SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Wat doen we

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.

Aztec Maiden, grounding, Coastguard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dienstverleningstaken:
  • Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer
  • Maritieme hulpverlening, Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR)
  • Rampen- en Incidentbestrijding
  • Verkeersbegeleiding (op open zee)
  • Vaarwegmarkering
  • Zeeverkeersonderzoek
  • Ruimen van explosieven
 • Handhavingstaken:
  • Algemene politietaak
  • Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen)
  • Toezicht op het milieu
  • Toezicht op de visserij
  • Toezicht op het scheepvaartverkeer
  • Toezicht op de uitrusting van schepen
  • Toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee
  • Grensbewaking