vindt een massa-evacuatieoefening op de Noordzee plaats. Fictief zal de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd worden. Dit zal gecoördineerd worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder en er wordt samengewerkt met vele partijen. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang voor het maken van draaiboeken, oefendoelen, afspraken maken met elkaar, welke eenheden erbij worden betrokken etc..

Volg reddingopzee.nl

Vanaf nu zullen regelmatig updates volgen op de website www.reddingopzee.nl. Die website is speciaal gelanceerd voor deze oefening.

Vrijwilligers LIVEX

Door het grote animo afgelopen twee dagen om als figurant deel te nemen aan de LIVEX2019 hebben we inmiddels al genoeg aanmeldingen binnen. Mochten we alsnog meer vrijwilligers nodig hebben, dan vermelden we dit op onze website.

Zoekactie op de Noordzee voor de kust van Ouddorp (ZH)

 

Bij de 112-meldkamer kwam op donderdagavond een melding binnen van een zeiljacht dat water maakte. Op dat moment bevonden ze zich volgens de melder 400 meter uit de kust van Ouddorp (ZH).  Aan boord bevonden zich vijf personen. De verbinding werd verbroken en meer informatie was niet bekend. De 112-centrale zette de melding door aan het Kustwachtcentrum en vanuit daar werd direct een zoekactie opgestart.

Veel eenheden
Meerdere KNRM-reddingboten, twee helikopters van de Kustwacht en de politie, een KNRM-kusthulpverleningsvoertuig en het Kustwachtvliegtuig werden daarbij ingezet. Twee vissersvaartuigen en een koopvaarder boden eveneens hun hulp aan. Ook de brandweer ging zoeken met behulp van een drone.

Geen wrakstukken
Het zoekgebied werd vergroot omdat de positiemelding toch tot twijfels kon leiden. Al deze eenheden hebben het gehele zoekgebied afgezocht en niets aangetroffen. Omdat er geen wrakstukken, personen of brandstof werden aangetroffen in combinatie met dat er ook geen vermissing was doorgegeven, werd besloten om na ruim 4 uur zoeken de actie te staken.

Daglicht
Het Kustwachtvliegtuig heeft vrijdagochtend bij daglicht nogmaals over het gebied bij Ouddorp gevlogen. Er zijn geen sporen van een gezonken jacht aangetroffen en ook is er geen melding gedaan van een vermissing. Met het scenario van een valse melding wordt nu ernstig rekening gehouden.

Foto: R.W. MeijboomFoto: R.W. Meijboom

 

Verschillende uniformen één missie

Onlangs verscheen in het magazine Onze Haven een interview met Ronald Blok, Directeur Kustwacht Nederland. Dit artikel is nu ook online verschenen op de website van Onze Haven: bit.ly/2DthEsi. Lees onder andere meer over wat we doen, de ontwikkelingen en het Kustwachtnetwerk.

11 opvarenden gered van gezonken zeiljacht

Via de landelijke 112-meldkamer kwam een telefonische melding dat een schip water maakte. Echter werd dit gesprek verbroken en was er dus nauwelijks informatie. Daarna kwam een automatische melding van een radionoodbaken van het desbetreffende schip binnen op het Kustwachtcentrum. Het betrof het Deense zeiljacht ‘Svartloga’ dat in de problemen was. Via het noodbaken werd de positie ook bekend.

Grootschalige hulpactie
Direct werden twee Kustwachthelikopters, het patrouilleschip Visarend en de Guardian richting de locatie gestuurd. Drie KNRM-reddingsboten werden eveneens gealarmeerd. Al snel waren verschillende eenheden ter plaatsen en troffen daar een reddingsvlot aan met de 11 personen. Het zeiljacht was inmiddels gezonken.

Kustwachthelikopter als eerste ter plaatse
De kikker van de search and rescue-helikopter daalde uit de helikopter in het vlot. Vervolgens werden de geredde personen aan boord gehaald van de KNRM-boot NH1816 en richting IJmuiden gebracht. Aan boord zijn ze onderzocht door de flightnurse van de SAR-helikopter. Hij werd vanuit de helikopter op de KNRM-boot afgezet.

 

Het wrak is gemarkeerd. Spullen en onderdelen die boven kwamen drijven zijn uit het water gehaald.

Verlaten catamaran zorgt voor grote zoekactie

Op het Kustwachtcentrum kwam donderdag 23 augustus een melding binnen dat een catamaran onbemand werd aangetroffen op de dijk bij Schellinkhout. Hierop volgend is meteen een grote zoekactie gestart. Het Kustwachtvliegtuig, de Kustwachthelikopter, boten van Reddingstation Wijdenes en Reddingsbrigade Notwin Hoorn waren betrokken bij het zoeken op het water. Op het land was de politie aanwezig en waren ambulances uit voorzorg gealarmeerd.

Hulp via social media
Na een oproep via Twitter kwam informatie binnen over de eigenaar. Hij is meerdere malen gebeld, maar nam zijn telefoon niet op. Uiteindelijk is in overleg met de politie besloten om het mobiele nummer van de man uit te pijlen en dat resulteerde in een locatie nabij Amsterdam.

Excuses
De eigenaar heeft zich vanmorgen uiteindelijk gemeld bij de KNRM Enkhuizen en vervolgens bij het Kustwachtcentrum. Met de man was niets aan de hand en hij heeft excuses gemaakt. De man was zich niet bewust van de gevolgen van zijn actie om de catamaran onbeheerd achter te laten.

Laat uw spullen niet onbeheerd achter!
Laat uw boot, schip, catamaran etc. dus niet onbeheerd achter op of langs het water! Zorg dat altijd duidelijk is van wie het schip is en waar u zich bevindt, dit om te voorkomen dat onnodig grootschalige zoekacties worden opgestart.

Zoektocht naar 14-jarige meisje

Op het Kustwachtcentrum kwam dinsdagmiddag de melding binnen dat op de Oosterschelde bij Bruinisse een 14-jarig meisje tijdens het zwemmen in problemen was gekomen. Het gebied is vanuit de lucht met een Kustwachthelikopter en het Kustwachtvliegtuig doorzocht. Vanaf het water zochten verschillende boten van onder andere de KNRM - Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, politie en brandweer. Uiteindelijk is de zoektocht door de Kustwacht gestaakt en is het meisje helaas niet levend gevonden.

Lichaam gevonden

In de avond vond het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie met behulp van een sonar het lichaam van het 14-jarig meisje.

Pagina's