SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Over ons

Kustwacht logo

Missie Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

 • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving
 • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

 

Huidige organisatie en taken

De Kustwacht Nieuwe Stijl wordt momenteel aangestuurd door het Kustwachtviermanschap (KW4) dat het best kan worden omschreven als dagelijks bestuur. Het KW4 wordt voorgezeten door de directeur Noordzee van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het coördinerend Ministerie voor de Kustwacht) en bestaat verder uit de Voorzitter van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN), de Directeur Planning en Control van de Marine (de beheerder van de Kustwacht) en tot slot de Directeur Kustwacht zelf. Daarnaast is er een Raad voor de Kustwacht. Dit orgaan met daarin de Directeuren Generaal van de departementen is te zien als voorportaal naar de Ministerraad. De Ministerraad keurt het jaarlijkse ActiviteitenPlan en Begroting (APB) goed en uiteindelijk ook het Kustwachtjaarverslag.

Taken Kustwacht

De Kustwacht voert 15 taken uit voor zes ministeries. Zeven daarvan zijn Dienstverleningstaken en de andere acht zijn Handhavingstaken. De taken staan vermeld op de pagina ‘Wat doen we’. De ministeries zijn:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
  • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marine
  • Koninklijke Marechaussee
  • Koninklijke Luchtmacht
 •  Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Nationale Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Nationaal Crisis Centrum
 • Ministerie van Financiën
  • Belastingdienst - Douane
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

Samenwerking

Vanuit allerlei overheidsdiensten worden mensen voor de Kustwacht ingezet:

 • Rijkswaterstaat
 • Maritieme politie
 • Koninklijke Marine
 • Koninklijke Luchtmacht
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Inspectie Leefomgeving & Transport

Daarnaast kunnen we permanent gebruik van de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en werken we nauw samen met een aantal verkeerscentrales van de grote havens (Vlissingen, Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam en Den Helder) en de bemande vuurtorens van Schiermonnikoog, Terschelling en Ouddorp.

Zie de pagina ‘Partners’ waar alle partijen waar de Kustwacht mee samenwerkt, worden genoemd. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) maakt de weerberichten en de stormwaarschuwingen voor de Noordzee. Het Kustwachtcentrum zorgt er voor dat deze berichten regelmatig over de radio worden uitgezonden, zodat aan boord van de schepen de weersverwachting bekend is.

De Koninklijke Marine levert de Directeur Kustwacht.

Klik hier voor een overzicht van het besturingsmodel Kustwacht.