SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Waar zijn we

Werkvloer KustwachtWerkvloer Kustwacht

 Het Kustwachtcentrum is het operationele deel van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marine terrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Het is aangewezen als Nederlands Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum. We zijn dus zowel MRCC als ARCC en dat wordt in het Engels aangeduid als Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC), door ons intern ook aangeduid als Front Office.

Het Centrum heeft een continue bezetting van 5 personen, t.w.:

  • 1 Chef van de Wacht (Duty Officer)
  • 3 Operators (Watch Officers)
  • 1 Handhavingsofficier (Law Enforcement Officer)

Desk Watch OfficerDesk Duty OfficerRadio DeskKustwachtcentrum

 

 

In het Kustwachtcentrum is ook een Back Office ingericht dat ondersteuning verleent aan de Front Office. Diverse handhavingsdiensten leveren hiervoor personeel. In geval van incidenten worden de verschillende databases geraadpleegd en de benodigde informatie samengevoegd om tot een integraal optreden te komen in geval van incidenten of overtredingen.

Routebeschrijving naar het Kustwachtcentrum