SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Maritieme hulp


Spoedeisende hulp

Bij het doen van een alarmmelding bij het Kustwachtcentrum (alarmnummer 0900-0111 of +31223542300 of VHF-kanaal 16) zijn verschillende gegevens van belang.

Wie (scheeps-)naam, persoon?
Wat is er aan de hand / type schip / kleur /afmetingen?
Waar je (geografische) positie / vaarroute / vaarplan / tijden?
Welke hulp heb je nodig?
Wanneer  was er voor het laatst contact of positie bekend?

Maritieme assistentie (pechhulp)

Heb je maritieme assistentie (pechhulp) nodig waarbij er geen direct gevaar is? Bijvoorbeeld motorproblemen, een mastbreuk, moet je gesleept worden of iets anders? Neem dan contact op met een (commerciële) hulpverlener voor assistentie. Hieronder staan diverse organisaties die actief zijn in de verschillende Nederlandse wateren. De Kustwacht heeft een operationeel centrum voor het coördineren van spoedeisende hulpverlening waarbij er direct gevaar voor levens of vaartuigen is.


Aanbieders per regio

IJsselmeer

Naam Telefoonnummer Regio
Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland 085-0655358 Gehele
HEBO Maritiemservice B.V. 06-65070663 / 038-3868180 Gehele
Heijsman Scheepsbouw & Reparatie 06-16104497 Gehele
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
Noordwaard Sleepbedrijf & Maritieme Dienstverlening 06-29412986 Makkum tot Kornwerderzand 
Post Workboats 06-55824872  IJsselmeer Zuid
Sleepbedrijf Bootsma BV 06-50666867 Makkum tot Den Oever, Stavoren
Sleepdienst Delhaas 06-25342802 / 06-24198825 Noordelijk IJsselmeergebied; Makkum, Friesche Kust tot Stavoren, Kornwerderzand, Afsluitdijk, Den Oever

Markermeer/Randmeren

Naam Telefoonnummer Regio
Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland 085-0655358 Gehele
HEBO Maritiemservice B.V. 06-65070663 / 038-3868180 Gehele
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
Kroezen Scheepstechniek Ketelhaven 06-42951154 Ketelmeer, Vossemeer, Zwarte Water, Randmeren, IJssel
Post Workboats 06-55824872 Ketelmeer, Vossemeer/Zwartewater (i.s.m. Kroezen Scheepstechniek)
SIKA Dienstverlening  06-11618868 / 06-46102341 Markermeer zuidzijde t/m Harderwijk
Waterhulpdienst  06-55924401 / 035-5253604 IJmeer, Markermeer, Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw

Noordzee

Naam Telefoonnummer Regio
Dutchtenderservice B.V. 070-2137525 / 010-4346387 Gehele
HEBO Maritiemservice B.V. 06-65070663 / 038-3868180 Ten zuiden van IJmuiden
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
Rederij Noordgat
06-53105466 / 06-51284153 / 056-2443044 Gehele
Multraship Salvage B.V. 0115-645000 Gehele
TacSupport 06-23976673 / 0251-340007   Noordzeegebied tussen Noordwijk en Egmond aan Zee

Waddenzee en aangrenzende Noordzee

Naam Telefoonnummer Regio
Bos Marine Services 06-15088940 / 0519-349422 Waddenzee vanaf Holwerd tot Eemshaven, Noordzee vanaf Ameland tot en met Borkum, Lauwersmeer, Dokkumerdiep en Reitdiep
Bruuzer Marine Service 06-20031474 Waddenzee, Noordzee rondom Texel
Iskes Towage & Salvage
06-27876567 Eemshaven, Eems, aangrenzende Noordzee
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
Rederij Noordgat 06-53105466 / 06-51284153 / 056-2443044 Terschelling, Vlieland, Harlingen, Kornwerderzand, Texel, Den Oever en Den Helder
Sleepbedrijf Bootsma BV 06-50666867 Harlingen tot Breezanddijk
Sleepdienst Delhaas 06-25342802 / 06-24198825 Nabij sluizen Kornwerderzand
Ubels Offshore  06-21857498 / 06-50505101  Eems tot Dollard, Waddengebied van De Lauwers t/m deel Duitse wadden
Veltman Marine Service 06-20620933 Wantij Terschelling (oostzijde Oosterom), Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersoog en Noordzee boven midden Terschelling tot en met Westereems/Huibertgat

Zeeuwse stromen / Wester- en Oosterschelde

Naam Telefoonnummer Regio
 Dolphin Maritime Netherlands 06-46142126 Grevelingenmeer, Haringvliet
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
MRD Marinesupport B.V. 06-53642132 / 06-11845672 Grevelingenmeer
Multraship Salvage B.V. 06-53808213 / 0115-645000 Gehele
Polderman Berging B.V. 06-30756551 / 0113 – 381550 Westerschelde, Oosterschelde

Zuid-Hollandse stromen

Naam Telefoonnummer Regio
Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland 085-0655358 Brabantse en Dortse Biesbosch, Oude Maas, Nieuwe Maas, Hollands Diep tot Haringvlietbrug, De Noord, Beneden Merwede, Boven Merwede, Nieuwe Merwede, Dortse Kil
BST Dintelsas 0167-523 288 Hollandsdiep, rondom complex Volkeraksluizen , Zoommeer/Volkerak, Zuid Vlije en Schelde Rijnverbinding tot en met de Kreekraksluizen. i.s.m. andere hulpverleners: het Hollandsdiep, Haringvliet (oostzijde), Grevelingen en Oosterschelde (oostzijde) doen wij in samenwerking met andere hulpverleners.
HEBO Maritiemservice B.V. 06-65070663 / 038-3868180 Gehele
KNRM 088-9996100 of KNRM Helpt app Gehele
MRD Marinesupport B.V. 06-53642132 / 06-11845672 Haringvliet
Multraship Salvage B.V. 06-53808213 / 0115 – 645000 Gehele
Tender & Marine Service  06-24921763 Hollandsdiep, Haringvliet, Oude Maas, Dordse Kil, Biesbosch, randwateren rondom Rotterdam

Laat je informeren over de voorwaarden hoe hulp geleverd wordt en welke eventuele kosten daaraan zijn verbonden. Neem eventueel contact op met je verzekeraar voor wat wel/niet vergoedt wordt. De Kustwacht is niet verantwoordelijk voor foute of verouderde gegevens van bovengenoemde organisaties. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan communicatie@kustwacht.nl, zodat de vermelde informatie op deze pagina correct is.

Meer informatie