Aanvraag navigatiebericht

Ten behoeve van de veiligheid van een schip, haar bemanning en apparatuur kan bij het Kustwachtcentrum Den Helder een navigatiebericht aangevraagd worden. Soms is dit zelfs verplicht en dan staat dit o.a. in de afgegeven vergunning.  E.e.a is ook vastgelegd in het Mijnbouwbesluit, de Scheepvaartregeling Territoriale Zee en SOLAS V besluit van 1974 (Safety Of Life At Sea).

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nautisch Beheer van het Kustwachtcentrum, bereikbaar op telefoon nummer (+31) 0223-654911. In het weekend en de avonduren verloopt het contact via de Duty Officer van het Kustwachtcentrum, bereikbaar via (+31) 0223-542300 of e-mail ccc@kustwacht.nl.

Met ingang van 1 januari 2015 kost elk verzonden navigatiebericht € 19,96. Ook wordt een starttarief berekend van € 32,50. Op de factuur vindt u dat terug, inclusief de kosten (€19,96) voor het intrekken van het veiligheidsbericht. U kunt een aanvraag voor een navigatiebericht indienen middels het aanvraagformulier.

Mail dit aanvraagformulier naar ccc@kustwacht.nl, t.n.v. de Duty Officer en afdeling Nautisch Beheer of stuur het per post naar:
Kustwacht Nederland
T.a.v. afdeling Nautisch Beheer
Gebouw MHKC
Postbus 10.000
1780 CA  Den Helder