SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Nieuws

16 Albanezen aangetroffen op zeiljacht

Bij een gezamenlijke actie van de Koninklijke Marechaussee, Politie en Kustwacht zijn vrijdagavond 3 september 16 Albanezen aangetroffen op een zeiljacht. Op de rede van Vlissingen werd het zeiljacht onderschept door het politievaartuig P179 en naar Vlissingen begeleidt. Hierbij werden de Albanezen ontdekt. 

Twee Oekraïense verdachten zijn door de marechaussee aangehouden als verdachten van mensensmokkel. De marechaussee doet nog verder onderzoek naar de zaak.


Kustwachtvliegtuigen voltooien 10.000 vluchten

De twee Dornier 228-212’s van de Kustwacht hebben 10.000 vluchten voltooid. Een mooie mijlpaal voor de Kustwacht, JetSupport, luchtwaarnemers en vliegers. Tijdens de 10.000 vluchten zetten de toestellen 22.250 uren op de klok.

De Kustwacht heeft twee Dornier 228-212’s: PH-CGN en PH-CGC. 24 uur per dag staat een vliegtuig gereed voor inzet door het Kustwachtcentrum. De vliegtuigen worden onder andere ingezet voor zoek- en reddingsacties, toezicht op milieuverontreiniging, grensbewaking, scheepvaartcontrole en visserijinspectie. 

Het Kustwachtvliegtuig vliegt dagelijks boven de Noordzee voor controle- en observatievluchten.

Aan boord bevinden zich piloten van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. De vliegers vallen onder het 334 squadron van vliegbasis Eindhoven. Daarnaast zijn er luchtwaarnemers aan boord van Rijkswaterstaat, de Douane en de Koninklijke Marechaussee. De patrouillevliegtuigen zijn in beheer van Defensie.

De Kustwachtvliegtuigen kwamen in 2007 in dienst en zijn gestationeerd op Schiphol-Oost. De aansturing gebeurd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Internationale marine-oefening op de Noordzee

Nederland is van 23 augustus tot 10 september 2021 gastland voor de multinationale maritieme mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21. Naast Nederlandse en Belgische marine-eenheden, zullen meerdere landen deelnemen. Zo’n vijftien marineschepen en zeshonderd militairen zullen in die periode in de Nederlandse kustwateren ten noorden van de Waddeneilanden, hemelsbreed tussen Ameland en Borkum actief zijn. De laatste week van de oefening is de Eemshaven de oefenlocatie voor een havenbeschermingsoefening met duikeenheden en explosieven opruimers.

Scheepvaart wordt verzocht 1.000 meter afstand te houden van mijnenbestrijdingsvaartuigen die aan het mijnenjagen zijn. Vissersschepen in, of in de nabijheid van, het oefengebied kunnen tijdens de oefening bij de vondst van een (oefen)mijn contact opnemen met de Kustwacht op VHF-kanaal 16. Tijdens Sandy Coast 21 is het mogelijk dat u benaderd wordt om deel te nemen aan de oefening (op “no cost-no delay” basis). Indien een reële mijn onschadelijk gemaakt moet worden, wordt de omringende scheepvaart gewaarschuwd via VHF-kanaal 16. In dat geval dient een veiligheidsafstand gerespecteerd te worden van 1 mijl.

Marineschepen gaan oefenen op de Noordzee.

Oefening
Doel van de Sandy Coast 21 is het versterken van gereedheid, kennis en expertise op het gebied van ‘Naval Mine Counter Measures’. Het oefengebied in de Noordzee biedt een uitdagende oefenomgeving omgeving voor de deelnemende mijnenbestrijdingseenheden. Odp water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes. Verder is de oefening bedoeld om aansturing vanaf zee en vanuit een hoofdkwartier op land te beoefenen. In de Eemshaven zal tijdens de gehele oefening een operationeel hoofdkwartier worden bemand.

In de haven
Behalve marineschepen en hun opsporingsmiddelen, zal worden gewerkt met ondiep water duikteams en havenbeschermingsteams, waaronder personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Zij zullen in actie komen tijdens de laatste week van de oefening, de zogenoemde ‘Harbor Protection Week’ in de Eemshaven. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten. 

 

 

Het ministerie van OCW werkt samen met de Kustwacht voor het beschermen van scheepswrakken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang. 

Wrak rammonitor Zr.Ms. Adder gezonken juli 1882 - Multibeam (Beeld: Rijkswaterstaat)

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden wrakken, waarvan vele onderdeel uitmaken van het maritieme erfgoed. Scheepswrakken en archeologische resten die behoren tot het maritieme erfgoed mogen niet worden opgegraven zonder opgravingscertificaat. Losse voorwerpen die op de zeebodem liggen mogen niet worden opgeraapt, verplaatst of meegenomen. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet.  

Toezicht
Vanuit het ministerie van OCW is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de formele toezichthouder op maritiem erfgoed. De samenwerking met de Kustwacht is essentieel omdat de Inspectie zelf geen vaartuigen heeft. De Kustwacht heeft de middelen om toezicht te houden op de wraklocaties en de handhaving te ondersteunen. 

Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder worden de wraklocaties in de gaten gehouden

Pilot
De samenwerking tussen het ministerie van OCW en de Kustwacht wordt onderzocht in een pilot-vorm. Deze pilot loopt tot september 2021. Op dit moment voert de Kustwacht acht toezichttaken uit in opdracht van zes ministeries. Tijdens de pilot wordt onderzocht of de taken van het ministerie van OCW ook structureel kunnen worden belegd bij de Kustwacht.

Wrak SS Anglia gezonken februari 1903 - sidescansonar (Beeld: Rijkswaterstaat)

Duikers
Duiken op wraklocaties is toegestaan, tenzij hierdoor verstoring, verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Indien archeologische overblijfselen worden gevonden tijdens duiktochten, dan mag het wel worden gefotografeerd, maar dus niet worden meegenomen of verplaatst.

Infographic maritieme archeologie

Meer informatie
Archeologische vondsten melden 
Opgravingen bij scheepswrakken
Archeologie

 

Kustwachtvliegtuig ondersteunt Engelse Kustwacht

Tijdens een reguliere patrouillevlucht hoorde de crew van het Kustwachtvliegtuig afgelopen zaterdag een noodbericht van de Engelse Kustwacht. Het toestel vloog op dat moment boven de Noordzee ter hoogte van Zeeland. Er was midden op zee een rubberen bootje vol met personen gemeld, maar die waren zelf niet in staat om hulp in te roepen. De exacte locatie van het vaartuig was dus onbekend. Anders dan dat het in Engelse wateren was.

Het Kustwachtvliegtuig ondersteunde afgelopen zaterdag de Engelse Kustwacht.

In overleg met het Kustwachtcentrum in Den Helder en de Engelse Kustwacht vloog het vliegtuig die kant op. Al snel spotte ze de rubberen boot. Vanuit veiligheidsoverwegingen bleef het vliegtuig erboven hangen om de Engelse reddingsboot aan te sturen. Mocht het bootje omslaan of lek raken, dan kon het Kustwachtvliegtuig eventueel een vlot afwerpen, de drenkelingen lokaliseren en de reddingsboot van informatie voorzien.

Het Kustwachtvliegtuig hoorde van de Engelse Kustwacht een noodmelding over een rubberen boot vol met personen midden op zee. Ze vlogen richting het gebied en lokaliseerde de boot.

Ramsgate
De personen voeren richten het lichtschip Foxtrot 3 en klommen hierop. Dit lichtschip dient als vuurtoren op zee. Uiteindelijk heeft de reddingsboot uit Ramsgate van de RNLI ze van het platform afgehaald en naar Engelse wal gebracht. Daar zijn ze overgedragen aan de UK Border Force.

De reddingsboot uit Ramsgate bracht de personen naar Engelse vasteland.

Links

 

23 Albanezen aangetroffen op zeiljacht

Bij een gezamenlijke actie van de Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie en Kustwacht zijn zondagochtend 23 Albanezen aangetroffen op een zeiljacht. Voor de Zeeuwse kust werd het zeiljacht op zee door het Kustwachtschip Zeearend gecontroleerd. Hierbij werden de Albanezen ontdekt. 

Het patrouilleschip Zeearend begeleidde vervolgens het jacht terug naar de haven van Vlissingen. Daar wachtte de Marechaussee en Douane hen op. In de haven werden van de groep twee mannen van 29 en 36 jaar aangehouden voor mensensmokkel. Zij worden verdacht betrokken te zijn bij de organisatie van de reis. 

De Zeearend begeleidde het zeiljacht naar de haven van Vlissingen.

Onderzoek
De overige Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. Onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant doet de Marechaussee verder onderzoek in deze zaak.

 

Collega vissers schieten vastgelopen viskotter te hulp

Twee viskotters kwamen afgelopen week in de problemen ter hoogte van de Noord-Hollandse kustplaats Castricum. De eerste viskotter was met touwen in de schroef vastgelopen op een zandbank. Een andere viskotter schoot te hulp, maar kwam daarbij zelf ook in de problemen. 

De tweede viskotter liep ook vast tijdens de hulpverlening

Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder zijn de KNRM-stations Egmond aan Zee en IJmuiden gealarmeerd. Ook het Kustwachtvliegtuig en de Visarend, een patrouillevaartuig van de Kustwacht, kwamen ter plaatse. Samen met een derde viskotter en de snelle rubberen boot (RHIB) van de Visarend zijn zij erin geslaagd om de vastgelopen viskotters los te krijgen.

Een reddingboot van de KNRM en de RHIB van de Visarend bij de viskotters

Kustwachtvliegtuig ter plaatse

Een van de viskotters is door een collega visser naar de haven van Den Helder gesleept. De andere viskotter kon op eigen kracht verder varen.

Een collega visser heeft de viskotter naar de haven gesleept

Foto vanuit het Kustwachtvliegtuig

 

Een sleepverbinding tot stand brengen met 5 meter hoge golven.

In de tweede week van april raakte een containerschip in de problemen ten noorden van Vlieland. Het containerschip kon door een vastzittend roer alleen nog in rondjes varen. Het containerschip driftte in zuidelijke richting naar de Waddeneilanden. Het maken van een sleepverbinding was noodzakelijk om het schip voor stranding te behoeden. Maar een sleepverbinding maken, met een ronddraaiend schip en 5 meter hoge golven, gaat niet zonder slag of stoot. 

 Guardian heeft sleepverbinding met containerschip
De Guardian heeft een sleepverbinding met het containerschip.
Foto is de volgende dag genomen bij betere weersomstandigheden.

Strategische positie
Vanaf windkracht 5bft is onze noodhulpsleper Guardian, die in beheer is bij het Nederlandse sleep- en bergingsbedrijf Multraship, preventief op zee. "Op basis van de weersverwachting hebben we in samenspraak met het Kustwachtcentrum een strategische positie gekozen", vertelt Johan, kapitein van de Guardian. "Vanwege deze strategische positie voeren we met de golven mee richting het driftende containerschip. Dit zorgde ervoor dat we snelheid konden maken en dat de bemanning aan dek redelijk veilig voorbereidingen konden treffen." 

Zeer moeilijke omstandigheden
Rond middernacht kon de bemanning van de Guardian gaan proberen een sleepverbinding tot stand te brengen. Hiervoor moest de Guardian zo dicht mogelijk langszij zien te manoeuvreren. Door de slechte omstandigheden van windkracht 8/9bft en 5 tot 6 meter hoge golven ging dit niet zonder risico. Johan: "Die omstandigheden werken tegen. Omdat het containerschip richting de kust blijft drijven heb je niet veel kansen. Elke keer dat je mist moet je de sleepboot opnieuw aanpassen aan het schip tot de golven dwars of voorop het schip staan. Dat kost tijd. Als de golven van achter komen kan de bemanning niet veilig op het dek werken. Dan staat het achterdek onder water.”

Van elkaar afhankelijk
“Je doet het samen met de hele bemanning. De motoren moeten goed draaien. Er moet voldoende vermogen zijn voor je hekschroef, boegschroef en sleepwinch. Je moet voorbereid zijn om rare manoeuvres te kunnen maken”, aldus Johan. De eerste stuurman van de Guardian, Dieter, hielp mee bij het treffen van de voorbereidingen op het dek. “Bij zulke hoge golven moeten we ons goed aanlijnen aan het schip. Als eerste stuurman probeer je iedereen op het dek in het oog te houden. Je bent afhankelijk van elkaar.”

Sleepverbinding
Een sleepverbinding bestaat uit 3 onderdelen. De voorloop, de rekker en de sleepdraad zelf. De rekker en de lengte van de sleepdraad vangen de klappen op tijdens het slepen met slecht weer. Johan: “Je wilt zo zeker mogelijk zijn dat je niet op je verbinding gaat breken. Daarom beginnen we met een dunne lijn, welke we afvuren met een lijnwerptoestel. Vervolgens hang je daar een dikkere opgeeflijn aan (dyneema) waaraan de voorloop (dikke dyneema) vast zit. Aan de voorloop zit de rekker en de sleepdraad vast. Deze voorloop wordt vastgezet op de bolder. Dan is de sleepverbinding tot stand gekomen en wordt de sleepdraad uitgevierd tot een bepaalde lengte”. 

Lijnwerptoestel draden sleepverbinding
Lijnwerptoestel en draden.

“Dit is erg zwaar werk. Je moet daarom zo dicht mogelijk langs het schip zien te blijven. Hoe groter de afstand, hoe meer rekker en sleepdraad er aan de voorloop hangt, des te zwaarder het voor de bemanning van het andere schip is om de sleepdraad naar boven te trekken.”

Succes
Het is de bemanning van de Guardian gelukt om een sleepverbinding tot stand te brengen en het schip weg te slepen van het verkeersscheidingsstelsel. Toen het weer beter werd is de sleepverbinding overgedragen aan de Multratug 4. De Multratug 4 heeft het containerschip naar Rotterdam gesleept. 

Containers
Direct na het overdragen van de sleep is de Guardian naar de positie gevaren waar de Baltic Tern, een ander containerschip, een paar uur daarvoor vijf containers verloor. Gedurende de nacht heeft de Guardian met zoeklichten gezocht. De bemanning heeft de container met aceton aangetroffen en vastgemaakt tot deze kon worden geborgen. Dat laatste werd gedaan door een ander bergingsschip. 

 

Beëdigd via een beeldscherm

69 medewerkers Kustwacht leggen digitaal eed of belofte af
‘Dat verklaar en beloof ik!’, zegt één van de deelnemers tijdens de videovergadering. Dan zet hij zijn microfoon uit. Een ander zet op het horen van zijn naam, zijn microfoon aan en steekt plechtig zijn rechterhand op. ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.’ De afgelopen tijd werden 69 medewerkers van de Kustwacht beëdigd als burgerambtenaar. Niet tijdens een plechtige ceremonie of ten overstaan van familie, maar via het videobelprogramma Microsoft Teams. Hoe is dat ervaren?

Edwin Granneman | Communicatieadviseur

‘Toen werd ik beëdigd op een marineschip, nu op mijn zolderkamer’

Edwin Granneman
Edwin op zijn zolderkamer en destijds aan boord van Hr.Ms. Van Nes waar de hele bemanning in net tenue is aangetreden. 

‘Het was Koninginnedag. We lagen midden op de Noordzee. De hele bemanning van het marineschip waarop ik werkte, had zijn nette pak aangetrokken. Eerst werd er “hoezee” geroepen voor de toenmalige koningin Beatrix. Daarna waren alle ogen op mij gericht en werd ik beëdigd als militair.’ 

Toen Edwin Granneman jaren geleden als militaire logistiekeling bij de marine werkte, vond zijn beëdiging op zee plaats. Maar sinds 2017 werkt hij als burgermedewerker bij de Kustwacht. Daarom legde hij onlangs opnieuw de belofte af. Waar de beëdiging dit keer plaatsvond? Op zijn zolderkamer. ‘Van het marineschip met de complete bemanning om me heen, naar alleen op zolder. Het contrast kon niet groter zijn’, lacht hij. 

Thuiswerkplek
‘Natuurlijk was het een vreemde gewaarwording om beëdigd te worden op mijn thuiswerkplek. Ik ging de Teams-meeting in, wachtte tot mijn naam werd genoemd en zei mijn tekst op. Een bijzonder moment, ondanks het digitale karakter. Maar toen iedereen geweest was, ging ik weer over tot de orde van de dag. Daardoor voelde de beëdiging bijna “gewoon” als één van de vele vergaderingen.’

Bloemen
Hoewel… ‘De volgende dag kreeg ik bloemen bezorgd van de Kustwacht. Dat vond ik heel attent.’ En hoewel een digitale beëdiging misschien in het niet valt bij een ceremonie op een marineschip, staat Edwin wel achter de aanpak van zijn werkgever. ‘Het is goed dat de achterstand wordt ingehaald. Bovendien zei Jan van Zanten in zijn toespraak dat we het beëdigingsfeestje nog tegoed hebben. Daar houd ik hem aan!’

Janine Jorna | Managementondersteuner & Linda Zwart | Administratief ondersteuner

‘We wilden er tóch een feestje van maken’

Janine en LindaJanine en Linda met op de achtergrond het Kustwachtpatrouillevaartuig Visarend.

Het is gelukt! Iedereen bij de Kustwacht is beëdigd. Inclusief zijzelf. Opgelucht en trots kijken Janine Jorna en Linda Zwart terug op de twee maanden die achter hen liggen. Samen organiseerden ze de beëdiging van maar liefst 69 collega’s.

‘Het was een flinke uitdaging’, grijnst Janine. ‘Halverwege januari zijn we begonnen met de voorbereidingen. Om te beginnen hebben we alle kandidaten in groepen verdeeld en voor iedere groep een datum en tijd vastgesteld.’ De digitale beëdigingen vinden plaats in groepen van ongeveer tien personen, zodat iedereen goed zichtbaar is in Microsoft Teams. ‘Dat is een vereiste voor het digitaal afleggen van de eed of belofte’, legt Linda uit. ‘Je moet goed zicht- en hoorbaar zijn.’ In totaal worden zeven groepen gemaakt. De eerste groep wordt 18 februari beëdigd, de laatste op 17 maart. Bij iedere beëdigingsgroep is, naast de kandidaten en directeur Jan van Zanten, ook een getuige aanwezig. Linda: ‘We vonden drie collega’s bereid om getuige te zijn: Jan Hansen, Gerard Klok en Anoushka Meilink. Dat zij gezamenlijk die rol op zich wilden nemen, was heel fijn.’

Feestje
Als de groepen zijn gemaakt en de data vastgesteld, versturen Janine en Linda een informatiepakket naar alle kandidaten. Janine: ‘Daarin zat de uitnodiging, uitleg over de eed en belofte, de kledingvoorschriften – alle kandidaten moesten bij het afleggen van de eed of belofte gekleed zijn in de nette Kustwacht-kleding – en een formulier dat ondertekend en teruggestuurd moest worden.’ Tot slot regelen de dames dat iedereen na het afleggen van de eed of belofte een bos bloemen thuisbezorgd krijgt. ‘We wilden er, ondanks de beperkingen, wel een feestje van maken.’

Zenuwachtig
Naast organisatoren zijn Linda en Janine ook deelnemer. Linda: ‘Ik vond het heel spannend. Ik was bang dat mijn internetverbinding ineens zou wegvallen, of dat ik me bij het uitspreken van de tekst zou verspreken. Gelukkig ging alles goed. Maar ik was blij dat het achter de rug was!’ Janine lacht: ‘Ik vond het ook best spannend! Ondanks dat het digitaal was, voelde het als een heel bijzonder moment.’ Ook van anderen krijgen ze positieve reacties. De twee kijken dan ook tevreden terug op hun “monsterklus”. ‘We hebben het samen toch maar even gedaan,’ zegt Linda. ‘Ik ben trots op ons!’

Jan van Zanten | Directeur Kustwacht

‘Het was iedere keer weer een plechtigheid’

Directeur Kustwacht Jan van ZantenJan is als marineofficier directeur van de Kustwacht en nam daarom in zijn marine-uniform de beëdigingen af.

Bijzonder. Zo omschrijft Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht, de digitale beëdigingen. Aanvankelijk was hij een tikkeltje sceptisch. ‘Is zo’n beëdiging via Microsoft Teams wel plechtig genoeg?’, vroeg hij zich af. Nu, 69 beëdigingen later, kan hij die vraag zelf beantwoorden. En? ‘Het antwoord is ja. Absoluut.’

‘De eed of belofte bij iemand afnemen, dat wordt nooit gewoon. Zelfs niet als je dat binnen één maand bijna zeventig keer doet. Natuurlijk omring je een beëdiging het liefst met een ceremonie, met familie, met een feestje. Dus toen we besloten om de eed en belofte digitaal af te nemen, was dat even schakelen. Maar we wilden niet nóg langer wachten met onze “inhaalslag”, en dus was digitaal onze enige optie.’

In de ogen kijken
Als Jan van Zanten enkele jaren geleden directeur wordt van de Kustwacht, komt hem al gauw ter ore dat veel van zijn collega’s nog niet zijn beëdigd. ‘Ik heb toen meteen gezegd: daar moeten we werk van maken. Niet alleen omdat we dat als onderdeel van Defensie verplicht zijn, maar ook omdat de Kustwacht een bijzondere functie vervult. Dat vraagt om medewerkers die betrouwbaar zijn. Met het afleggen van de eed of belofte geef je aan je bewust te zijn van die bijzondere positie. Je committeert aan de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Als je dát aan mij kunt beloven, weet ik zeker dat ik op je kan vertrouwen.’

Bijzonder
Bij iedere beëdigingsgroep – zeven in totaal – start Jan met een toespraak. Daarna legt hij de gedachte achter de beëdiging uit. Tot slot neemt hij bij alle aanwezigen de eed of belofte af. ‘Al bij de eerste groep zag ik: iedereen neemt dit serieus. Iedere bijeenkomst voelde bijzonder en voelde echt als een plechtigheid. Dat maakte het tot een hele leuke ervaring. Eén die ik waarschijnlijk niet snel zal vergeten. Natuurlijk hoop ik wel dat de volgende beëdigingen gewoon weer fysiek zullen plaatsvinden. Zodat ik iedereen weer in de ogen kan kijken. Want daar kan niks tegenop.’ 

De beëdigingen stonden eerst gepland voor 2020, maar door het coronavirus verschoof het moment steeds tot begin 2021.

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Peter van Aalst, privécollectie

Bereid je voor op pech- of noodsituaties

In april is het watersportseizoen van start gegaan. De boten worden weer gereed gemaakt en de oliefilters worden vervangen. Maar er komt meer kijken bij reisvoorbereiding dan alleen het gereed maken van de boot. Zoals het voorbereiden op pech- of noodsituaties. Bij levensgevaar op het water, alarmeer je direct de Kustwacht. Maar weet je ook wie je moet contacten voor maritieme assistentie (pechhulp) op het water?

Bij niet-spoedeisende (pech)hulp is de watersporter zelf verantwoordelijk voor het regelen van maritieme assistentie. Het gaat hierbij om situaties waar geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Bijvoorbeeld motorproblemen of een mastbreuk. Op www.kustwacht.nl/hulp vind je een lijst met (commerciële) hulpverleners. Print deze uit zodat je altijd de informatie bij de hand hebt.

Reisvoorbereiding watersport voordat je het water op gaat.
Pleziervaart in haven

Uitzonderingen
Indien de hulpvraag door omstandigheden toch spoedeisend wordt, dient de Kustwacht onmiddellijk geïnformeerd te worden zodat er direct noodhulp kan worden opgestart.

Bemiddeling
Wanneer de hulpvrager zelf niet in contact kan komen met een hulpverlener kan de Kustwacht de hulpverleners op de hoogte stellen. De hulpvrager dient hiervoor toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De hulpverlener zal vervolgens contact opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.  

 
 

Abonneren op RSS - Nieuws