SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid betekent dat digitale informatie ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Oftewel, websites moeten zó ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. Onze website moet ook digitaal toegankelijker worden.

De aanpak 
De huidige website beschikt over beperkte functionaliteiten waardoor digitale toegankelijkheid niet altijd haalbaar is. Aankomend jaar zal daarom gestart worden met de ontwikkeling van een nieuwe website. Hierbij wordt ernaar gestreefd om aan alle toegankelijkheidsnormen, conform WCAG 2.1, niveau A + AA te voldoen. 

Toegankelijkheidsverklaring
Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Toegankelijkheidsverklaring van de website Kustwacht Nederland.pdf

Meer informatie is te vinden op www.digitoegankelijk.nl