Aanvraag navigatiebericht

Ten behoeve van de veiligheid van een schip, haar bemanning en apparatuur kan bij het Kustwachtcentrum Den Helder  een navigatiebericht aangevraagd worden. Soms is dit zelfs verplicht en dan staat dit o.a. in de afgegeven vergunning.  E.e.a is ook vastgelegd in het Mijnbouwbesluit, de Scheepvaartregeling Territoriale Zee en SOLAS V besluit van 1974 (Safety Of Life At Sea).

Mochten er vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met het Hoofd Nautisch Beheer van het Kustwachtcentrum, bereikbaar op telefoon nummer 0223-658315. In het weekend en de avonduren verloopt het contact via de Duty Officer van het Kustwachtcentrum, bereikbaar via 0223-542300 of e-mail ccc@kustwacht.nl

Recentelijk is een nieuw tarief berekend om de onkosten dekkend te houden. Met ingang van 1 januari 2015 is een eenmalige uitzending iets goedkoper geworden en kost nu €19,96. Wel wordt voor ieder bericht een starttarief berekend van €32,50. Op de factuur vindt u dat terug, inclusief de kosten voor het intrekken van het veiligheidsbericht.

U kunt een aanvraag voor een navigatiebericht indienen middels een formulier dat u hier kunt downloaden. Aanvraagformulier navigatiebericht
Mail dit aanvraagformulier naar ccc@kustwacht.nl, t.n.v. de Duty Officer en Hoofd Nautisch Beheer of stuur het per post naar:
Kustwachtcentrum
T.a.v. Hoofd Nautisch Beheer
Gebouw MHKC
Postbus 10000
1780 CA  Den Helder