Laatste nieuws

Routeadvies grote schepen bij slecht weer

De Kustwacht is op 31 oktober 2019 geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gegeven waarschuwing voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Als Kustwacht zenden we sindsdien dagelijks een navigatiebericht uit naar de scheepvaart. 

In dat bericht staat dat bij golfhoogten vanaf 5 meter en slecht weer schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter kans hebben om de zeebodem te raken op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. De alternatieve noordelijke route wordt dan aanbevolen.

Oproepen schepen
Bij golfhoogten vanaf 5 meter roepen we schepen (die voldoen aan die dimensies vanaf 300 meter) actief op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. We geven het advies om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen. 

Twee schepen
De twee oproepen op dinsdagavond 14 januari waren de eerste van dit jaar. Twee schepen hebben het advies gekregen om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten van 5 meter of meer. Het vaarplan is niet bij ons bekend, dus bij ons is niet bekend of het advies zorgde voor een wijziging van het vaarplan of dat de kaptein al van plan was om de noordelijke route te nemen. Begin december zijn ook enkele schepen opgeroepen volgens deze procedure. Destijds namen ze ook de noordelijke route.

Afmetingen
Na overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het MARIN en de Kustwacht zijn de afmetingen vastgesteld: schepen met een lengte vanaf 300 meter en een breedte van 40 meter of meer. De waarschuwing geldt alleen bij een golfhoogte vanaf 5 meter of meer.

Inhoud navigatiebericht
Onderstaand navigatiebericht wordt sinds 1 november 2019 dagelijks aan de scheepvaart gestuurd.

ZCZC PA60
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 60 100915 UTC JAN
TSS Terschelling - German Bight
ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs 
navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and 
heavy weather conditions are at risk of grounding.
Alternative routing via TSS East Friesland
strongly recommended
NNNN

Meer informatie

 

Door horloge gered

Het Kustwachtcentrum werd gebeld door een man die overboord was gevallen van zijn zeilboot. Hij belde via zijn ‘smartwatch’ en zijn telefoon lag nog aan boord. De man gaf zijn locatie op het Grevelingenmeer door. Ook vertelde hij dat hij waarschijnlijk naar de kant kon lopen. Echter, de boot dreef weg van hem waardoor de verbinding verbrak.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder

Omdat het niet zeker was waar en of de man zichzelf in veiligheid kon brengen, werden twee KNRM-reddingboten, het patrouillevaartuig RWS75 van Rijkswaterstaat en de SAR-helikopter door de Kustwacht gealarmeerd. Ook de politie werd gealarmeerd om langs het water te zoeken.


Reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

Goede gezondheid
De reddingboot Griend van KNRM Ouddorp vond de persoon en nam deze aan boord. Op de wal werd de man gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hij had het koud, maar was verder in orde en kon zelf zijn reis vervolgen. De KNRM-reddingboot Baron van Lynden sleepte de zeilboot naar de Brouwershaven.

 

‘Verontreiniging op de Noordzee vraagt om internationale samenwerking’

Luchtwaarnemers Kustwacht geven inkijkje boven zee
Een schone zee is cruciaal voor mens en milieu. Daarom surveilleert Kustwacht Nederland dagelijks boven de Noordzee, om verontreinigingen op te sporen. Ook werkt ze in dit kader intensief samen met andere landen. Eind november organiseerden Rijkswaterstaat (RWS) en Kustwacht Nederland een succesvol seminar voor buitenlandse collega’s. Betrokken luchtwaarnemers Coen Blijlevens en Kitty Kientz over de scherpe ogen en oren van de Kustwacht, verontreiniging op zee en de kracht van internationale samenwerking!

Ze zijn beiden RWS-inspecteur én luchtwaarnemer onder de vlag van Kustwacht Nederland. Coen Blijlevens sinds 1993, Kitty Kientz sinds 2012. Coen: ‘Het waarborgen van een schone zee is een kerntaak van de Kustwacht. We willen verontreiniging voorkomen en áls het gebeurt snel opsporen. Proactief of na een melding. We vertrekken dagelijks vanaf Schiphol Oost richting de Noordzee.’

Luchtwaarnemers Kitty Kientz en Coen Blijlevens over de scherpe ogen en oren van de Kustwacht

Slim en wendbaar
Politie op zee. Zo zou je de luchtwaarnemers kunnen noemen. Kitty: ‘Wat we doen is waarnemen, toezicht houden en zo nodig handhaven. We vliegen een tot twee keer per dag en zo nodig vaker. De strook langs de kust checken we sowieso dagelijks.’ Onder de vlag van de Kustwacht werken momenteel elf luchtwaarnemers, afkomstig van Rijkswaterstaat, Marechaussee, Douane en marine. De vliegers zijn van de marine of luchtmacht. Naast verontreiniging letten ze bijvoorbeeld ook op verkeersovertredingen, drugs- en mensensmokkel.

De plaats van de waarnemer in het vliegtuig

Coen: ‘Ons belangrijkste materieel is de Dornier 228; een wendbaar Kustwachtvliegtuig met vleugels aan de bovenkant, zodat we goed zicht op zee hebben. Het is uitgerust met slimme opsporingsmiddelen [zie kader] en kan heel langzaam vliegen. Kustwacht Nederland heeft twee Dorniers, ook is een politie-helikopter beschikbaar.’ Tijdens vluchten is er elk half uur en zo nodig vaker contact met het Kustwachtcentrum, via marifoon of satelliettelefoon.


De Kustwacht heeft twee Dornier 228-vliegtuigen

Vervuiling verandert
De verontreiniging die luchtwaarnemers aantreffen, is anders dan jaren geleden. Kitty: ‘Vroeger waren het vooral lozingen van minerale oliën. Dat zien we steeds minder, door betere kwaliteit van schepen, strengere regels en controles. Het zijn nu vaker chemicaliën die na een tankwassing in het water komen. Soms legaal – een tankwassing mag onder voorwaarden – maar ook illegaal. Of uitlaatgassen van schepen, die neerslaan op het water. Ook gaat het om verontreinigingen na incidenten, waarbij olie, brandstof of lading wordt verloren. En bijvoorbeeld sanitair- en huisvuillozingen op ankerplaatsen.’ Doordat de Kustwacht dagelijks controleert, kunnen schepen veel moeilijker ongezien iets lozen. Die preventieve werking is belangrijk. Wél is duidelijk dat gebruikers van de Noordzee bewust of onbedoeld nog steeds vieze troep in het water dumpen.

‘Doordat de Kustwacht dagelijks controleert, kunnen schepen moeilijker ongezien iets lozen’

Proces-verbaal
En die troep wordt opgespoord, waarbij de veroorzaker een proces-verbaal kan krijgen. Coen: ‘Alle verontreinigingen die we aantreffen, tientallen per jaar, worden sowieso geregistreerd en doorgegeven aan het Kustwachtcentrum. De meeste situaties zijn echter legaal óf de veroorzaker is verdwenen. Dit jaar maakten we in circa tien situaties proces-verbaal van waarneming op. Het Kustwachtcentrum deelt de melding dan met nautisch adviseurs van Rijkswaterstaat, ook wordt het Team Maritieme Politie (TMP) ingeschakeld.’ Zo nodig wordt de verontreiniging opgeruimd, waarbij de luchtwaarnemers ook een rol spelen. Ze cirkelen dan boven de vlek, begeleiden de “opruimers”, geven aanwijzingen en maken foto’s. Ook worden soms realtime opnames doorgegeven aan het bestrijdingsvaartuig, zodat ze op zee hetzelfde kunnen zien als de waarnemers vanuit de lucht.


De grijze bol is de FLIR  en de langwerpige balk is de SLAR (zie kader hieronder)

Ogen, onderbuik en opsporingsapparatuur 
Vanuit het vliegtuig speuren luchtwaarnemers continu de zee af. En daarvoor hebben ze handige hulpmiddelen!

  • Ogen van de waarnemer deze zijn het belangrijkste. Eyeball mark one, zoals ze het zelf noemen. Dat in combinatie met onderbuikgevoel, om in te schatten of er iets aan de hand is. Het gaat niet om kijken, maar om waarnemen. Opmerken wat een ander niet ziet, met oog voor detail. De luchtwaarnemers weten waarop ze moeten letten. Vaart er een ongeladen tanker, liggen er slangen aan dek? Dat kan wijzen op een tankwassing. Heeft een schip een afwijkend kielzog of vaart het een vreemde route? Mogelijk is er iets geloosd. Extra handig: vanuit het “bolle raam” in de Dornier kun je in alle richtingen kijken.
  • SLAR De side looking airborne radar. Deze detecteert afwijkingen in het wateroppervlak. Zijn er meer of minder golven? Ligt er iets in of op het water? De SLAR-antennes zitten aan de buitenzijde van het vliegtuig, binnen is een scherm waarop afwijkingen zichtbaar zijn. Detecteert de radar iets? Dan zijn weer de ogen en het onderbuikgevoel nodig.
  • FLIR De forward looking infrared. Deze infraroodcamera hangt als een soort skippybal onder het vliegtuig en is door de waarnemer te besturen. Het is een camera, video, laser en restlichtcamera in één. Je kunt er ’s nachts mee kijken, afstanden meten, inzoomen en bewijsopnames maken. Een paar fijne extra ogen dus. 
  • In het vliegtuig is altijd een fotocamera met grote lens, een Gyro gestabiliseerde verrekijker en een zoeklamp aanwezig. Bovendien ontvangen de luchtwaarnemers dagelijks satellietbeelden via EMSA (zie kader onderaan), waarop eventuele verontreiniging zichtbaar is.

Veertig luchtwaarnemers bij seminar 
Grootschalige incidenten en verontreiniging op zee gaan soms over landsgrenzen. Dat vraagt om internationale samenwerking. Coen: ‘We hebben elkaar absoluut nodig. Niet alleen qua capaciteit, ook om samen te oefenen en van elkaar te leren. Het seminar eind november is daarvan een mooi voorbeeld. Een initiatief van de European Maritime Safety Agency (EMSA), dit jaar georganiseerd door Nederland. Er waren veertig luchtwaarnemers uit diverse Europese landen en tien Europese en Nederlandse trainers. Locatie was een hotel bij Schiphol Oost. Alle aspecten rond maritieme verontreiniging kwamen aan bod.’


Er waren veertig luchtwaarnemers uit diverse Europese landen op de "7th training on the Use of Surveillance Systems for Marine Pollution Detection and assessment”

Interactief
Twee onderwerpen stonden in de spotlights: de ingewikkelde volumebepaling van olievlekken én het strategisch stappenplan na waarneming van vlekken. Kitty: ‘Het interactieve programma kreeg veel waardering van deelnemers én EMSA. Dagvoorzitter Richard van Belzen, nautisch adviseur van RWS, ging continu in gesprek met de deelnemers. Naast een plenair deel waren er actieve workshops, waarbij alle landen werden gemixt. Ook hadden we voor het eerst een “tussendoor-programma”, om de onderlinge verbinding te versterken. Deelnemers reageerden heel enthousiast. Het is belangrijk om elkaar te kennen en ervaringen uit te wisselen. We hebben elkaar hard nodig om de Noordzee schoon en veilig te houden.’


Voor de deelnemers aan het seminar was een interactief programma samengesteld

Meer internationaal!
Kustwacht Nederland werkt intensief samen met andere landen bij de aanpak van maritieme verontreinigingen.

  • EMSA: European Maritime Safety Agency. Deze “spin in het web” promoot een veilige, schone en economisch sterke maritieme sector in Europa. Ze stimuleert en faciliteert ook samenwerking tussen aangesloten landen. Bijvoorbeeld met uitwisselingsprojecten en seminars (zoals het seminar op Schiphol).
  • BONN-agreement: internationaal verdrag dat de samenwerking tussen tien landen grenzend aan de Noordzee regelt, qua opsporing, melding en bestrijding van maritieme verontreiniging.
  • Tour de Horizon: Samen met landen uit het BONN-agreement controleert Kustwacht Nederland één of twee keer per jaar off shore-installaties in de gehele Noordzee (tot aan de Noorse zee) , om eventuele maritieme verontreiniging op te sporen.
  • CEPCO: Coordinated Extended Pollution Control Operation. Landen uit het BONN-agreement werken hierbij samen. Tijdens CEPCO wordt in een specifiek gebied gedurende een bepaalde periode continu gecontroleerd op verontreiniging. De landen wisselen elkaar daarbij af. Dit is ook meteen een training voor betrokken landen.
  • Oil on water-exercise: tweejaarlijks organiseert Noorwegen een grote bestrijdingsoefening rond minerale olieverontreiniging op zee. Het Nederlandse Kustwachtvliegtuig is vaak een van de deelnemers.

Tekst Winneke Kok (GH+O) & foto's Peter van Aalst en Roel Ovinge

Opvarenden viskotter UK 165 gevonden

Na dagen van onzekerheid voor de familie zijn zondagochtend de twee opvarenden van de gezonken viskotter UK165 ‘Lummetje’ geborgen. Marineduikers zijn vanmorgen het wrak ingegaan en vonden in het stuurhuis beide mannen. Hiermee komt een einde aan de zoektocht naar de opvarenden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en de Urker gemeenschap.

In de vroege ochtend van 28 november ontving het  Kustwachtcentrum in Den Helder een noodbericht gegeven door een noodbaken afkomstig van de viskotter. Het schip bevond zich ongeveer 4,3 mijl (ongeveer 7 kilometer) west van Texel. Direct werd een grote zoekactie opgestart. Helaas zonder resultaat.

Zr.Ms. Makkum, ms Zeearend en ETV Guardian op zee (Foto: Kustwachtvliegtuig)

Marineduikers
Het marineschip Zr.Ms. Makkum bevond zich in de buurt en bood haar hulp aan. Al snel spoorde de Makkum met haar sonar de gezonken viskotter op. Door de de wind, golven en stroming konden ze niet meteen duiken richting de viskotter. De eerste duiken konden pas zaterdag plaats vinden. Toen werd door marineduikers het wrak verkend, aan de buitenkant onderzocht en zijn maatregelen genomen om de kotter te betreden. Zondag werd het stuurhuis onderzocht en de beide mannen gevonden en geborgen.

Kustwacht
Van de Kustwacht waren meerdere eenheden betrokken. De ETV Guardian bleef ter plaatse om uit te kijken en eventuele scheepvaart te waarschuwen voor het wrak. Het patrouillevaartuig ms Zeearend ondersteunde waar nodig, zodat Zr.Ms. Makkum zich volledig op het duiken kon richten. Het Kustwachtvliegtuig vloog tijdens haar reguliere patrouillevlucht extra over het gebied om te zoeken. De verdere afhandeling van het wrak en de berging van de kotter zelf wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de toedracht van het ongeval in nauw overleg met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Persoon gered in Oosterschelde

Een getuige zag een persoon springen in de Oosterschelde vanaf de Zeelandbrug. Die belde direct 112 waarna de meldkamer het Kustwachtcentrum informeerde. Direct werd een zoek- en reddingsactie gestart. Daarvoor werden diverse eenheden gealarmeerd; een Kustwachthelikopter, twee reddingboten van de KNRM, de brandweerboot van Stavenisse en de Mistral. Het patrouillevaartuig RWS75, de politieboot P86 en de Orion waren op het water en hielpen mee met zoeken. Vanuit Den Helder werd de zoekactie door de Kustwacht gecoördineerd.

De drenkeling werd gevonden door de RWS75 en even later aan boord genomen van de brandweerboot van Stavenisse. Aan boord werd het slachtoffer gereanimeerd en kreeg het weer een hartslag en haalde het zelfstandig adem. De drenkeling werd naar de wal gebracht en opgewacht door ambulanceteams en een traumahelikopter. Uiteindelijk is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Schip reageert niet

Op het Kustwachtcentrum viel een schip op de Noordzee op. Na controle in de systemen bleek het schip al uren dezelfde koers te varen. Vanuit het Kustwachtcentrum werd contact gezocht met het schip, zonder resultaat. Omliggende scheepvaart werd gevraagd om de aandacht te trekken van het schip door middel van licht- en geluidsseinen. Ook hier volgde geen reactie op.

Alarm
Met een scenario als bijvoorbeeld een onwelwording op de brug werden de SAR-helikopter en twee reddingboten van de KNRM gealarmeerd. Op oproepen van de SAR-helikopter werd ook niet gereageerd. Uiteindelijk werd de zwemmer door de helikopter op het schip afgezet, was er contact en toen verlegde het schip haar koers. De Team Maritieme Politie is over het voorval geïnformeerd en zal het nader onderzoeken.

Wat zou je nieuwe collega’s vertellen over de LIVEX 2019?

De LIVEX vond vandaag een half jaar geleden plaats. Het beoefenen van een massa-evacuatie stond die dag centraal. Honderden passagiers werden vanaf de ferry Pride of Hull naar de wal gebracht door middel van reddingboten en helikopters. Vele organisaties als de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, MIRG.nl en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) namen deel aan deze oefening.

Edwin (Kustwacht), Rick (KNRM Hoek van Holland) en Wim (Brandweer Rotterdam-Rijnmond) waren nauw betrokken bij de LIVEX en ze geven antwoord op de vraag: wat zou je nieuwe collega’s vertellen over de LIVEX 2019?

'Als je elkaar kent, kun je nóg beter samenwerken'

Eerste Handhavingsdag Kustwacht
Hoe stel je een goed proces-verbaal op? Wat heeft de bemanning van het Kustwachtvliegtuig nodig om collega’s goed van dienst te zijn? En hé, jou ken ik nog niet! Op 14 november vond de eerste jaarlijkse Handhavingsdag van de Kustwacht plaats. Een dag die in het teken stond van ontmoeten, verbinden en leren.

De douane, marechaussee, politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) én de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Allemaal werken zij op zee onder de vlag van de Kustwacht. ‘Samen voeren we een aantal belangrijke taken uit. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht op visserij, milieu, de uitrusting van schepen en mijnbouwactiviteiten op de Noordzee. Daarnaast voeren we op zee de politietaak en de grensbewaking uit’, vertelt Edwin van der Pol, Plaatsvervangend Directeur en Hoofd Operaties van Kustwacht Nederland. ‘Zo zorgen we voor de veiligheid op zee.’

Edwin van der Pol, Plaatsvervangend Directeur en Hoofd Operaties van Kustwacht Nederland

Verder kijken
‘Die samenwerking geeft ons veel slagkracht. Op één Kustwachtschip kunnen mensen zitten van bijvoorbeeld de douane, politie en marechaussee. Een combinatie met iemand van de NVWA of ILT kan natuurlijk ook. Als we een verdacht schip willen controleren, hebben we vrijwel altijd iemand aan boord die bevoegd is om bepaalde controles uit te voeren.’ Bovendien, zegt Edwin, zorgt de samenwerking ervoor dat collega’s van elkaar leren. ‘Een douaneman doet tijdens het werk ook kennis op van de marechaussee- of politietaken. Die kruisbestuiving vindt continu plaats. Die brede blik verwachten we trouwens ook van onze collega’s. Welk uniform je ook draagt, op zee werk je onder de vlag van de Kustwacht. En dat betekent dat je áltijd verder kijkt.’


Op één Kustwachtschip kunnen mensen zitten van bijvoorbeeld de douane en politie

Handhavingsdag
Op 14 november stond de handhavingstaak van de Kustwacht voor één dag in de spotlights. ‘We wilden graag een dag organiseren waarop collega’s elkaar konden ontmoeten en leren kennen. Want als je elkaar kent, kun je nog beter samenwerken. Daarnaast wilden we de dag gebruiken om kennis uit te wisselen.’ En zo ontstond de eerste jaarlijkse Handhavingsdag. Voor Kustwachtmedewerkers uit alle lagen van de organisatie. Van kantoormedewerker tot Kustwachtcentrum, actief op het water of in de lucht.


Bemanningsleden van het Kustwachtvliegtuig gaven een workshop

Verhelderend
‘Ik was ontzettend onder de indruk van de organisatie en het programma’, laat Edwin weten. ‘Er was een presentatie over forensisch onderzoek, waarin onder meer werd uitgelegd hoe je op een plaats delict sporen veilig kunt stellen. Collega’s gaven in workshops een kijkje in hun werkzaamheden en vertelden wat zij nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo legde iemand van het Kustwachtvliegtuig uit dat het door de hoge snelheid van het vliegtuig niet altijd mogelijk is om lang over een beslissing na te denken. Zij moeten snel handelen: anders zijn ze alweer te ver weg. Ik merkte dat het voor veel aanwezigen heel verhelderend was om meer te weten te komen over het werk van hun collega’s. Bij veel dingen sta je immers niet stil.’

‘Een goed proces-verbaal helpt bij de juiste afdoening van een zaak’

Noordzee-officier
Ook Noordzee-officier Sylvia Kubicz gaf een presentatie op de Handhavingsdag. ‘Als Noordzee-officier houd ik me bezig met zaken op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en visserij die zich op zee afspelen. Ook incidenten of rampen op de Noordzee horen bij mijn takenpakket’, legt Sylvia uit. ‘Dat betekent dat ik veel samenwerk met de partijen die samen de Kustwacht vormen. Als een opsporingsambtenaar van de Kustwacht een proces-verbaal opstelt, bijvoorbeeld omdat een schip in verboden gebied vist of buiten een vaarroute vaart, komt dat bij mij en mijn collega’s terecht. Wij bepalen dan wat er met die zaak moet gebeuren. Soms krijgt iemand een werkstraf of geldboete van het Openbaar Ministerie opgelegd. In andere gevallen wordt de zaak aan de strafrechter voorgelegd.’

Sylvia Kubicz, Noordzee-officier bij het Functioneel Parket

Goed proces-verbaal
In haar presentatie op de Handhavingsdag besteedde Sylvia onder meer aandacht aan de kwaliteit van processen-verbaal die haar team van de Kustwacht ontvangt. ‘Een goed proces-verbaal is voor ons heel belangrijk: het vormt de basis van een zaak. Een goed proces-verbaal helpt dus bij de juiste afdoening van een zaak.’ Sylvia had gelukkig goed nieuws voor de aanwezigen: het Openbaar Ministerie is tevreden over de kwaliteit van de processen-verbaal die de Kustwacht aanlevert. ‘Natuurlijk kan het altijd beter. Daarom heb ik tien tips gegeven voor een nog beter proces-verbaal. Zo heb ik de aanwezigen meegegeven om zoveel mogelijk foto’s, tekeningen of beschrijvingen mee te geven, maar heb ik ook aangegeven welke vragen je wel, en welke juist niet moet stellen aan een verdachte.’

Sylvia gaf tips voor een nog beter proces-verbaal

Toon gezet
De tien tips werden door de aanwezigen erg gewaardeerd, weet Edwin van der Pol. ‘Collega’s gaven aan dat ze het heel fijn vonden om zulke praktische handvatten aangereikt te krijgen. Daar hebben ze in hun dagelijks werk veel aan.’ Ook over de rest van de dag ontving Edwin positieve reacties. ‘De mix van ontmoeten en kennisuitwisseling bleek heel goed te werken.’ Hij kijkt dan ook tevreden terug op de Handhavingsdag. ‘We hebben hiermee de toon gezet voor een prachtig, jaarlijks terugkerend evenement. Door ieder jaar de aandacht te vestigen op de interne samenwerking en kennis uit te wisselen, verbeteren we uiteindelijk de kwaliteit van ons werk. En dat is, als je het mij vraagt, de mooiste uitkomst die je kunt hebben.’

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Peter van Aalst, Vincent van Dordrecht en Roel Ovinge

KNRM bestaat 195 jaar

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vandaag 195 jaar! De vrijwilligers van de KNRM staan 24/7 klaar om anderen te helpen. De KNRM is voor de Kustwacht de belangrijkste partner voor het uitvoeren van zoek- en reddingsacties. De Kustwacht coördineert vervolgens deze acties.

En bij een jubileum hoort natuurlijk taart! Gezien het Kustwachtcentrum in Den Helder is gevestigd, hebben we een taart gebracht bij het KNRM-station in Den Helder. 

 

Drie personen in het water

Het Kustwachtcentrum ontving aan het einde van de ochtend een noodmelding dat een zeiljacht water maakte. In de buurt van Marken had een jacht last van veel overkomend water. De twee reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) van station Marken werden direct gealarmeerd.

Verbinding verbroken
De melder bleef aan de lijn hangen, maar de verbinding verbrak op een gegeven moment. Een schip in de buurt werd ook gevraagd uit te kijken naar het zeiljacht, maar zag niets. Al snel waren de reddingboten op de doorgegeven locatie en zagen drie personen in het water. De opvarenden hadden reddingvesten om. 

Controle ambulance
Door de redders zijn ze uit het water gehaald en daarna voer de reddingboot richting Uitdam. Daar stond een ambulance klaar om de personen na te kijken. Ze hadden het koud, maar verder waren ze naar omstandigheden in orde.

Het jacht zal geborgen worden door Rijkswaterstaat.

 

Pagina's