SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Aanvraag 'North Sea Activity (NSA)'

Ten behoeve van de veiligheid van het scheepvaartverkeer kan bij het Kustwachtcentrum in Den Helder een navigatiebericht aangevraagd worden. Soms is dit zelfs verplicht en dan staat dit o.a. in de afgegeven vergunning. E.e.a is ook vastgelegd in het Mijnbouwbesluit, de Scheepvaartregeling Territoriale Zee en SOLAS V besluit van 1974 (Safety Of Life At Sea). Navigatieberichten worden elke 4 uur uitgezonden via de NAVTEX. Voor meer informatie  over navigatieberichten zie ALRS volume 5.

Aanvraag
U kunt een aanvraag voor een navigatiebericht indienen middels het onderstaande aanvraagformulier. De dienstdoende Duty Officer bepaalt of een navigatiebericht noodzakelijk is op dat moment. 
Mail dit aanvraagformulier naar ccc@kustwacht.nl, t.n.v. de Duty Officer en Bureau Nautisch Beheer.

Kosten
Met ingang van 1 januari 2015 kost elk verzonden navigatiebericht € 19,96 (dus totaal  119,76 per dag). Ook wordt een starttarief berekend van € 32,50. Op de factuur vindt u dat terug, inclusief de kosten (€19,96) voor het intrekken van het veiligheidsbericht. 

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Kustwachtcentrum, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)223 - 542300 of e-mail ccc@kustwacht.nl.