SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden

 

Op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers boven de Waddeneilanden. Naar aanleiding daarvan startte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek. In datzelfde jaar bracht de OVV ook een tussentijdse waarschuwing uit. Op basis van het rapport van de OVV en vervolgonderzoeken van het MARIN breidt de Kustwacht het routeadvies uit voor containerschepen die tijdens bepaalde weersomstandigheden boven de Waddeneilanden varen.

Op deze pagina staat informatie over dit advies verzameld, van het navigatiebericht tot relevante links. In een video leggen we het advies ook uit.

Routeadvies tijdens bepaalde weersomstandigheden

Containerschepen langer dan 200 meter worden geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden deze schepen ook actief opgeroepen door de Kustwacht. Voor containerschepen met een lengte tussen de 100 en 200 meter wordt geadviseerd om noodzakelijke maatregelen en/of een alternatieve koers te nemen bij golfhoogten hoger dan 3,3 meter. Dit om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers overboord kunnen slaan. Bij deze golfhoogten wordt dit advies via een navigatiebericht ook aan de scheepvaart gestuurd.

  Golven >3,3 meter Golven >4,5 meter
Containerschepen 100 - 200 meter (Feeders)
Icon feeder
Icon navtexVia navigatiebericht advies om noodzakelijke maatregelen te nemen en/of een alternatieve koers Icon navtexVia navigatiebericht advies om noodzakelijke maatregelen te nemen en/of een alternatieve koers

Containerschepen 200 - 300 meter (Panamax)

Icon Panamax

  Icon navtexVia navigatiebericht advies om noordelijke route te nemen
Icon operatorActief opgeroepen ter hoogte van Texel en krijgen advies om noordelijke route te nemen
Containerschepen >300 meter (ULCS)
Icon ULCS
  Icon navtexVia navigatiebericht advies om noordelijke route te nemen
Icon operatorActief opgeroepen ter hoogte van Texel en krijgen advies  om noordelijke route te nemen

De adviezen worden ook bekend gesteld via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en de elektronische zeekaarten. Van Rijkswaterstaat krijgen we golfhoogten door.

Video uitleg advies containerschepen

Achtergrondinformatie

Navigatiebericht
Bij een golfhoogte van 3,3 meter of meer wordt onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd. In het navigatiebericht staat dat containerschepen met een lengte tussen de 100-200 meter bij golfhoogten vanaf 3,3 meter en slecht weer noodzakelijke maatregelen nemen en/of een alternatieve koers varen. Containerschepen langer dan 200 meter krijgen het advies om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Daarbij wordt in het bericht ook de golfhoogte, -richting en –frequentie toegevoegd.

ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling - German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Verschillen adviezen oktober 2019 en november 2020
Vanaf oktober 2019 waarschuwde de Kustwacht bij golfhoogten vanaf 5 meter of meer actief containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november krijgen containerschepen afhankelijk van hun lengte een advies bij verschillende golfhoogten.

Oproepen schepen
Bij golfhoogten vanaf 4,5 meter roepen we schepen (die voldoen aan de lengte van 200 meter of meer) actief op via de marifoon als zij ter hoogte van Texel (‘voor de afslag’) varen waar ze de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. We geven het advies om de noordelijke route te nemen vanwege de golfhoogten. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen. 

Aantal actieve oproepen cf. werkwijze vanaf 12 november 2020 (update 23 november 2021)
Het aantal actieve oproepen van containerschepen naar aanleiding van de werkwijze vanaf 12 november 2020.

Jaar Oproepen Keuze noordelijke route Keuze zuidelijke route
2021 55* 20 5

* Keuze route wordt niet altijd doorgegeven aan het Kustwachtcentrum.

Aantal actieve oproepen cf. werkwijze tot 12 november 2020
Actieve oproepen van schepen, als ze aan de afmetingen voldoen zoals gesteld in het eerdere advies, vond plaats bij een golfhoogte van 5 meter of meer op de Noordzee.

Jaar Oproepen Keuze noordelijke route Keuze zuidelijke route
2019 4 4 0
2020 19 15 4*

* 9, 15 en 17 februari 2020 

Indeling containerschepen
Bij de gemaakte indeling wordt gebruik gemaakt van de type containerschepen zoals gesteld in het OVV-onderzoeksrapport:
1. een zeer groot containerschip ‘Ultra Large Container Ships (ULCS)’  langer dan 300 meter;
2. een kortere en smallere ‘Panamax’ van 200 tot 300 meter;
3. de kleinere ‘feeder’ van 100 tot 200 meter.

Risico het grootst
De OVV stelt dat het risico op containerverlies het grootst is, indien de golfrichting dwars op het schip staat. Dit gebeurt als de golven uit noordnoordwestelijke richting komen, loodrecht op de zuidelijke vaarroute. Deze situatie komt statistisch gezien jaarlijks één of enkele keren voor op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden.

Advies
De Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. Het is en blijft een advies aan de kapitein. Deze is niet verplicht het advies op te volgen. Daarnaast heeft de Kustwacht ook op dit moment geen personele capaciteit en middelen om deze nieuwe taak uit te voeren.

Tijdlijn en links

 • 2 januari 2019: MSC Zoe verliest 342 containers boven Waddeneilanden
 • 10 januari 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid opent onderzoek 'Overboord geslagen containers MSC Zoe'
 • 31 oktober 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt tussentijdse waarschuwing uit
 • 31 oktober 2019: Kustwacht verstuurt dagelijks navigatiebericht en roept schepen bij golfhoogte van 5 meter of meer actief op
 • Sindsdien zijn schepen opgeroepen (zie voor aantallen 'Aantal actieve oproepen')
 • 11/12 februari 2020: OOCL Rauma verliest 7 containers
 • 12 maart 2020: Tweede Kamer hoorzitting / rondetafelgesprek: Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden
 • 25 juni 2020: OVV publiceert onderzoeksrapport vaarroutes Waddeneilanden
 • 26 juni 2020: MARIN publiceert 
 • 26 oktober 2020: Minister stuurt vervolgonderzoek van MARIN containerschepen aan Tweede Kamer
 • 27 oktober 2020: Kustwacht past navigatiebericht aan. Ook advies voor kleinere containerschepen opgenomen.
 • 28 oktober 2020: Tweede Kamer hoorzitting / rondetafelgesprek: OVV-rapport containerramp MSC Zoe
 • 12 november 2020: Kustwacht breidt adviezen en informatie uit voor containerschepen boven Waddeneilanden.

Links: Website Kustwacht

Links: Onderzoeken

Links: Politiek

Links: Overig

Overzicht is mogelijk niet volledig. Mocht je data en/of links missen in het overzicht, neem gerust contact op via communicatie@kustwacht.nl.

Routeadvies in afbeelding samengevat
Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden samengevat