SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Laatste nieuws

Nicole Kuipers nieuwe directeur Kustwacht Nederland

Nicole Kuipers is per 21 april de nieuwe directeur Kustwacht Nederland. Ze volgt Jan van Zanten op die uit dienst gaat. “Vol trots en met groot enthousiasme neem ik de functie van directeur Kustwacht op me. De Kustwacht is een belangrijke organisatie in een dynamische omgeving.” aldus Kuipers.

Nicole Kuipers is de eerste vrouwelijke directeur van de Kustwachtorganisatie zoals die sinds 1987 bestaat. Kuipers: “De Kustwacht is nog steeds volop in beweging. Ik ga mij inzetten om de organisatie verder uit te bouwen. Maar ik vind het voor de medewerkers ook belangrijk om hier een juiste balans in te vinden tussen ontwikkelingen, oude én nieuwe taken voor de Kustwacht.”

Nicole Kuipers

Rust aanbrengen
Jan van Zanten trad in 2019 aan als directeur van de Kustwacht. Dat was een onrustige periode door vele ontwikkelingen. Zo kwamen er 23 arbeidsplaatsen bij en waren er vervangingstrajecten in gang gezet voor nieuwe helikopters, vliegtuigen, schepen en ICT. Van Zanten: “Ik had daarom vanaf het begin twee duidelijke doelen: allereerst wilde ik rust aanbrengen. Zorgen voor duidelijkheid over al die veranderingen. Daarnaast vond ik het belangrijk om alle collega’s mee te nemen in de veranderingen. Zodat ik niet alleen in die sneltrein zat, maar dat we allemaal aan boord waren.” 

Vernieuwingen
De vervangingstrajecten blijven Nicole Kuipers ook bezighouden. Voor de komende jaren blijven de vernieuwingen van de schepen, ICT en het nieuwe ‘Maritiem Operatie Centrum Kustwacht’ op de agenda staan. Later dit jaar worden de nieuwe vliegtuigen en helikopters door de Kustwacht in gebruik genomen.

Zelfstandige organisatie
“Ik kijk terug op drie drukke, uitdagende, maar ook leuke jaren waarin de Kustwacht uitgroeide tot een stevige, zelfstandig opererende organisatie. Ik ben trots op hoe het personeel zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de Kustwacht!” Van Zanten gaat met functioneel leeftijdsontslag, een vervroegde uittreding voor militairen.

Taken voor zes ministeries
De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse ruime binnenwateren. Defensie is als beheerder verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de Kustwachtorganisatie. De Koninklijke Marine levert daarom de directeur Kustwacht Nederland.

Kijk voor het cv van Nicole Kuipers op www.kustwacht.nl/dkw

‘Dit was de allermooiste afsluiting van mijn marinetijd’

Directeur Jan van Zanten neemt afscheid van de Kustwacht
Voor zijn werk voor de Koninklijke Marine ging Jan van Zanten de hele wereld over: van de Verenigde Staten tot de Caraïben tot het Verenigd Koninkrijk. In 2019, toen hij directeur werd van de Kustwacht, voegde hij Den Helder aan dat rijtje toe. De afgelopen drie jaar stond hij aan het hoofd van een organisatie die zich razendsnel ontwikkelde. Nu zwaait hij af en blikt Jan van Zanten terug op drie drukke, uitdagende, maar vooral leuke jaren.

Hij herinnert ze zich nog goed, de woorden die zijn voorganger hem meegaf. ‘Hij zei: “Je moet op een sneltrein springen, en dat zal niet meevallen.” Ik kan niet anders dan hem gelijk geven. Want een sneltrein, dat was het.’ Toen Jan van Zanten in 2019 directeur werd van de Kustwacht, stond de organisatie aan de vooravond van een flink aantal veranderingen. Zo kwamen er maar liefst 23 arbeidsplaatsen bij en moesten helikopters, vliegtuigen, schepen, maar ook de ICT worden vervangen. ‘Dat is nogal wat’, lacht hij. ‘Ik had daarom vanaf het begin twee duidelijke doelen: allereerst wilde ik rust aanbrengen. Zorgen voor duidelijkheid over al die veranderingen. Daarnaast vond ik het belangrijk om alle collega’s mee te nemen in de veranderingen. Zodat ik niet alleen in die sneltrein zat, maar dat we allemaal aan boord waren.’

Jan van Zanten was als marineman directeur van de Kustwacht.

Alle hens
Eén van de manieren waarop hij dat doet, is met een wekelijkse digitale samenkomst van alle collega’s. ‘Bij de Marine noemen we dat een “alle hens”,’ legt hij uit. ‘Een moment waarop je iedereen bijpraat, zodat alle collega’s op de hoogte zijn van wat er speelt en ze de kans krijgen om vragen te stellen. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om open en transparant te zijn. Wat ik weet, weten zij ook. Dat is mijn uitgangspunt.’ Daarnaast verzamelt Jan een stevig managementteam van vijf personen om zich heen. ‘Alle besluiten nemen we met z’n zessen. Dat is best ongebruikelijk bij defensie; we zijn gewend dat de hoogste in rang een besluit neemt en de rest daarnaar luistert. Daar wilde ik vanaf. Ik wilde een denktank opzetten, een team dat elkaar aanvult. Zodat je samen tot weloverwogen beslissingen komt.’ Tel daar de 23 nieuwe arbeidsplaatsen, die ingevuld worden door een diverse groep mensen, bij op, en er ontstaat een organisatie die de ontwikkelingen het hoofd kan bieden. ‘We zijn een stuk professioneler geworden’, vindt Jan. ‘Ik merkte dat bijvoorbeeld aan de stukken die ik kreeg ter voorbereiding op overleggen. Die werden steeds beter, zorgvuldiger en nauwkeuriger.’

Jan's uitgangspunt is dat de collega's weten wat hij ook weet. Hij deelt dat tijdens een 'alle hens'.

Crisissituaties
De directeur vertelt dat hij na zijn aanstelling in mei 2019 het plan opvatte om in 2020 kustwachten in het buitenland te bezoeken. ‘Maar ja, toen kwam corona…’, glimlacht hij. ‘Van de drie jaren dat ik directeur was, waren er twee in coronatijd. Hoe ik het vond om tijdens die periode aan het roer van de Kustwacht te staan? Als militair ben je opgeleid om met crises om te gaan. Om de situatie te beoordelen en snel beslissingen te nemen. Dat stukje training kwam in coronatijd goed van pas.’ Hij roemt bovendien de creativiteit en flexibiliteit van het hele team, dat bijna twee jaar vanuit huis werkte. ‘Iedereen heeft dat geweldig opgepakt. Het overgrote deel van ons werk kon gewoon doorgaan. Ik heb me verbaasd over hoe snel die transitie plaatsvond en hoe snel we gewend waren aan het digitale werken. Ik heb zelfs digitaal de eed afgenomen bij tientallen collega’s. Wie had dat ooit gedacht?!’ 

‘Mijn militaire training kwam in de coronacrisis goed van pas’

Niet te groot
De directeur kijkt terug op drie drukke, uitdagende, maar ook leuke jaren waarin de Kustwacht uitgroeide tot een stevige, zelfstandig opererende organisatie. Een organisatie waarvan hij op 21 april afscheid neemt: hij gaat met functioneel leeftijdsontslag, een vervoegde uittreding voor militairen. Zijn opvolgster Nicole Kuipers neemt het directeurschap van hem over. Heeft hij haar ook advies gegeven, net zoals Jan’s voorganger dat bij hem deed? Jan knikt. ‘Ik heb haar geadviseerd om door te gaan met het veranderings- en professionaliseringsproces. Maar, heb ik gezegd, pas op dat je niet té groot groeit. De Kustwacht moet flexibel en efficiënt blijven. Daar is ze het meest bij gebaat. Verder heb ik Nicole meegegeven dat hier een ongelooflijk enthousiaste club mensen werkt. Mensen die keihard voor je willen werken, maar die je juist daarom af en toe tegen zichzelf moet beschermen. Anders werken ze zichzelf over de kop.’

Jan van Zanten zwaait af en gaat met functioneel leeftijdsontslag, een vervoegde uittreding voor militairen.

De wereld in
Jan van Zanten noemt zijn directeurschap ‘de allermooiste afsluiting van mijn marinetijd’. ‘Soms zie je dat mensen in hun laatste dienstjaren verzuren. Nou, daar heb ik hier helemaal geen tijd voor gehad! Ik neem positief en vol energie afscheid. En dan… dan doe ik mijn telefoon uit! Dat is waar ik misschien wel het meest naar uitkijk: om niet meer altijd mijn telefoon bij me te hoeven hebben. Voor de functies die ik de afgelopen jaren had, moest ik 24/7 bereikbaar zijn. Dat was niet erg, dat hoorde erbij, maar het is fijn om straks die telefoon eens thuis te kunnen laten.’ Verder kent Jan’s toekomstbeeld nog weinig concrete plannen. ‘Maar één ding weet ik wel: ik wil de wereld in. Misschien weer eens voor langere tijd naar de VS of een ander ver land. Misschien met de auto eropuit. Gewoon gaan rijden en zien waar je uitkomt. Ik heb geen reisdoel nodig. De reis zelf is al mooi genoeg.’

Tekst Maartje Visser en foto's John van Helvert

 

 

Overeenkomst getekend tussen Koninklijke Marine en Kustwacht

De Koninklijke Marine is de beheerder van de Kustwacht. Met de toenemende drukte op de Noordzee breidt het takenpakket uit en de daarmee gevraagde dienstverlening ook. Vandaar dat de marine en de Kustwacht dienstverleningsafspraken hebben afgesproken. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas en de directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten ondertekenden op 24 maart een overeenkomst hiervoor.

Directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas ondertekenen het convenant.

Kustwacht Nederland is een samenwerkingsverband tussen zes ministeries. De Kustwachtorganisatie is ondergebracht bij het ministerie van Defensie. De Koninklijke Marine is de beheerder van de Kustwacht. Vanuit deze rol ziet de marine toe op de bedrijfsvoering van de Kustwacht. Daarnaast levert de marine diensten aan de Kustwacht zoals kantoorruimte, logistieke en P&O-ondersteuning. Met als doel dat de Kustwacht haar taak kan uitvoeren.

Directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas.

Verschillende thema’s
De overeenkomst beschrijft de afspraken voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Kustwacht zowel als onderdeel van de marine, en hoe de marine dat doet. Dat gebeurt aan de hand van acht thema’s: infrastructuur, beveiliging, veiligheid & milieu, AVG, IV-dienstverlening, opleiden-leren-ontwikkelen, maritieme logistiek en personeel & organisatie. Concrete voorbeelden van deze invulling voor de Kustwacht hebben betrekking op SAP, de inkooporganisatie, richtlijnen omtrent beveiliging, de rol van de Opleidingen Koninklijke Marine en de Directie Materiële Instandhouding.

 

Kustwacht bestaat 35 jaar

De Kustwacht bestaat vandaag 35 jaar. Om hier bij stil te staan bracht Hoofd Operaties Edwin van der Pol samen met Plaatsvervangend Hoofd Operaties Jan Christiaanse taart rond. Ze gingen langs diverse eenheden van de Kustwacht, een station van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en een post van de Reddingsbrigade.

Edwin van der Pol (rechts op de foto) bij de crew van het Kustwachtvliegtuig.

Waardering

Van der Pol: “Het is een bijzondere dag, want 35 jaar geleden werden de handtekeningen gezet onder het convenant voor de huidige Kustwachtorganisatie. Onze mensen zetten zich dag en nacht in voor de Kustwacht, om anderen te helpen en toezicht te houden op zee. We zijn een 24-uurs organisatie, dus ik ging langs bij de mensen die op post zaten. Om zo mijn waardering uit te spreken. En de collega’s te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze mooie organisatie!“

Herinneringen

Vanwege het jubileum hebben een aantal Kustwachters herinneringen opgehaald. Ze vertellen over de beginjaren van de Kustwacht, een storm in 1993, het oude Kustwachtgebouw in IJmuiden, eenheden en opvallende meldingen. Hun verhalen zijn te bekijken via www.kustwacht.nl/35jaar.

In beeld

Kustwachtcentrum

Noodhulpsleper Guardian

Kustwachtvliegtuig

Reddingsbrigade Nederland (post WIjk aan Zee)

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (station Wijk aan Zee)

Patrouilleschip Zeearend

SAR-helikopter

Containerschip verliest lege containers

Het containerschip Marcos V meldde op 19 februari in de ochtend aan het Kustwachtcentrum dat het containers op zee heeft verloren. Het schip voer richting Rotterdam. Het schip verloor de containers in de vaarroute richting het zuiden, tussen het noorden van Vlieland en west van Schoorl. Op dit moment is bekend dat er 26 containers verloren zijn. De 40ft-containers bevatte geen lading.

De Kustwacht werkt samen met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio Fryslân met betrekking tot de verdere afhandeling van dit incident. Rijkswaterstaat ziet toe op de berging van de containers. Ze stellen hiervoor de scheepsbeheerder aansprakelijk. Vanuit de veiligheidsregio is geïnitieerd dat op de Waddeneilanden actief gezocht wordt naar containers. Mochten strandbezoekers containers of delen ervan aantreffen, kunnen ze dit melden bij de gemeente.

Lokaliseren
Onze noodhulpsleper Guardian lag vanwege de harde wind al op zee en is direct ingezet om te zoeken naar drijvende containers. Het Kustwachtvliegtuig is gealarmeerd om te zoeken vanuit de lucht. Tot op heden zijn geen containers aangetroffen. De Kustwacht waarschuwt het scheepvaartverkeer op het gevaar van de verloren containers.

De Guardian werd direct ingezet om te zoeken naar mogelijk drijvende containers.

Noordelijke route
De Marcos V wachtte op zee in de noordelijke vaarroute. Het schip bevond zich ten noorden van het Duitse Waddeneiland ‘Juist’. Op 18 februari vertrok het schip via de noordelijke vaarroute richting Rotterdam. Op zee stond een windkracht van 9-10bft en de golven waren rond de 8 meter hoog.

Routeadvies
Eerder in de week voer de Marcos V op 17 februari richting Duitsland. De Kustwacht heeft toen het 293 meter lange schip opgeroepen en het routeadvies gegeven. De Marcos V nam de noordelijke vaarroute richting Duitsland.
> Meer informatie over het routeadvies

Botsing op zee zorgt voor stuurloos vrachtschip Julietta D

Het Kustwachtcentrum in Den Helder ontvangt op 31 januari 2022 aan het einde van de ochtend een melding dat twee schepen gebotst zijn. Het gaat om de schepen Julietta D en Pechora Star. Beide schepen liggen dan ten anker in het ankervak bij IJmuiden. Het anker van het schip Julietta D houdt het niet waardoor de schepen in aanvaring komen met elkaar. Door de botsing ontstaat een gat in de machinekamer van het schip en wordt het stuurloos. Op dat moment staat er tijdens storm Corrie een windkracht van 7-8bft en golven van 5-6 meter hoog.

Julietta D drijft stuurloos op zee. (Foto: Kustwacht/NHV)

Evacuatie bemanning
De Kustwacht start op verzoek van de bemanningsleden van de Julietta D de evacuatie. Twee search and rescue (SAR)-helikopters worden gealarmeerd. De Belgische Kustwacht wordt om extra capaciteit gevraagd. Vanuit de plaatsen Den Helder, Pisthoolhaven en Koksijde (België) stijgen SAR-helikopters op. Daarnaast alarmeert de Kustwacht de KNRM-reddingboten van IJmuiden en Scheveningen.

De Pechora Star is verder stabiel, maakt geen water en verliest geen lading. Dit schip meert op dinsdagochtend af in de Amsterdamse haven.

De Kustwacht zet meerdere helikopters in om de bemanning te evacueren.

SAR-helikopters
De reddingshelikopters halen alle 18 bemanningsleden van boord. De personen worden naar Schiphol-Oost gebracht. Hulpverleners wachten hier de personen op en verzorgen ze. De evacuatie is veilig verlopen. De reddingboot Koos van Messel van KNRM-station Scheveningen blijft in de buurt van de Julietta D. Ze zorgen voor een situatiebeeld richting het Kustwachtcentrum. Ze zijn daarbij de "oren en ogen ter plaatse". Later op de avond lost de reddingboot van KNRM-station Hoek van Holland de reddingboot van Scheveningen af.

Windmolenpark
Na het evacueren van de bemanning is het schip overgelaten aan de natuur en drijft het schip door het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Uit voorzorg evacueert Neptune Energy de personen aan boord van het platform Q13a-A. De Julietta D passeert het platform Q13a-A, maar raakt wel de fundatie van een nog te plaatsen platform. Deze fundatie was onbemand. De Julietta D loopt door de aanvaring met de fundatie extra schade op.

Een politiehelikopter vliegt op verzoek van de Kustwacht naar het stuurloze schip. Ze maken beelden van het schip.

Noodhulpslepers
De noodhulpsleper Guardian ligt voor reparate in Den Helder. Dit schip ligt normaal vanaf windkracht 5 of meer op zee. De sleper ALP Ippon vervangt momenteel de taken van de Guardian. Dit schip zet koers richting de Julietta D. Het ligt op dat moment op de Noordzee boven de Waddeneilanden. De sleepboten Sovereign en de Multratug 18 varen ook richting de Julietta D. Doordat de Sovereign eerder ter plaatse is, blijft de ALP Ippon op zee ter hoogte van Den Helder. 

Bergers
Aan het einde van de middag brengt een SAR-helikopter bergers aan boord van het stuurloze schip. Aan het begin van de avond lukt het de bergers om een sleepverbinding te maken tussen de Sovereign en de Julietta D. Het schip zit vast en wordt langzaam richten het westen gesleept. Weg van de kust. Een tweede sleepverbinding tussen de Multratug 18 en de Julietta D is aangelegd. Maar deze breekt later. 

Sleepboten brengen het schip Julietta D naar de Rotterdamse haven. (Foto: FlyingFocus)

Rotterdamse haven
De Julietta D blijft vastzitten aan de sleepboot Sovereign. De situatie is daardoor stabiel. Op dinsdag brengt de Multratug 18 opnieuw een sleepverbinding aan. Als begeleiding vaart ook de sleper Manta mee. De sleepboten brengen daarna de Julietta D naar de Rotterdamse haven. Daar komt het in de middag aan.

Aanvaring tussen twee schepen in ankervak IJmuiden (liveblog - gesloten)

Lees het nieuwsbericht over botsing op zee zorgt voor stuurloos vrachtschip Julietta D

Een aanvaring heeft plaatsgevonden tussen 2 schepen in het ankervak bij IJmuiden. Een schip is stuurloos en een evacuatie van de bemanning is opgestart. Het gaat om de schepen Julietta D en de Pechora Star. De situatie aan boord van de Pechora Star is stabiel. De Julietta D maakt water. De evacutatie van de bemanningsleden van het schip Julietta D wordt opgestart. Aan boord bevinden zich 18 bemanningsleden.

Meerdere reddingboten en helikopters zijn gealarmeerd.

UPDATE 13:45
De Julietta D is aangekomen bij de haven van Rotterdam. Einde berichtgeving.

UPDATE 11:44
De sleepboten Sovereign, Multratug 18 en Manta zijn met de Julietta D onderweg naar de haven van Rotterdam.

UPDATE 08:32
De situatie is nog steeds stabiel. Er zijn drie slepers ter plaatse. De Sovereign, Multratug 18 en Manta. Voorbereidingen worden getroffen om de Julietta D vandaag naar de haven te slepen.

--- 01-02-2022 ---

UPDATE 21:13
De situatie is stabiel. De Sovereign heeft een sleepverbinding met de Julietta D. Er wordt gewacht op rustiger weer en daglicht voordat het schip naar de haven van Rotterdam wordt gesleept. Voor nu eindigt de berichtgeving.

UPDATE 19:53
De sleepverbinding tussen de Multratug 18 en de Julietta D is gebroken. De Multratug 18 probeert opnieuw een sleepverbinding tot stand te brengen met de achterzijde van het schip. De sleepverbinding tussen de Sovereign en de Julietta D is nog intact.

UPDATE 19:36
Ook de Multratug 18 heeft een sleepverbinding tot stand gebracht met de Julietta D.

UPDATE 19:00
Het is de Sovereign gelukt om de sleepverbinding tot stand te brengen met de Julietta D.

UPDATE 18:44
Het is vooralsnog niet gelukt om een sleepverbinding tot stand te brengen.

UPDATE 17:09
Foto's van de schade aan het schip Julietta D. De foto's zijn gemaakt vanaf een reddingboot van de KNRM. (Klik op afbeelding voor grote weergave).

UPDATE 16:43
Er zijn afspraken gemaakt met bergingsmaatschappijen voor het maken van een sleepverbinding met de Julietta D. De Sovereign is ter plaatse. De SAR-helikopter brengt op dit moment mensen aan boord van de Julietta D. Dit is nodig voor het maken van een sleepverbinding.

UPDATE 15:16
De Julietta D heeft de fundatie van een nog te plaatsen platform geraakt. Het is niet bekend of er schade is aan de fundatie. De Sovereign en de Multratug 18 zijn onderweg naar de Julietta D.

UPDATE 13:30
Onze eerste focus lag op het redden van de opvarenden van de Julietta D. Die zijn van boord. Nu wordt de focus gericht op het stuurloze en drijvende schip. Als daar ontwikkelingen over zijn delen we deze. De Julietta D drijft ongeveer 24 kilometer uit de kust.

UPDATE 12:50
Aan het eind van de ochtend kwamen de schepen Julietta D en Pechora Star in aanvaring met elkaar. Beide schepen lagen ten anker in het ankervak bij IJmuiden. Het anker van het schip Julietta D hield het niet en daardoor kwamen ze in aanvaring met elkaar. De Julietta D is ongeladen. De Pechora Star is verder stabiel, maakt geen water en heeft geen lading verloren.

Alle bemanningsleden van de Julietta D zijn van boord gehaald met helikopters. Hierbij heeft de Belgische Kustwacht ook met een helikopter geholpen.

UPDATE 12:40
Alle opvarenden van het schip Julietta D zijn van boord gehaald. Aan boord bevinden zich dus geen personen meer.

UPDATE 12:20
Het stuurloze schip Julietta D is drijvende in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid.

UPDATE 11:55
De eerste SAR-helikopter is ter plaatse en haalt de eerste bemanningsleden van boord. Totaal zijn er twee Nederlandse SAR-helikopters gealarmeerd. We hebben ook de Belgische Kustwacht om ondersteuning gevraagd. Die leveren ook een SAR-helikopter. 

Animatie over de "Coördinator Incident Schip"

Tijdens een incident op het water kunnen meerdere hulpverleners aan boord stappen. Te denken valt aan redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ambulance- en brandweerpersoneel. Het kan daarom wenselijk zijn om aan boord van een incidentschip een coördinator te hebben. Iemand die structuur in de hulpverlening aan boord brengt. En dat is precies de rol van de "Coördinator Incident Schip (CIS)". In deze nieuwe animatie wordt deze rol uitgelegd. Daarnaast is er een speciale paginaover de CIS gemaakt: kustwacht.nl/cis.

Animatie

Alp Forward lost noodhulpsleper Alp Ace af

Update 21/02: De Alp Ippon bewaakt momenteel windpark Borssele.

Bij het windpark Borssele ligt sinds 1 januari 2021 een noodhulpsleper paraat om scheepvaart te assisteren bij noodgevallen. Sinds 31 oktober vervult de Alp Forward deze taak voor de Kustwacht. De Alp Forward lost de Alp Ace af, en zal de taak voorlopig vervullen tot er een contract is voor een permanente noodhulpsleper. 

Het windpark Borssele ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Ter voorkoming van calamiteiten is 24 uur per dag een noodhulpsleper beschikbaar, welke preventief op een strategische positie ligt nabij het windpark Borssele. 

Specificaties 
De Alp Forward is net als de Alp Ace tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. Dit sterke schip met 218 ton Bollard Pull (trekkracht) heeft een lengte van 65 meter. De noodhulpsleper zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Alp Forward in het windpark Borssele

Incident voorkomen
Eerder dit jaar zag de Alp Ace een schip koers zetten richting het windpark Borssele en informeerde het Schelde Coördinatie Centrum. Het schip werd aangeroepen, maar de kapitein begreep niet wat er aan de hand was en zette zijn koers voort. Op het moment dat het schip binnen de veiligheidszone van het windpark kwam, heeft de verkeersleiding de opdracht gegeven om koers te wijzigen. Hierdoor is een aanvaring voorkomen. Lees meer.

Start ontwerptraject nieuwbouw Kustwacht Den Helder

Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt in Den Helder voor de Kustwacht twee nieuwe gebouwen. Het gaat om een Maritiem Operatiecentrum (MOC) en een Uitwijk, Training- en Testlocatie (UTT). De Kustwacht verhuist naar verwachting in 2026 naar deze nieuwe gebouwen. Voor het ontwerp van de twee gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf via een openbare tender het architectenbureau cepezed geselecteerd.

Voor het eerst in haar jonge geschiedenis krijgt de Kustwacht ‘eigen’ gebouwen. Momenteel deelt de Kustwacht de gebouwen met de marine. “Ik ben blij dat de Kustwacht een nieuw gebouw en uitwijklocatie krijgt. Beide ontwerpen zijn specifiek gebaseerd op de taken van de Kustwacht. Ze brengen alle diensten waarmee de Kustwacht samenwerkt in een centrale plek samen. Zowel het MOC als de UTT zijn stoer om te zien, licht en transparant van binnen en worden uit duurzame materialen gebouwd: precies zoals Kustwacht Nederland is.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Een impressie van het nieuwe Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht. (Beeld: cepezed)

Twee gebouwen
Het MOC is het hoofdgebouw en is ontworpen rondom de meldkamer, waar alle noodmeldingen binnenkomen en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL). In het MIK-NL werken verschillende handhavende overheidsdiensten samen en delen hier informatie met elkaar. De UTT wordt gebruikt als uitwijklocatie, voor opleidingen en de doorontwikkeling van de ICT-middelen. Beide gebouwen worden gebouwd op de marinebasis in Den Helder. In het voorjaar van 2024 start de bouw, zo is de planning.

Het aanzicht vanaf de Vice-Admiraal Moormanbrug op de locatie waar het nieuwe MOC gebouwd wordt.

Europese aanbesteding
Het Delftse architectenbureau cepezed, dat gedurende de uitvoering van het project ook de directie voert, schrijft daarnaast ook het bestek dat naar verwachting begin 2023 op de markt komt. ‘De geschatte bouwsom ligt rond de 20 miljoen euro, dus het gaat om een Europese aanbesteding’, licht projectmanager Wendy Kuiper van het Rijksvastgoedbedrijf toe. Het gaat om een traditionele aanbesteding voor alleen de bouw van de panden omdat het ministerie van Defensie, de opdrachtgever, ontwerp en onderhoud in eigen hand wil houden.

Het huidige Kustwachtcentrum.

Kuiper: ‘Belangrijkste overweging bij de keuze voor een traditionele aanbesteding is dat Defensie gebruik wil maken van de laatste inzichten als gaat om de inrichting van de meldkamers. Op deze manier houden we daar controle op.’

 

Pagina's