Laatste nieuws

Binationale sleepoefening

Drie noodhulpslepers konden vandaag de procedures en het slepen beoefenen met het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt. Voor oefening had het schip geen voortstuwing meer. Als eerste was het de beurt aan de Emergency Towing Vessel (ETV) Guardian van de Kustwacht. Daarna volgden de Duitse noodhulpslepers Nordic en Neuwerk. Voor alle schepen was het een nuttige oefening om de procedures te doorlopen en daadwerkelijk het marineschip te slepen.

 

Reddingsbrigade lanceert 06-polsbandjescampagne

Tijdens de Landelijke Veiligheidsdag is door de Reddingsbrigade in het centrum van Almere de nationale 06-polsbandjescampagne gelanceerd. Jaarlijks worden in de zomermaanden, op het strand en bij recreatieplassen, gemiddeld 775 vermiste kinderen herenigd met hun ouders of begeleiders. Dit aantal daalt sinds 2015, mede dankzij de campagne met 06-polsbandjes. Reddingsbrigade Nederland stelt dit jaar 250.000 exemplaren gratis ter beschikking.

06-polsbandje
Het 06-polsbandje is verkrijgbaar bij de reddingsbrigadeposten en een aantal politieposten, strandexploitaties, kusthotels en andere verblijfsaccommodaties. Het doel is recreanten bewustmaken van hoe zij kunnen voorkomen dat een kind zoekraakt en leren wat ze moeten doen als dat wel het geval is. In het kader van vermissing bestaat er een nauwe samenwerking met de Nationale Politie, verwoord in een protocol. Ook de politie ondersteunt van harte de jaarlijkse 06-polsbandjescampagne.

Jan van Zanten nieuwe directeur Kustwacht Nederland

Jan van Zanten is per 28 mei de nieuwe directeur Kustwacht Nederland. Hij volgt Ronald Blok op die de Kustwacht sinds november 2015 leidde. “Na vele jaren de zeeën te hebben bevaren, ligt de Kustwacht als veilig baken mij aan het hart. Het is mijn voornemen om de ingeslagen weg naar een moderne, informatiegestuurde en optimaal dienstverlenende Kustwacht voort te zetten.” aldus Van Zanten bij zijn aantreden.

Van Zanten richt zich de komende jaren op het personeel: “Bij alle nieuwe plannen en de komende uitbreiding ga ik mij focussen op de mens binnen de organisatie. Moderne middelen en automatisering zijn de weg voorwaarts, de mens als drijvende kracht is de sleutel tot succes.”.

Ronald Blok (links) geeft het directeurschap van de Kustwacht over aan Jan van Zanten

Modernisering Kustwacht
“De modernisatie van de Kustwacht sinds 2015 sluit aan op nieuwe maritieme ontwikkelingen die in toenemende mate de economische veiligheid van Nederland raken. Dat was geen eenvoudige opgave in een samenwerkingsverband van zes ministeries en acht operationele diensten.” geeft terugtredend directeur Kustwacht Blok aan.

Investeringen Kustwacht
Blok realiseerde met en in het netwerk veel nieuwe projecten en investeringen in de Kustwacht. Een geheel nieuw Maritiem Operatie Centrum (MOC) staat gepland voor 2023. En naast een forse personele uitbreiding lopen er inmiddels vervanging- en vernieuwingstrajecten voor Kustwachtpatrouilleschepen, -vliegtuigen en –helikopters. Aan Van Zanten de taak om deze ontwikkelingen verder te brengen.

Bewogen jaren
“Ik kijk terug op bewogen jaren waarin veel projecten in gang zijn gezet, maar ook jaren waarin veel van het personeel is gevraagd. Het was en is niet eenvoudig om met een kleine groep zoveel interne grote projecten vorm te geven en te ondersteunen. Ik ben trots hoe men dit oppakte en mee ging op de ingeslagen weg.” Blok vertrekt naar het NAVO hoofdkwartier waar hij voor twee jaar de functie van ‘Section Head Maritime Plans’ gaat vervullen.


De overdracht van het directeurschap vond plaats in Den Helder in het bijzijn van collega’s, familie en genodigden uit het brede Kustwachtnetwerk. 

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en levert in die hoedanigheid de Directeur Kustwacht Nederland.

Kijk voor het cv van Van Zanten op www.kustwacht.nl/dkw

Ondertekening regeling Kustwacht

Aan boord van Zr.Ms. Luymes ondertekenden de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ank Bijleveld (Defensie) de nieuwe ‘Regeling Organisatie Kustwacht Nederland (ROKN)’. Hiermee is de organisatie Kustwacht Nederland weer geborgd voor de toekomst. In de regeling staat de inrichting van het samenwerkingsverband Kustwacht beschreven met daarbij duidelijk de verantwoordelijkheden van betrokken departementen en diensten.

De ondertekening werd gedaan in de kajuit van het marineschip. Daarbij aanwezig waren ook de Directeur Kustwacht Ronald Blok, de voorzitter van de Raad van de Kustwacht Jan Hendrik Dronkers en commandant Raymon van de Veen. “Als Directeur Kustwacht ben ik verheugd dat de ondertekening van het ROKN vandaag kon plaatsvinden. Bijzonder dat dit onder operationele omstandigheden tijdens de LIVEX getekend kon worden door beide ministers. Hiermee kan Kustwacht Nederland met vertrouwen het volgend decennium in. Het decennium waarin veel ontwikkelingen in het voor ons zo belangrijke maritieme domein op ons afkomen.”


De ondertekening van het ROKN 
in de kajuit van het marineschip.

Gedateerd
De voorganger van deze regeling is het ‘Besluit instelling Kustwacht’ uit 2006. Sindsdien is er het nodige veranderd ten aanzien van de Kustwacht, waardoor een actualisatie nodig was. De ROKN geeft duidelijk aan hoe de Kustwacht als samenwerkingsverband georganiseerd is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken departementen en diensten. 


De zes opdrachtgevende ministeries.

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht voert, namens de zes opdrachtgevende departementen overheidstaken uit op de Noordzee en aangrenzende gebieden op basis van het jaarlijkse Activiteitenplan en begroting (APB). De ROKN werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat als de coördinerende en beleidsverantwoordelijke minister voor de Kustwacht en de minister van Defensie als de beheerder van de Kustwacht.

De opdrachtgevende ministeries zijn (1) Infrastructuur en Waterstaat, (2) Defensie, (3) Justitie en Veiligheid, (4) Financiën, (5) Economische Zaken en Klimaat, (6) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Drie personen uit water gehaald

Iets voor zessen komt via de 112-meldkamer een melding binnen op het Kustwachtcentrum dat een jacht water maakt. De locatie is nabij de vuurtoren van Urk en meer informatie is er niet. Direct worden twee boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd. Die zijn snel ter plaatse en zien drie personen in het water drijven. Het jacht was al gezonken...

De personen zijn uit het water gehaald en naar het botenhuis van het KNRM-station Urk gebracht. Via de meldkamer werden ook ambulances daarheen gestuurd. Twee personen werden ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken en een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Open dag KNRM 11 mei (Reddingbootdag)

De Kustwacht werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De vrijwilligers van de KNRM staan namelijk 24/7 klaar om in opdracht van de Kustwacht uit te varen.

Samenwerking
Op het Kustwachtcentrum in Den Helder komen de noodmeldingen binnen. Vervolgens worden afhankelijk van het incident een of meerdere KNRM-boten gealarmeerd. Onder coördinatie van de Kustwacht worden de zoek- en reddingsacties uitgevoerd.

Reddingbootdag
Zaterdag 11 mei houden bijna alle KNRM-stations een open dag. Je kunt dan kennis maken met de vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Kijk op https://www.knrm.nl/reddingbootdag voor het programma per reddingstation.

Staatssecretaris van Defensie bezoekt Kustwacht

Wat als de Kustwacht een noodmelding binnenkrijgt? Welke procedures volgt de Watch Officer vervolgens? Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser kreeg dit vandaag te zien op het Kustwachtcentrum. “De Kustwacht is een bijzondere organisatie binnen Defensie. De taken, middelen en medewerkers komen van verschillende ministeries en diensten. Ik zie duidelijk de meerwaarde én het belang van samenwerken binnen het Kustwachtnetwerk.”


De staatssecretaris krijgt uitleg op het Kustwachtcentrum

Directeur Kustwacht Ronald Blok informeerde de staatssecretaris over de Kustwacht, het moderniseringstraject en maritieme ontwikkelingen die de organisatie raken. Projectleider van het Maritiem OperatieCentrum Herman Bergsma lichtte het nieuwe operationeel centrum voor de Kustwacht toe. Volgens planning wordt het centrum 2023 opgeleverd.

Communicatie- en CoördinatieCentrum
Daarna ging de Staatssecretaris kijken op het Kustwachtcentrum en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). Medewerkers legden verschillende systemen en procedures uit. “Hulp op het water is vanzelfsprekend. Maar nu heb ik ook beeld bij de acties die vanuit hier worden gecoördineerd. En een indruk gekregen van de diverse systemen die daarbij gebruikt worden. Het is belangrijk dat de Kustwacht de komende jaren wordt gemoderniseerd, zodat de dienstverlening toekomstbestendig wordt.”


Directeur Kustwacht Nederland Ronald Blok licht de maritieme ontwikkelingen toe.

Samenwerkingsverband
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht.

Kustwachtvliegtuig terug in Nederland

Een Kustwachtvliegtuig surveilleerde afgelopen twee weken boven de Middellandse Zee voor de Europese grensbewakingsoperatie Frontex. Inmiddels is de kist terug in Nederland. De missies werden gevlogen op basis van informatie en instructies van de Griekse autoriteiten.

Op het gebied van Search and Rescue (SAR) is het vliegtuig ingezet bij Rhodos en Kreta. Daarnaast voerde de crew surveillancevluchten uit met als doel het in beeld brengen van illegale migratiestromen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel. Op elke vlucht vloog een Griekse liaison mee. De bijzonderheden zijn gerapporteerd aan het Internationaal Coördinatie Centrum (ICC) in Piraeus, waar operatie Poseidon werd gecoördineerd.

De inzet was ook gericht op het versterken van de Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken, zoals controles op het naleven van de wet- en regelgeving op zee.

Bij het afscheid in Kalamata bedankte de Griekse commandant de Nederlandse crew voor de samenwerking en flexibiliteit.

Controleer uw GPS-systeem na 7 april

Heeft u navigatie in de auto? Of op de boot wellicht? Of gebruikt u misschien GPS tijdens het hardlopen? Hoe dan ook: het is mogelijk dat uw GPS-systeem na 7 april niet meer correct functioneert. Om vervelende situaties te voorkomen adviseert Agentschap Telecom om uw GPS-systeem goed te controleren na 7 april.  

Bericht scheepvaart
De Kustwacht zendt dit weekend hierover een navigatiebericht uit naar de scheepvaart.

ZCZC PA15
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 15 050720 UTC APR
|On Saturday, April 6 at 23.59 UTC, a parameter in the GPS system 
will "roll over" to zero, which may affect older GPS equipment. 
All seafarers must check the navigational equipment before and 
after the event. 
NNNN

Kustwachtvliegtuig ingezet voor Frontex

Een Kustwachtvliegtuig surveilleert sinds 1 april boven de Middellandse Zee. Nederland levert het toestel voor Operatie Poseidon van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Ook andere lidstaten leveren varende en vliegende middelen aan Poseidon. De Dornier spoort vanuit de lucht eventuele migranten op, brengt illegale migratiestromen in kaart en richt zicht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Het vliegtuig opereert vanaf vliegbasis Kalamata, ten zuidwesten van het Griekse Athene. 

Het Kustwachtvliegtuig op vliegbasis Kalamata, ten zuidwesten van het Griekse Athene. 

Het International Coordination Centre (ICC) in Piraeus, gevormd door Frontex en het gastland (Griekenland), heeft de algehele coördinatie en leidt de operatie. Daarvoor stationeert de Koninklijke Marechaussee er een liaisonofficier. De bemanning van het vliegtuig bestaat uit 3 luchtmacht- en marinevliegers, 2 waarnemers van de marchaussee en 1 van Rijkswaterstaat en 2 civiele monteurs.

Frontex 
Frontex is het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en heeft als belangrijkste taak het versterken van Europese grenscontroles. Het coördineert operaties aan de Europese buitengrens en regelt en ontwikkelt met lidstaten de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten.  

Nationale taken
De Kustwacht beschikt over twee vliegtuigen. Het andere vliegtuig is beschikbaar voor de taken boven de Noordzee en vliegt daar dus dagelijks zijn patrouille.

Pagina's